Főegyházmegyei tanévnyitó Mezőkövesden

Az Egri Főegyházmegye köznevelési és szakképző intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a főegyházmegyei tanévnyitóra, amelyet augusztus 26-án az egri bazilika felújítása miatt Mezőkövesden tartottak, a Jézus Szíve templomban.

(A képre kattintva Lénárt Márton fotóiból készült galériát tekinthetnek meg!)

A megjelenteket, közöttük Tállai András miniszterhelyettest, a régió országgyűlési képviselőjét és Dr. Fekete Zoltánt, a város polgármesterét Nyeste István, a helyi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntötte.

Lóczi Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke a Jóisten áldását kérte a tanévre.

A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek és Marton Zsolt váci püspök mutatta be az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. Ternyák érsek szentbeszédében elmondta: a Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, amelyen részt vesz a Szentatya is. Nagyon jó „felütéssel” kezdődik a tanév, amit a NEK és a pápalátogatás jelent.

A választott evangéliumi részlet egyrészt a pápa személyére és szolgálatára irányítja a figyelmünket, akinek az a sajátos hivatása, hogy megerősítse testvéreit a hitben, másrészt irányt mutat az új tanévre, amelynek mottója: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!”

Hangsúlyozta: Mi Péter utódát látjuk a pápában, aki azért jön, hogy megerősítsen bennünket eucharisztikus hitünkben. Péter Jézus kérdésére azt válaszolta: „Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi Nálad vannak.” Csatlakozzunk hozzá! Mi is Péter hitével akarjunk Krisztushoz tartozni! Csak Péterrel és Péter „fősége” alatt maradhatunk meg katolikus hitünkben - mondta a Főpásztor.

Dr. Török László plébános megköszönte a szentmise bemutatását, majd Marton Zsolt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense Veletek vagyok címmel a Család évéről szólt előadásában, Bibliai alapokra és pápai dokumentumokra hivatkozva mutatta be, melyek az alapjai a család működésének. Mint mondta: a férfi és a nő szeretet szövetsége a család. Manapság nem a házasság, hanem a társadalom van válságban, mert nem tartja be Isten parancsait.

Ezután „…Mert jog és kötelesség egymástól soha el nem választhatók…” címmel Dr. Kozma Ákos, az Alapvető jogok biztosa a gyermekek köznevelésben élő jogairól beszélt.

Ezt követően Ternyák Csaba érsek kitüntetéseket adott át.

A Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át: Csatóné Poczok Katalin magyar-történelem szakos tanár, az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, könyvtárosa. Kákóczki Zoltán Jánosné tanító, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusa. Kissné Murányi Andrea, sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatója. Dr. Somogyi Istvánné angol nyelv szakos tanár, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimázium és Kollégium pedagógusa. Benei Csabáné az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának pénzügyi csoportvezetője.

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesült:

Ferencziné Hajdu Mónika biológia-rajz szakos tanárnő az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Gyuris Nikoletta kántor, hitoktató, a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa

Hevér Tibor, gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője, műszaki vezetője. Kalóczkainé Szabó Ágnes matematika – kémia szakos tanárnő, a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusa. Kirscherné Baló Anikó tanító, a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sajópetriben lévő tagintézményének vezetője, hitoktatója. Koós Lászlóné, az ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium intézményvezető-helyettese. Langné Kiss Piroska tanító, számítástechnika szakos tanár, hitoktató, a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda pedagógusa. Nagy Sándorné magyar szakos pedagógus, a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda boconádi tagintézményének vezetője.

A Nagylelkűség érdemérem ezüst fokozatában részesült: Dr. Lukács Tamásné a Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégium ügyvezetője, és Bótáné Árvai Katalin, a kollégium gazdasági ügyintézője.

Érseki intézményalapító levelet kapott: A balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményből 2021. 09. 01-jén kiváló, a Járdánházi Óvodával bővülő borsodszentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A 2020. szeptember 1-jétől átvett vizsolyi Szent Anna Római Katolikus Óvoda. A 2020. július 1-jétől önállóan működő sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A 2020. július 1-jétől új névvel, önállóan működő sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium. Valamint a 2020. július 1-jétől új névvel, önállóan működő jászberényi Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium.

A kitüntetések átadása után az egri érsek megnyitotta az egyházmegyei nevelési, oktatási intézmények számára a 2021-2022-es tanévet.

Homa János

 A kitüntetettek laudációja:

 

Szent Gellért-díj arany fokozat

Az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, könyvtárosa Csatóné Poczok Katalin magyar-történelem szakos tanár

Csatóné Poczok Katalin magyar-orosz szakos tanár, nevelőtanár, tanító, hitoktató, osztályfőnök helyettes és könyvtáros. Egri pedagógusként, friss diplomával a kezében a gyermekvárosban, nevelőtanárként kezdte hivatását, majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és 21 évvel ezelőtt a Sancta Maria Általános Iskolába került, mely mára összeforrt a Szent Imre Katolikus Iskolával. Évek óta ünnepségek, rendezvények szervezője és tevékeny lebonyolítója. Családi életével, higgadtságával, tanúságtevő hitével, szelídségével, édesanyaként és nagymamaként példamutató a kollégái előtt. Munkatársai felé önzetlen, segítőkész, mindig lehet számítani a tanácsaira. Mind szakmailag, mind lelkileg érett pedagógus, aki nagy alázattal végzi a rábízott feladatokat.

 

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusa Kákóczki Zoltán Jánosné tanító

Kákóczki Zoltán Jánosné pedagógusi munkájára az alaposság, a felelősségteljes hozzáállás, az áldozatkészség jellemző. Évekig kistérségi munkaközösség-vezetőként és tanítói munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Szervezője volt tanulmányi versenyeknek, rendezvényeknek. Mindig igyekezett megfelelő szakmai segítséget nyújtani kollégáinak. Ezt a feladatát is hallatlan energiával, nagy odaadással végezte. Közel 20 éven keresztül szervezte iskolája tankönyvellátását. A tanítás mellett több évig vezette az iskola könyvtárát. A gyermekközpontú iskola, nevelés, tanítás híve. Fontosnak tartja a tanulók személyiségének fejlesztését, az egyéni bánásmód érvényesülését. Tantestületének megbízható, alapos és fontos tagja. Szervezője tanulmányi versenyeknek, rendezvényeknek. Mindig igyekezett megfelelő szakmai segítséget nyújtani kollégáinak. Ezt a feladatát is hallatlan energiával, nagy odaadással végezte. Lakóhelyén sok éven keresztül támogatta, segítette az egyházközség munkáját, jelenleg is a képviselőtestület aktív tagja.

 

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatója, Kissné Murányi Andrea

Kissné Murányi Andrea igazgató asszony szereti hivatását, jó a kapcsolata a gyerekekkel, szülőkkel, kollégáival egyaránt. 2008-tól igazgatói feladatokat lát el. Az eltelt időszak első három évében a Miskolci Egyetem gyakorló általános iskoláját irányította, majd a 2011-ben történt fenntartóváltás után is bizalmat kapott e feladat folytatására a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. A fenntartóváltás lebonyolításában állhatatos, kitartó munkát végzett a sikeres megvalósítás érdekében. Számos szakmai publikációja jelent meg különböző folyóiratokban, módszertani füzetekben. Aktívan vesz részt az egyházközség életében, mint a

Laudate énekkar tagja, a Szent Erzsébet Karitasz Csoport tagja, az egyházközség jegyzője; a Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagja; a vasárnapi szentmiséken szolgálatot vállal felolvasással, énekléssel. Intézményvezetőként kiemelt feladatának tekinti, hogy a keresztény gondolkodás egyre jobban áthassa az iskolai közösséget. Férjével szentségi házasságban élnek, életszövetségük szeretetteljes; mindezt adja tovább két gyermekének és unokáinak is.

 

 

Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimázium és Kollégium pedagógusa, Dr. Somogyi Istvánné angol nyelv szakos tanár

Dr. Somogyi Istvánné csendes, lelkiismeretes, pontos, következetes pedagógus. Hitét bátran valló és vállaló római katolikus, ötgyermekes édesanya. Rendszeres gyónó és áldozó. Nem csupán a saját gyermekeit neveli, hanem már több osztály osztályfőnöke is volt. Osztályfőnökként és szaktanárként is mindig szem előtt tartja tanítványai lelki előmenetelét is: aktívan tesz a szegény sorsú, hátrányos helyzetű diákok sorsának jobbításáért. Például számtalan alkalommal szervezett élelmiszer- vagy ruhagyűjtést egy-egy rászoruló tanuló számára, akit szabadidőben angolra tanított. Hosszú évek óta a Fokoláre Mozgalom tagja, rendszeresen részt vesz a lelkigyakorlataikon. Rita az evangéliumi élet igazi példaképe a tantestület számára.

 

Benei Csabáné az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának pénzügyi csoportvezetője

Csilla 2013. szeptember 1-jétől dolgozik az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályán. (Előtte az angolkisasszonyok rendjének – egri iskolájának – a gazdasági irodájának munkatársa.) Rátermettsége, vitalitása, elkötelezettsége és pontos munkavégzése okán bízta meg Érsek Úr a pénzügyi csoport vezetésével. Emellett az ostorosi egyházközség képviselőtestületének tagja, pénztárosa. A számokon túl ott van a katolikus keresztény ember, aki Krisztust közvetítve tud embertársai felé fordulni: az elöljárók döntéseit segíti; az intézményvezetők és a gazdasági vezetők munkájának „biztos hátországa”. Teszi mindezt példás feleségként és édesanyaként. Férje, Csaba pedagógusként dolgozik; két leánygyermekük van: dr. Benei Dóra ügyész és dr. Benei Bernadett, aki az Egri Főegyházmegye iratanyagban gazdag levéltárának a kutatója. Csilla lelkiismeretes munkájáért mindannyian hálásak vagyunk.

 

Szent Gellért-díj ezüst fokozat

 Az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, Ferencziné Hajdu Mónika biológia-rajz szakos tanárnő

 Ferencziné Hajdu Mónika pályafutását elhivatottság, a gyermekszeretet, az igényesség, a gyerekek és az iskola iránti elkötelezettség jellemzi. A tanítási óráin a kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás kap hangsúlyos szerepet. Tanítványait szeretettel, empátiával, a keresztény értékeket szem előtt tartva formálja. A mindennapok munkája mellett belső igénye a folyamatos önképzés, a szakmai megújulás. Kiváló szaktanári munkáját számtalan versenyeredmény is megkoronázza. Mindkét tantárgyából országos versenyekre juttatja tanítványait, rajzból már sikerült országos első helyezést is elérniük. Kiemelkedően tevékeny az iskolai hitélet formálásában. A Pápai Missziós Művek önkéntes csoportvezetőjeként igyekszik felébreszteni a gyermekekben a missziós tudatot, a jótékonyság és keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat. Célja, hogy diákjai felelősségteljes keresztényekké, katolikus keresztény értékrendű személyiségekké váljanak. Rendszeresen szervez a hitélettel kapcsolatos programokat, versenyeket, táborokat.

 

A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa Gyuris Nikoletta kántor, hitoktató

Gyuris Nikoletta kedves, empatikus egyénisége, türelme, mély hite nemcsak a tanórák hangulatát határozza meg, hanem az iskolában zajló egyházi rendezvények meghittségét is. Kifogyhatatlan lelkesedéssel szervezi, segíti az iskolai szentmiséket, melyeken kántorként is szolgál. Arra buzdítja a tanítványait, hogy minél többen vegyenek részt a liturgikus szolgálatokban. Szervezésében indult és működik évek óta az iskolai kiskórus, amely a szenténekek, zsoltárok tanulásával és előadásával szebbé, emelkedettebbé teszi a szentmiséket. Az egyházi műsorok, bibliai történetek megjelenítésének mentora. Vezetésével a diákok városi és területi hittanversenyeken minden évben eredményesen szerepelnek. A gyerekek és felnőttek számára működő iskolai Rózsafüzér gondozója; nemes feladatának tartja a szentségekre való felkészítést. A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia képviselőtestületének és énekkarának aktív tagja, rendszeresen végez kántori szolgálatot. A nyári hittantáborok odaadó szervezője, vezetője, segítője. Az iskola és a templom közötti szoros kapcsolatot építi elhivatottsággal és nagy alázattal.

 

A gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője, műszaki vezetője Hevér Tibor

Hevér Tibor az iskolában gépész tárgyakat tanít, mellette Ő az iskola gyakorlati oktatásvezetője és műszaki vezetője. Tibor 1975. október 17-től dolgozik a „Bottyánban”, ahol karbantartóként kezdte. Élete és munkája azóta is az intézményhez kötődik. 1980-tól már szakoktatóként tanított, tanulókkal foglalkozott. A tanítás mellett műszaki szakoktatói végzettséget, majd folyamatosan tanulva CNC, lánghegesztő, ívhegesztő, oktatói szintű okleveleket szerzett. Elismerésképpen az iskola műszaki vezetője és gyakorlati oktatásvezetője lett. Karbantartóból munkájának, szorgalmának és az állandó tanulásnak köszönhetően az iskolavezetés tagja lett. Jelenleg Ő tartja kézben az iskola technikai működését, felújítási munkáit, a tanulók nyári gyakorlatát, az iskola céges kapcsolatait. Emellett a város két katolikus plébániájának is segítője; Gyöngyös katolikus közösségének aktív tagja. Példaként állítható sokunk elé: példaértékű segítőkészsége, gyakorlatiassága, munkabírása, hite, családi élete.

 

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusa, Kalóczkainé Szabó Ágnes matematika – kémia szakos tanárnő

Kalóczkainé Szabó Ágnes 1984-ben Tenken kezdte meg pedagógusi tevékenységét az általános iskolában. Munkáját mindig az igényesség és a maximalizmus jellemezte. Hivatása mellett legfontosabb számára a család, az igaz értékek, melyet mindig nagy igyekezettel próbál meg átadni tanítványainak. Nagy energiát fektet a tehetséges, kimagaslóan jól teljesítő tanulók versenyeztetésébe, de szívügyének tekinti a gyengébbek felzárkóztatását is. Követelményrendszere egyértelmű, döntéseiben határozott, megértő és empatikus, sok tanítványa a biztos alapoknak köszönhetően egyetemi végzettséggel büszkélkedhet. Munkáját a szülők is elismerik és nagyra becsülik; útmutatásért, tanácsokért bármikor bizalommal kereshetik őt. Az iskolai életbe mindig aktívan és tevékenyen kapcsolódik be, kész a megújulásra és a folyamatos tantárgypedagógiai fejlődésre. Életében a hit és a vallás kiemelkedő helyen áll, fontos számára hogy a vasárnapi szentmiséken részt vegyen; aktív tagja az egyházközösségnek. Példaként áll előttünk hitélete, munkássága, embersége és elhivatottsága miatt.

 

A sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sajópetriben lévő tagintézményének vezetője, Kirscherné Baló Anikó tanító, hitoktató

Kirschnerné Baló Anikó, a Szent István Tagiskola egyik emblematikus tanító nénije, vezetője, hitoktatója, akinek a 2021/22-es lesz az utolsó tanéve. A gyermekek iránti szeretete, elkötelezettsége, határtalan türelme a falu embereinek elismerését is kivívta. Több mint két évtizede az önkormányzatnál is jelentős szerepet tölt be, kezdetben képviselő, majd napjainkig alpolgármester. Mélyen vallásos emberként, fontos állomás volt életében, hogy hivatásának két legfontosabb része, a tanítás és a hit össze tudott fonódni, amikor 2013-ban az iskola katolikus fenntartás alá került. Ez a változás oly mértékben motiválta, hogy felnőttként hitoktatói oklevelet szerzett Egerben. A templomban is aktív tagja a közösségnek; évek óta képviselőtestületi tag; több imacsoport tagja, zarándokutak, lelki napok, cursillok résztvevője.

A tantestület meghatározó és példamutató alakja, aki emberségével, bölcsességével, hitelességével, összetartja a közösséget. Mindig, minden helyzetben számíthatnak rá kollégái, úgy emberileg, mint szakmailag. Tanítóként és vezetőként egyaránt; nap, mint nap biztosítja a derűs, nyugodt munkához szükséges légkört. Fáradhatatlan munkabírással teszi a dolgát. Szerény személyiségére mindannyian tisztelettel tekintünk.

 

Az ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium intézményvezető-helyettese, Koós Lászlóné igazgatóhelyettes

Koós Lászlóné 1982 óta dolgozik az iskolában, a tantestület kiemelkedő, megbízható tagja. Nagy figyelmet fordít a tanulók közgazdasági szemléletének helyes alakítására, gyakorlati képzésére. Mindig az egyén fejlődését tartja szem előtt; gazdag módszertani tudással végzi munkáját. A tanulókat differenciáltan oktatja, a legmodernebb eszközök és szakmai tapasztalat felhasználásával. Személyét jó pedagógiai felkészültség, kiváló munkaszervezés, innovativitás, kreativitás, lényeglátás, emberismeret, gyors kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság jellemzi. A változó szakmai, pedagógiai kihívásokra új megoldásokat keres. Felkészült, megbízható, pontos pályázatmenedzseri tevékenysége nagyban hozzájárul az iskola feltételrendszerének korszerűsítéséhez, az eszközpart megújításához. Az iskolai hitéletben, a keresztény értékek jelenlétében, erősítésében aktív és hatékony szerepet vállal. A pedagógus lelkigyakorlatok egyik szervezője és lebonyolítója, figyelemmel kíséri és segíti a hitélettel kapcsolatos eseményeket. A Főegyházmegye által felajánlott és támogatott pályázatok megírása és dokumentálása is folyamatos feladata.

 

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda pedagógusa, tanítója, számítástechnika szakos tanára, hitoktatója, Langné Kiss Piroska

Langné Kiss Piroska 1985 óta dolgozik pedagógusként. Tanítói diplomáját 1989-ben vette kézbe a Debreceni Tanítóképzőben. 1997-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán számítástechnika szakos tanári oklevelet kapott. 2016-ban katolikus hit- és erkölcstan oktató pedagógus végzettséget szerzett, valamint pedagógus II. fokozatba került a minősítési eljárás során. Az iskola hitoktatói feladata mellett a tiszafüredi katolikus egyházközség és képviselőtestület tagja, 2019 óta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tiszafüredi csoportjának vezetésében munkálkodik. Az iskola vallásos programjaiban szervező egyéniség. A hittan munkaközösség vezetője, lelkesen összefogta a Rózsafüzér és a szentségimádás imacsoportjait, első gyónásra, elsőáldozásra és bérmálkozásra készítette fel a tanulókat. A lelki napok és a lelki percek megvalósítását örömmel végzi. Hittantáborok szervezésével a diákokat a nyári szünetben is Krisztus követésére buzdítja. Segítőkész, empatikus személyisége, vallásos lelkülete példamutató a tantestület tagjai, a diákok és a szülői közösség számára.

 

A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda boconádi tagintézményének vezetője, Nagy Sándorné magyar szakos pedagógus

Nagy Sándorné 1977. szeptember 1-jén kezdte pedagógus pályáját a Boconádi Általános Iskolában; 1993 óta vezető. A közel 30 éves vezetői tevékenység alatt egy cél lebegett a szeme előtt, hogy az iskola a faluban fennmaradjon, hogy az ott élő gyermekeknek ne kelljen más településre járniuk. A célok eléréséhez a nevelőtestületet mindig maga mellé tudta állítani. Hisz az együttműködés, a közös gondolkodás motiváló erejében, hogy a kitűzött célokat csak közös akarattal lehet megvalósítani. Önállóan, magas szakmai színvonalon szervezi és irányítja a tagiskola életét. Vallásos ember lévén jól látta és látja, hogy a fiataloknak nagy szüksége van arra, hogy az Egyházunk tanításait megismerjék, és magukévá tegyék. Ez nem egyszerű feladat, hiszen több generáció nőtt fel úgy, hogy kimaradt életükből a hitéleti nevelés. Személyének, vezetői tevékenységének is köszönhető, hogy a szülők maximálisan támogatták az iskola katolikussá válását. Tagintézmény-vezetőként fontos feladatának tekinti a katolikus keresztény értékek hiteles közvetítését. Az iskolalelkésszel és az hitoktatókkal közösen segítik a fiatalok lelki fejlődést, szervezik számukra az egyházi programokat. Támogatja és elvárja az egyházi hagyományok beépülését a mindennapokba.

 

 

Fotó: Lénárt Márton