Hittanverseny az Andrássyban - 2020Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola online hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára: "Van itt egy gyermek” címmel.

Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet.

A verseny időpontja: 2020. november 27. péntek, 13 00

A jelentkezés határideje: 2020. november 20.

Jelentkezni a 06-36–510–060-as és a 06-36-510-063-as telefonszámon vagy a 06-36–510–061-es faxon, illetve elektronikusan: a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen lehet.

A kötelező irodalom (Henri Daniel-Rops: Jézus és kora I-II. Bp., 1987., Ecclesia, 106-126.p.) és az evangéliumok gyermekségtörténete illetve egy segédanyag prezentáció térkép- és képanyaga alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, ezért kérjük a csapatokat, hogy előre regisztráljanak a felületre a https://redmenta.com linken keresztül.

Az alábbi csoport "direktcímre" november 23-tól, lehet regisztráljni a csapatoknak saját csapatnevükkel, a következő formulában: településnév, kötőjel iskola névadója (pl.: EGER-SZENT IMRE).

A csoport neve: ANDRÁSSY-HITTANVERSENY 2020

Csoport "direktcíme": andrassy-775744

Ezt a "direktcímet" kell bemásolni a felület keresőjébe és kérni a felvételt a csoportba.

A feladatot 2020. november 27., 13.00 órától, 14.00 óráig lehet kitölteni a REDMENTA felületén!

A verseny teljes anyaga letölthető iskolánk honlapjáról a Hittanverseny 2020 cím alatt, valamint IDE KATTINTVA
Előzetes feladatok:

1. A mottóval kapcsolatban: „Van itt egy gyermek” készíteni kell egy plakátot, szabadon választott technikával, A/4-as méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell iskolánk címére juttatni.

2. Ugyancsak a mottóval kapcsolatban a Bibliából vett gyermekek élettörténetének egy részletét kell megfilmesíteni. A film terjedelme maximum 5 perc lehet! Annál hosszabb filmet nem áll módunkban zsűrizni.

Választható témák:

1. Káin és Ábel

2. Izmael története

3. Izsák története

4. Jákob és Ézsau

5. József története

6. Mózes

7. Sámuel

8. Dávid

9. Salamon ítélete

10. A sunemi assszony és fia 2Kir 4,8-37

11. Tóbiás

12. A három ifjú Dán 3,1-97

13. Zsuzsanna története Dán 13,1-14,42

14. Matatiás és fiai a Makkabeus felkelés

15. Jézus megáldja a gyermekeket Mt 19,13-15; Lk 18,15-17

16. Kenyérszaporítás Jn 6,1-15

17. Eutichusz ApCsel 20,6-12

18. Vagy más szabadon választott gyermek története a Bibliából, Jézus kivételével!

Az előzetes feladatok beküldési határideje 2020. november 22., vasárnap 24.00 óra

Az alábbi címre: titkarsag@andrassy-eger.hu

Érdeklődni lehet: Béres Gyula tanár úrnál a 06/30-937-75-19-es mobilszámon, illetve elektronikusan a beres.gyula@andrassy-eger.hu  e-mail címen.

Eger, 2020.10.13.

Rozmán Éva
igazgató