Imádságban, közösségben a rádión keresztül is

Az Egri Főegyházmegye papjai és hívő közössége március 17-től kezdve minden nap közösen imádkozza a Rózsafüzért a Szent István Rádió közreműködésével.

„A járvány megszűnéséért, a betegekért és az egészségügyi dolgozókért imádkozunk. Imádkozunk még szeretett egyházmegyénkért és hazánkért is, hogy az Úr adjon erőt a megpróbáltatásban, vezessen minket igaz megtérésre, növelje hitünket és minél előbb szüntesse meg a fenyegető járványt”  - olvasható a közös imádságra buzdító felhívásban.

Március 17-én Ternyák Csaba egri érsek az Egri Érseki Papnevelő Intézetből közvetített imádság kezdetén a jelenlévőkhöz és a rádióhallgatókhoz szólva úgy fogalmazott: ezekben a napokban arra kényszerülünk, hogy lakásainkba bezárkózzunk, nyomaszt bennünket a világjárvány fenyegetése, aggódunk szeretteinkért és saját magunkért. Templomainkban a mai naptól szünetelnek a szentmisék, ájtatosságok és összejövetelek. Ebben a soha nem tapasztalt helyzetben magányosnak és árvának érezzük magunkat, hiányzik a közösség megerősítő támasza. Szeretnélek megvigasztalni benneteket: életünk és sorsunk Isten kezében van. Ezen megpróbáltatások között is van okunk, hogy hála töltse be szívünket, hiszen árvaságunk és magányunk érzésén is átragyog hitünk ereje, amelyet ajándékba kaptunk. Eszünkbe jut, hogy milyen rossz lehet azoknak, akiknek az életéből ez hiányzik. Imádkozzunk értük, hogy ők is megkapják a hit ajándékát. Amikor bajban vagyunk, mindenki tud imádkozni. Most mindannyian bajban vagyunk. Jézus szavai vigasztaljanak bennünket: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemen, ott vagyok közöttük. Jézus itt van közöttünk, amikor a Szent István Rádión keresztül egy hullámhosszra hangolódva fogalmazzuk meg dicsőítő, hálaadó, engesztelő és kérő imádságainkat. A rendszeres templomba járók számára különösen fájdalmas, hogy nélkülözniük kell a szentáldozás megerősítő kegyelmeit, az örök élet kenyerét. Az Úr azonban nem hagy magunkra bennünket, a gondviselésbe és az örök életbe vetett hitünket imádságaink és szentáldozás utáni vágyunk növeli. A főpásztor úgy fogalmazott:  „arra hívom a kedves rádióhallgatókat, hogy minden nap a szentisékben, az Úrangyala és a rózsafüzér imádságban legyünk együtt a Szent István Rádió mellett, hogy  fenntartsuk a lelki közösséget és egységet. Imádkozzunk, hogy az Úr segítsen meg bennünket ebben a próbatételben, adjon erőt a betegeknek, az egészségügyi dolgozóknak és mindazoknak, akik a közösségért, magyar népünkért fáradoznak.  A győri könnyező Szűzanya ünnepe van, Mária a mi nagyasszonyunk és patrónánk, kérjük közbenjárását! – zárta buzdítását Ternyák érsek. Ezt követően a jelenlévők közösen imádkozták a rózsafüzért.

 

Az Egri Főegyházmegye a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben rendelkezett arról, hogy a templomokat nem zárják be, de a nyilvános liturgiát szüneteltetik.

Az egyházmegye a közmédia által kínált közvetítések mellett a híveknek javasolja, hogy kövessék nyomon a Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhető tartalmakat, kapcsolódjanak be a szentmise, a déli Úrangyala és az esti rózsafüzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívják a figyelmet, hogy a Rádió programjai interneten is elérhetőek, akár okostelefonon is.

A megszokott rendtől eltérően a Szent István Rádió a reggeli 7 órás szentmise mellett 17 órakor is közvetít szentmisét, az Egri Érseki Papnevelő Intézetből.

 

A Szent István Rádió adása az interneten itt érhető el: IDE KATTINTVA

 

 

KE SZE CSÜ SZO VA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2021 Február
Előző
Következő