"Jézus keresztje bátorítás és erőforrás" – Virágvasárnap Egerben

A virágvasárnapi szertartás hagyományosan a barka megáldásával kezdődött 2022. április 10-én az egri Bazilikában.

virágvasárnap barka

A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel előkészítettük, ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, szenvedését és feltámadását – mondta Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején. 

préd

Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg az üdvösségszerző bevonulásról, lépjünk mi is az Úr nyomában, hogy kereszthordozásának és feltámadásának, örök életének is részesei lehessünk.

IMG_1914

A szentmisében az Érseki Papnevelő Intézet növendékei az Egri Érseki Fiúkórussal közösen adták elő a Passiót, Szent Lukács evangélista szerint.

Szentbeszédében Ternyák érsek rámutatott: Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, mely paradox módon szenvedésének kezdete is. Az ő szendvedése a mi szenvedésünk, az ő keresztje a mi keresztünk is, mert értünk vállalta mindezt. Személyes küzdelmeink, nehézségeink, a szenvedő emberiség minden gondja eszükbe jut. Első helyen a szomszédos háború áldozataira, az Ukrajnában szenvedő embertársainkra emlékezünk, imádkozunk értük.

néppppp

Jézus keresztje bátorítás és erőforrás is egyben minden szenvedő embernek. Minden ütésnél és megaláztatásnál jobban fájt Jézus Krisztusnak az áruló Júdás csókja, az ember számára is a hűtlenség, az árulás fáj a legjobban. A liturgiában nem egy régmúlt eseményre emlékezünk, hanem napról napra újra éljük Jézus Krisztus szenvedését és halálát, mert ez eszünkbe juttatja bűneinket, s azt, hogy ennek ellenére milyen szenvedéseket vállalt értünk az Isten. És azt is, hogy mekkora nagy szeretettel van irántunk!

virág nép

A mai ünnepnek kettős arculata van, Jézus bevonulása, egy valódi diadalmenet, másrészt tudjuk, hogy ennek a tömegnek a lelkesedése néhány nap múlva a visszájára fordul. Akik most éljenzik, később a halálát követelik. Az érsek a Passió két mondatára hívta fel a figyelmet szentbeszéde zárásaként. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek!”, ez mutatja, hogy nemcsak tanított a szeretetről, hanem példát is mutatott. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!”, ez példát ad arra, hogy bármilyen élethelyzetben bízhatunk az Atyában.

 

Bérczessy András

kép: Juhász Nándor

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő