„Jézus feltámadására készülünk” – érseki szentmise az egri bazilikában Hamvazószerdán


2021.február 17. 20:43

A szentmise kezdetén a főpásztor elmondta: a mai napon kezdjük a felkészülést Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ünneplésére.  

Szentbeszédében az érsek úgy fogalmazott: többet imádkozunk és a jócselekedetekre is nagyobb figyelemmel vagyunk a most kezdődő böjtben. Ne bánatosan tegyük ezt, mert nem a szomorúság, hanem az öröm ideje van, mert Jézus feltámadására készülünk. Jézus is arra buzdít, hogy járjunk vidáman az emberek között, ne lássák rajtunk a böjtölést, ami arra szolgál, hogy megfékezzük és kontrolláljuk magunkat.

Nem hencegünk azzal, hogy milyen nagy teljesítményre vagyunk képesek, ne űzzünk sportot ebből. Az ember kitalálhat valami különleges egyéni önmegtagadást, valamilyen rossz szokás elhagyását, vagy jócselekedetek gyakorlását.

A főpásztor felidézte Jávor Fridél bencés atya alakját, aki gyóntatójaként felhívta a figyelmét arra, hogy nem kell külön nagyböjti jócselekedetet, fogadalmat tenni. Amit az élet hoz az ember számára, azt kell vállalni, Isten által kínált lehetőségként értelmezve ezeket a megtérésre.

Idén egyikünknek sem kell külön önmegtagadást keresnünk, jut belőle bőven. A korlátozások, a vírus, a közbeszéd alkalmas arra, hogy megzavarja nyugalmunkat. Nagyszerű böjti gyakorlat lehet, ha uralkodunk magunkon, s az értelmünkkel reagálunk ezekre.

 Ha béke van a lelkünkben, ha Isten kezét látjuk életünk eseményeiben, boldogabbak és vidámabbak lehetünk, úgy fogadhatjuk életünk eseményeit, mint az Úr akaratát, üzenetét. A mi leleményünkön, érzékenységünkön múlik, hogy képesek vagyunk-e ezeket megfejteni. Ha igen, akkor boldog emberként az Isten útján járunk! A papnövendékekhez és a lelkipásztorokhoz fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott: amikor Isten bennünket a papságra hívott, értenünk kellett a jeleit, nem szó szerint hangzott a hívó szó.

De embereken, eseményeken keresztül üzent és képesek voltunk megérteni akaratát. Mindenkinek üzen az Úr, nyitott lélekkel, érzékeny szívvel és elmével felismerhetjük akaratát. Ferenc pápa délelőtti szentmiséjén arról beszélt, hogy nagyböjti utazásunk legyen egy olyan utazás, ami visszavezet, elvezet az Istenhez. Ellenőrizzük ezért gyakran, hogy Isten felé vagy önmagunk felé haladunk. Ha rossz az irány, távolodunk célunktól.

A főpásztor szentbeszéde végén felhívta a figyelmet: legyen az idei évben bűnbánatunk, húsvéti készületünk jellemzője az Istennel való bensőséges, személyes kapcsolat erősítése, ebből a titokzatos örömből fakadjanak embertársainkat segítő szavaink és tetteink, hogy így hitelesen készüljünk a feltámadás örömére.

Ferenc pápa nagyböjti üzenetére utalva kiemelte: bíztató szavakkal szóljunk másokhoz, bátorítva, erőt adva, nem megalázva, semmibe véve. Ahhoz, hogy reményt öntsünk másokba,  néha elég egyszerűen kedves embernek lenni az általános közöny közepette. Legyünk mi keresztények azok, akik áttörjük a közöny vastag falait és forduljunk szeretettel embertársaink felé!

A szentmisében a hamvazás a szokásoktól eltérően történt, nem a homlok megjelölésével, hanem fejre hintett hamuval.

A szentmisét élőben közvetítette a Szent István Rádió, a szertartást a Szent István Televízió Facebook oldalán is nyomon követhették a hívek.

Bérczessy András

kép: Federics Róbert, Vozáry Róbert