Húsz éves a miskolci Szent Imre Iskola

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola, november 5-én. Az eseményen rész vett Ternyák Csaba egri érsek is. A megjelenteket köszöntő dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra intézményvezető beszédében hálával emlékezett meg Mekcsey Antal akkori plébánosról és Almássy Józsefről akik alapítói voltak az intézménynek, valamint Seregély István érsekről, aki támogatója volt a kezdeményezésnek. Az intézményvezető köszönetet mondott az iskolát 12 éven át vezető Kmeczkó Gyulánénak is, áldozatos, építő munkájáért, kiemelte: az iskola egyediségét és erősségét az adja, hogy egy alulról jövő kezdeményezés eredményeként jött létre.

Az ünnepséget megelőzően hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba, az iskolához közeli templomban. Az egri érsek beszédében hangsúlyozta, az iskola feladata a tudás átadása, de feladata az is, hogy megtanítson a boldogságra való törekvésre. A főpásztor ezután az intézmény névadójának Isten iránti szeretetére hívta fel a figyelmet. A főpásztor rámutatott: az iskola védőszentje is kereste a boldog életet és az Istennel való egyre  mélyebb kapcsolatot, s a szeretet fellángolt benne, mert az Isten jósága megragadta, érezte, hogy a jóságra és a szeretetre legjobban szeretettel tudunk válaszolni. Beszéde végén Ternyák érsek arra kérte a diákokat, hogy ha megérinti őket az Isten szeretete, akkor válaszoljanak arra és rendszeresen találkozzanak Urunkkal a szentmisében.