„Jézus örökre velünk akart maradni” -  szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

08 szentmise

2023. április 7. 8:26

Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét Nagycsütörtök este, 2023 április 6-án a bazilikában.

A Nagycsütörtök esti misével kezdődve az utolsó vacsorára emlékezünk, az Eucharisztia és a papság megalapításával Jézus a testvéri szeretet által saját testét és vérét hagyta ránk, hogy állandóan közöttünk lehessen. A szent napok drámaiságát kifejezi az orgona és a harangok hallgatása.

A főpásztor köszöntőjében azt mondta: arra emlékezünk most, hogy Jézus örökre velünk akart maradni, s ezért kell hálát adnunk.  A Dicsőség imádsága után elhallgattak a harangok és az orgona, a némasággal hirdetve e szent napok drámaiságát.

01 préd közeli

 

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte, az utolsó vacsora emlékezete áll a mai szentmise középpontjában, amikor Jézus utoljára együtt étkezik tanítványaival azon az ünnepen, melyen a zsidóság a húsvéti kivonulásra emlékezett. A hagyomány szerint a családfő elbeszélte, Isten hogyan szabadította meg választott népét az egyiptomi fogságból.

Ebből megérthetjük az utolsó vacsora igazi jelentőségét! Ez a vacsora az Újszövetség igazi nyitánya, minden eucharisztikus ünnep, minden szentmise ennek az emlékezete. Az Ószövetségben Mózes az egyiptomi fogságból, Jézus az ősi bűn rabságából szabadítja ki új választott népét, az egyházat.  S ezt az új népet nem vérségi kötelékek kapcsolják össze, hanem a közös keresztség.

03

Jézus megparancsolja apostolainak: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – ez a felhatalmazás az eucharisztia, a papság alapítása.  Szent II. János Pál pápa is az eucharisztia és az egyház életéről szóló enciklikájában ezt fogalmazza meg:   „Ha az Eucharisztia az Egyház életének központja és csúcsa, akkor ugyanúgy központja és csúcsa a papi szolgálatnak is. Ezért, hálával a mi Urunk Jézus Krisztus iránt, újra megerősítem, hogy az Eucharisztia „a papság szentségének legfőbb és központi indoka, a papság ugyanis az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt született .” (ECCLESIA DE EUCHARISTIA 31.)

02 préd távoli

Jézus az alázatos szolgálatra is indítja apostolait, ennek egyik gesztusa a lábmosás szertartása, mellyel a püspök évről évre emlékezteti saját magát és mindannyiunkat Jézus tettére és szavaira. A szolgálat szép példája a Karitász sok kezdeményezése, melyekkel a szegényeket, a háborúban szenvedőket támogatja.

04

A főpásztor emlékeztetett: a legutóbbi nagyböjti akcióban 140 tonna élelmiszer gyűlt össze a katolikus templomokban, s ez arról tanúskodik, hogy él egyházunkban a szolidaritás, jelen van a szeretet és a szegények felkarolása. Ezen az esté Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk, s megértjük, hogy azt várja tőlünk, váltsuk konkrét tettekre az ő tanítását. Amikor az Eucharisztiában őt vesszük magunkhoz, szeretnénk egyre inkább ebben is hasonlóvá válni hozzá, hogy Szent Pállal együtt elmondhassuk, élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem – zárta beszédét az érsek.

05 lábmosás totál

06 lábmosás

A szertartásban 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egri érsek a nagycsütörtök esti szertartásban, Jézus szolgáló szeretetét felidézve.

10 oltárfoszt

09 oltárfoszt kisppp

A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól.

Nagypénteken 15 órától Jézus Krisztus kereszthalálára emlékezve vezet szertartást Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában.

 

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert, Zsiros Fruzsina