„Isten csodálatos vezető”

 

Az egri Szent Bernát templomban tartották meg csütörtökön az ökumenikus imahét következő imaóráját.

Az igehirdető Zentai László ny. baptista lelkész volt. Koós Ede atya, templomigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd a keresztény testvérek megvallották az Úr Jézust királyuknak, ezután bocsánatkéréssel fordultak az Ő fölséges színe elé, majd a Szentírásból hangzottak el részletek.

Az igehirdetés központi gondolata az volt, hogy „Isten csodálatos vezető”. Zentai László  ny. baptista lelkész kiemelte: az Isten megáldja azokat, akik felé fordulnak,  akik őt keresik, akik őt imádják, akik vágyódnak az Isten közelségébe. Kiemelte: Jézus Krisztusban Isten egyetemes szeretete, a mindenkit átölelő megváltó szeretete jelent meg ebben a világban. Ezt ünnepeltük karácsonykor.

Először jöttek a betlehemi pásztorok, később pedig megérkeztek a csillag vezette bölcsek. Ma is újra és újra hív bennünket az Isten, felszólít a karácsonyi evangélium által: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt”. Zentai László  ny. baptista lelkész elmondta: Vigyük mi is az Úr elé, ezen az imahéten az ajándékainkat, ahogy a bölcsek tették. Vigyük az Úrhoz hálával telt szívünket, belé vetett bizalmunkat, szeretetünkből fakadó életáldozatunkat,  odaszánásunkat, a boldogabb jövőbe vetett hitünket, reményünket, de legfőképpen az örök életbe vetett hitünket.

A Biblia alapján és saját megtapasztalása szerint azt hangsúlyozta a baptista lelkész, hogy aki ma is keresi az igazságot, aki keresi Jézus Krisztust,  aki keresi lelke békéjét, nyugalmát, örömét az megtalálja. Jézus nemcsak Betlehemben jelent meg, Jézus Krisztus ott volt a golgotán is. Ott szenvedett a keresztfán, ott rótta le a bűneinkért való váltságdíjat az Ő vére hullása által és Jézus már nem volt a nyitott sírban harmadnapra, hiába keresték ott a szent asszonyok, nem találták és az angyal azt mondta nekik: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt. feltámadott.” És találkoztak a feltámadottal. Aki keresi az Urat megtalálja és ekkor lelkünk békére és nyugalomra talál  – hangsúlyozta Zentai László lelkész.

 

Kiemelte: Isten vezette az ő népét, de nem vitte be azonnal az Ígéret földjére, mert még nem voltak készen erre. Olykor bennünket is Isten kerülő utakon vezet. Megengedi, hogy az életnek néha a kerülő útjait is megjárjuk, mert nem vagyunk még készen. De Isten fel akar készíteni bennünket, hogy bemehessünk immár nem a földi Kánaánba, hanem az örök életbe, az örök dicsőségbe.

Zentai László ny. baptista lelkész elmondta: Isten lépésről-lépésre akar bennünket vezetni. Elkészít bennünket arra, hogy amikor eljön annak az ideje, akkor megérkezzünk oda, ahová Isten vezetni akar bennünket: az Ő örök országba. Isten azokat vezeti lépésről-lérésre, akik engedelmesek a kicsiny és a nagyobb dolgokban is. Keressük az Úr Jézust ebben az esztendőben is, mert aki Őt keresi, megtalálja. Kérjük Jézustól: „Urunk! Tölts el minket önmagaddal! Tölts el minket szeretettel! Jöjjünk Jézushoz és adjuk át neki a szívünket”.  A legnagyobb ajándék  a szívnek az átadása. Isten sokkal többet tud adni, mint amit mi tudunk adni neki. Ő betölt önmagával, örömével, békésségével és reménységével   – zárta igehirdetését Zentai László ny. baptista lelkész.

Sinkovics Andrea

kép: FB

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő