Iskolalelkészek értekezlete

Az Egri Főegyházmegye 55 intézményében 22 ezer gyermek és 2500 alkalmazott kezdte meg a tanévet.

 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatói értekezletét követő héten az iskolalelkészeknek tartottak értekezletet 2021. október 20-án. A helyszín ezúttal is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főépülete volt. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke úgy fogalmazott: üzenete  van annak, hogy a Líceum épületében gyűltek össze a lelkipásztorok. Köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek azért, hogy az egyetem ügyét is felkarolta. Mint fogalmazott: a 12 főegyházmegyei fenntartású középiskola diákjainak is lehetőséget jelent ez, a pedagógusok, lelkipásztorok pedig ráirányíthatják a fiatalok figyelmét az egyetemre. A katolikus egyetem a tanárhiány megoldására is lehetőség lehet hosszútávon. Az elnök elmondta még: az iskolák szervezésében nagyon sokan részt vettek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, s ez sokat adott a közösségeknek. Ennek különös jelentősége van, mert tudjuk, hogy manapság az egyházhoz tartozás identitása nem olyan erős, e téren is sok feladat van még.

Ternyák Csaba egri érsek beszédében rámutatott, eddig is itthon voltunk az egyetemen, s most még inkább érezhetjük az összetartozást. A  főpásztor felidézte a tanév mottóját  - „Péter hitével  tekintsünk Jézusra!” - , mely üzenet a Kongresszus fényében az Eucharisztikus Krisztust vetíti elénk. Péter utóda, a  Szentatya Hősök terén elmondott homíliája olyan mély tartalmú, hogy hosszasan lehet elmélkedni rajta, értelmezni és kielemezni.  „Ki vagyok?” – teszi fel a kérdést Jézus a tanítványoknak, akik élete egy részének tanúi voltak, mégsem úgy gondolkoztak még mint ő.

 Jézus követségében járva, papként érdemes nekünk is lelkiismeretvizsgálatot tartanunk, hogy úgy gondolkodunk-e, mint ő! – hívta fel a figyelmet Ternyák érsek. A Szentatya szavai szerint hiányzott az apostolokból az a lépés, ami Jézus csodálásától Jézus követéséhez vezet. Ezt is érdemes magunkban megvizsgálni, s azt is, hogy a diákoknak ezt hogyan tudjuk átadni.  A lelkipásztor által közvetített üzenetnek első számú címzettjei nemcsak a diákok. Papként a pedagógusokkal is sokat kell foglalkozni, hogy megismerjék Jézus Krisztust, az ő egyházát, hogy elérkezzenek oda, amikor  csodálni tudják az ő nagyságát és innen eljussanak Jézus követéséhez, határozott döntéssel és szabad akaratból, mely belső igényből fakad.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora az intézmény törtnetét, struktúráját és képzéseit mutatta be, azt a gazdag kínálatot, amit a hagyományokra, tapasztalatokra alapoznak, kiegészítve a legkorszerűbb ismeretekkel, módszerekkel. Az egyetem két helyszínen, Egerben és Jászberényben működik, az alapító és a fenntartó szándéka szerint katolikus szellemiségben, szolgálva a város és a nemzet szellemi gyarapodását – fogalmazott a rektor. A célokról szólva úgy fogalmazott: az egyetem a pedagógusképzésben és továbbképzésben országosan meghatározó szerepet akar betölteni, ennek jegyében komoly tudományos munka és tananyagfejlesztés történik az intézményben.

Dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettese rámutatott, a szokások megváltoztak, a fiataloknak más körülmények között, a digitális kultúrában kell hirdetni az evangéliumot. Az elmúlt évtizedben óriási lehetőségeket kapott az egyház azzal, hogy a templom négy fala közül még jobban ki tudott lépni, köszönhetően a köznevelési intézmények számának növekedésének és az egyetem átvételénekl. Elmondta még: az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésnek komoly hagyományai vannak, ezt tovább kell vinni, ki kell bővíteni.

Az értekezletet megelőző napon tartották Platthy Iván nyugalmazott címzetes egyházügyi államtitkár kötetének bemutatóját, melyben az elmúlt 30 évben történteket írja le a szerző, az állam és az egyház viszonyának alakulását illetően. A programon a lelkipásztoroknak is szólt arról a munkáról, amit a nyolcvanas évek végétől az 1997-es Vatikáni szerződésig folytatott. Platthy Iván is örömét fejezte ki, hogy újra az egyházhoz került az egyetem, melyhez személyes emlékek is fűzik, hiszen édesapja,  Platthy György festőművész tanított az egri főiskolán.

Vizi János főegyházmegyei ifjúsági referens az ifjúsági régiók kialakításáról adott tájékoztatást. Mind a 10 körzet élén egy-egy lelkipásztor tevékenykedik, akiknek most a legfontosabb feladata a kapcsolatépítés. A jövőben a plébánosok munkáját segítve a közösségek épülését, megerősödését mozdítják majd elő. Ennek jó alapja lehet a katolikus intézményhálózat és a hitoktatók révén az állami iskolákra is számítanak.

Köböl Zsolt, az EKIF osztályvezető-helyettese a tanév legfontosabb feladatairól szólt. Köszöntötte az új intézményeket, a tibolddaróci tagiskolát, a hangonyi és járdánházi óvodát. Ezekkel együtt az Egri Főegyházmegye 55 intézményében, 90 feladatellátási helyen 22 ezer óvodással és tanulóval és 2500 alkalmazottal kezdte meg a tanévet.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Vozáry Róbert; bf