Hálaadás a katolikus Keriben Sátoraljaújhelyen

10 éve került a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Ebből az alkalomból 2021. november 11-én hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek.
A Szent István templomban a szertartás előtt Lóczi Tamás plébános, iskolalelkész köszöntötte az érseket, s felkérte, áldja meg az iskolazászlót és az iskola védőszentjéről, Szent Istvánról készült festményt és mutassa be a szentmisét.

A főpásztor szentbeszédében rámutatott: két nagyszerű ember áll előttünk ma, Szent István, akinek a nevét felvette az iskola, pártfogója lett és ma van tours-i Szent Márton ünnepe, aki Pannóniában született. Jézus az evangéliumban nem magát helyezi középpontba, hanem a rászoruló embereket, ez példa nekünk is, hogy ne éljünk önmagunknak.

Az érsek hangsúlyozta: életünk középpontját ki kell helyeznünk, hogy másokért éljünk, így lehetünk boldog emberek. Most sem a 110 éve fennálló, 10 éve egyházmegyei intézményt ünnepeljük, hanem azokat, akikért ez az intézmény van, melynek küldetése van, ugyancsak az, hogy másokért legyen. Csak akkor van értelme az életnek, ha szolgáljuk embertársainkat, miként a mai nap szentje, Szent Márton tette.

A szentmise után az ünnepség az iskola épületében folytatódott. Sebes Péter igazgató köszöntőjében elmondta: az elmúlt 10 év az építkezésről szólt, s hogy ez sikeres időszak volt, hála és köszönet ezért Istennek és az intézmény fenntartójának. Az intézményvezető méltatta a lelkipásztorok, a pedagógusok és a szülők erőfeszítéseit is. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere úgy fogalmazott: az intézményben folyó képzést a város fellendülése miatt indították annakidején, s most is nagy szükség van az iskolára, mely korunkban iránytűt ad a fiatalok kezébe. Az iskolaépület egykor a Szatmári Irgalmas Nővérek zárdája volt, a közösség tagjai videoüzenetben köszöntötték az ünneplőket. Komjáthy Zsófia egykori diák visszaemlékezésében személyes élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel, elmondta: az itt kapott élmények, tudás,  katolikus szellemiség és identitás meghatározzák életét. Az ünnepségen adták át először  Szent István-díjat,  a 12.a osztálynak, melynek tanulói kiváló tanulmányi eredményükkel, teljesítményükkel, hitéletükkel kiérdemelték az elismerést.

Az iskola diákjainak műsora után, az ünnepség zárásaképpen Ternyák Csaba egri érsek megáldotta az épület emeletén kialakított kápolnát.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Vozáry Róbert