„Isten különleges ajándékaként élő karizmát hordoztok! – a Megszentelt élet napját ünnepelték

02 gyertyaszentelés vágott

A Megszentelt élet világnapját ünnepelték az Egri Főegyházmegyében február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemutatása ünnepén. A ciszterci Szent Bernát templomban a szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, ahol a hagyományokhoz híven jelen voltak az egyházmegye szerzetesi közösségei is.

IMG_4938

Ez a nap Szent II. János Pál pápa szándéka szerint évről évre a hálaadás napja, mely tudatosítja bennünk a szerzetesség ajándékát és lehetőséget ad új hivatásokért imádkozni. Ternyák érsek homíliájában úgy fogalmazott: örömmel mutatlak be benneteket az Úrnak és köszönöm, hogy vagytok és ilyen sokan vagytok!

IMG_4939

Az az öröm tölt el bennünket, hogy jó együtt közösen imádkozni az Úr házában és hálát adni a hivatásunkért és elköteleződni abban az elhatározásban, hogy új hivatásokért akarunk imádkozni. Adjon az Úr olyan fiatalokat, akik egy egész életre elkötelezik magukat! – kérte a főpásztor. A szerzetesekhez szólva rámutatott:

Isten különleges ajándékaként élő karizmát hordoztok, amelyre nagy szüksége van az egyháznak, ezért a Szentlélek ma is meghív a ti karizmátokra fiatalokat. A hivatásgondozás pedig különleges feladat. Kell hozzá imádság és mély emberi kapcsolat, lelki vezetés, beszélgetés és jó példa. Szükség van tehát egy élő kapcsolatra a fiatalokkal.

IMG_4937

Ennek a szolgálatnak nem a siker, hanem az Istennek való elköteleződés mélyülése a fokmérője. Örömmel kell tekinteni saját hivatásunkra, és meg kell becsülni azt, vigyázni kell rá mint különleges ajándékra, hogy az Úr meghívott minket és kérni kell tőle az életre szóló hűségnek a kegyelmét! A talentumainkat a lélek derűjével kell kamatoztatni, nem szabad elásni, még a fáradt pillanatokban is fel kell, hogy gyújtson az Úr minket, hiszen szomorú embernek nincs követője.  Mi a Krisztuskövető élet örömét szeretnénk élni. Placid atya a példánk ebben, aki a Gulágon is bajnokságot rendezett, arra buzdítva a rabokat, hogy számolják össze kit mennyi öröm ért azon az adott napon. Az öröm segít át minket is az élet nehézségein. Ha sugárzik rólunk az öröm és a kiegyensúlyozottság, beszélnünk sem kell arról, hogy jó szerzetesnek vagy papnak lenni, mert szavak nélkül is példa lesz a fiatalabb generációnak! Mi arra kaptunk meghívást, hogy jel legyünk a világban, és olyan irányt mutassunk, amely Istenről tanúskodik.

07

Ternyák érsek a nemrégiben elhunyt XVI. Benedek pápáról szólva elmondta: nagy példa volt számunkra, aki megmutatta, hogy minden élethelyzetben és minden életkorban lehet Istennek szentelt életet élni és nyitottnak lenni az ő akaratának elfogadására. Majd a pápa örökségéből vett elő néhány gondolatot és elmélkedett többek között a hivatásgondozásról is. Rámutatott: Jézus Krisztushoz kell elvezetni a fiatalokat, mert csak a személyes belső kapcsolat által tud valaki Neki és az egyháznak elköteleződni. Ezért fontos az őszinte és mély párbeszéd. Továbbá növekednünk kell a hit tapasztalatában is.

05 papság

Hogyan tudjuk ezt megtenni? Imádság, szentségek, és az erények gyakorlása, rendszeres Istenkapcsolat és barátság által. Ez képessé tesz arra hogy a vele való párbeszédben ne csak mi beszéljünk, hanem csendben is tudjunk lenni és Őt hallgatni. A Szentlélek gazdagon eláraszt minket karizmákkal. Szükség van olyan keresztény közösségekre, ahol a hivatás kapcsolódni tud az emberekhez.

09 vágott

Adjon az Úr lelkes fiatalokat mellénk! Tegyünk tanúságot az evangéliumhoz való ragaszkodásunkról – buzdított a főpásztor. Hozzáfűzve: forgassuk az evangéliumot! Ez ad hitelességet szavainknak. Szükség van magunkban felszítani a missziós szenvedélyt, amely a teljes önátadásra ösztönöz, fiatalon és idősen is.

„A papok és a szerzetesek arra hivatottak, hogy feltétel nélkül Isten népének adják át magukat az evangélium és az egyház iránti szeretet szolgálatában, annak a biztos reménynek a szolgálata ez, melyet csak az Isten látóhatára való nyitottság tud megadni.” (XVI. Benedek pápa)

Végezetül Ternyák érsek arra kérte Istent, segítsen, hogy napról napra elkötelezzétek magatokat sajátos hivatásotoknak megfelelően. Adjátok oda magatokat teljesen elégő áldozatul, mint a tömjén, amelyet ráteszünk a tűzre Isten dicsőségére. Így váljatok égő gyertyává, és sugározzátok Krisztus világosságát és szeretetének melegét! – zárta homíliáját a főpásztor a Megszentelt élet napján az egyházmegyében élő szerzetesi közösségekhez fordulva.

Domán Vivien

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert