Főpásztori áldás az EKKE Gyakorló Iskolájának diákjain és pedagógusain

622_8965_01-MP4_snapshot_00-00_[2022-08-31_11-37-00]

Az Egri Bazilikában tartották tanévnyitó ünnepségüket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum pedagógusai és diákjai augusztus 31-én.

Azzal, hogy az Egyetem 2021 augusztusától egyházi fenntartásba került, az intézmény gyakorló iskolája is az Egri Főegyházmegye védőszárnya alatt működik.

622_8971_01-MP4_snapshot_11-53_[2022-08-31_11-38-07]

A tanévnyitó szentmisét bemutató Dr. Ternyák Csaba egri érsek örömmel üdvözölte a bazilikát zsúfolásig megtöltő diákokat. Prédikációjában a főpásztor a tanulást a munka világához hasonlította, amelyben fontos a lelkesedés ébrentartása. A legtöbb embernek óriási segítséget jelent, ha nemcsak saját erőforrásaira kell támaszkodnia, hanem külső segítséget is kap, pl. családtól, barátoktól vagy akár a jó Istentől. Utalt az idei tanév mottójára, mely szerint a szentmise a család erőforrása.

622_8956_01-MP4_snapshot_00-00_[2022-08-31_11-36-41]

Lehet, hogy a család egy megtört, terheket cipelő, akár válással terhelt család, de szüksége van erőforrásra. A szentmise egy ilyen különleges erőforrás. Arra biztatta a diákokat és tanáraikat, hogy legyen ez a tanév számukra a felfedezések tanéve. Akik eddig nem fedezték fel Isten jelenlétét a szentmisében, a mindennapi életben és saját magukban, azok ebben az évben találjanak rá, mint erőforrásra! Ebben Kovács József iskolalelkész is segítségükre lesz majd.

622_8976_01-MP4_snapshot_00-39_[2022-08-31_11-37-45]

A szentmise végén Ternyák érsek megáldotta a diákok hittankönyveit valamint áldást kért az intézmény közel 1300 diákjára, pedagógusaikra és az őket segítők életére.

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Vozáry Róbert