Ifjúsági lelkinap Miskolcon

Krisztus Király ünnepének előestéjén ifjúsági lelkinapot tartottak a Miskolc-Mindszenti templomban és plébánián november 20-án szombaton.

Kovács József Miskolc-Mindszenti káplán köszöntötte az összegyűlt fiatalokat a lelkinapon, ami szentségimádással kezdődött. Ezáltal a fiatalok bekapcsolódhattak abba a világméretű szentségimádásba is, amelyet szerte a világon a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) kegyelmeiért való hálaadásként szerveztek meg, hogy így vegyünk új lendületet, hogy újra és újra át tudjuk élni a Jézussal való találkozás örömét.

A szentségimádás után koncelebrált szentmise következett a három miskolci káplán részvételével. A főcelebráns Marosi Balázs Miskolc-Diósgyőri káplán volt. Holló Gábor a miskolci Szent Anna plébánia káplánja egy lelkesítő szentbeszédet tartott, amelyben nagyon fontos kérdést tett fel a jelenlévők számára:

- Krisztus nem távoli, törvénykező, zsarnok király. Hanem olyan Király, aki közel van hozzánk, minden nap, minden helyzetben. Az Ő élete teljesen összenőtt a miénkkel. Az Eucharisztiában, a szentáldozáskor ez egészen tiszta és világos. Az Ő Országa — ami igazság, öröm és béke a Szentlélek által — köztünk és bennünk van. Azt kérdezi: “Te felismered bennem a Királyt és akarsz élni az én az én Országomban?” Várja a válaszunkat, minden nap, minden pillanatban…

Zenei szolgálatot a diósgyőri Jubilate Deo énekegyüttes szolgáltatta.

A szentmisét követően a plébánia közösségi termében rövid tanítást követően agapéval zárult az este, melynek során kötetlen beszélgetésre és az egymással való megismerkedésre volt lehetősége a fiataloknak.

Szép lezárása volt ez az egyházi évnek, és bízunk benne, hogy valami újnak a kezdete is.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő