"Jó nekünk az egyház tagjainak lenni" - megáldották a felújított csányi templomot

Magyarország kormánya által meghirdetett Magyar Templom-felújítási Program - Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások keretében elnyert 15 millió forintos  támogatásból újult meg  Csány katolikus temploma.  A felújítás a tornyokat valamint a templom külső homlokzatát érintette  a munkákat 15  millió forinttal támogatta az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága. Az egyházközség  saját forrásként  5 millió, a helyi önkormányzat pedig további  1 millió forintos támogatást biztosított a templom külső felújítására. A munkák során a  sekrestye és a templomhoz kapcsolódó tároló tető héjazata is megújult.

Az épületet Ternyák Csaba egri érsek hálaadó szentmisén áldotta meg Krisztus Király ünnepén.

Mándy Zoltán főesperes, plébános köszönetet mondott a főpásztornak a híveknek és a magyar kormánynak a támogatásért. Soltész Miklós államtitkár levélben üdvözölte a jelenlévőket, mint fogalmazott, 2010 óta Magyarországon és a Kárpát-medence magyarok lakta területein több 3000 templom újulhatott meg és  új épülhetett a kormány támogatásával. Ezek között van a csányi templom, melyet a visszavonuló németek 1944-ben felrobbantottak, de újjáépíttették és most ismét megújulhatott.

 „Ahol templom áll, ott közösség is van, ami az égre emeli tekintetét, Európának ma nagy szüksége van az összetartó, erős közösségekre. Ma, amikor hazánkban is újra gyülekeznek azok az erők, akik a templom szót csak negatív összefüggésben képesek említeni, nagy szükség van rá, hogy megerősítsük keresztény közösségeinket, s rajtuk keresztül magyar nemzetünket, szerte az országban és a Kárpát-medencében” – írta a politikus.

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében Jézus Krisztus királyságáról elmélkedett, rámutatva a földi értelemben és a krisztusi értelemben vett királyság közötti különbségre. Kettős állampolgárok vagyunk, egyfelől nemzeti hovatartozásunk szerint és ezen túl az Isten által létrehozott,  nemzetek feletti világ polgárai is vagyunk, a keresztség által, mert így Jézushoz tartozunk és elismerjük az ő királyságát.

A főpásztor elmondta még: jó nekünk az egyház tagjainak lenni, ez az a hatalom, amiben Jézus Krisztus jelen van, egy zsúfolt templomban és egy olyan templomban is, ahol csak néhányan vannak jelen. Jó azt ünnepelni, hogy ez a templom ilyen csodálatosan megújult, s itt a település szívében hirdeti Isten jelenlétét, Krisztus örök uralmát, s azt, hogy itt vannak olyan hívek, akinek Jézus van életük középpontjában.

Legyen a mai nap a hálaadásé, hálát adunk Krisztus Királynak megújult templomunkért és kérjük őt, hogy adjon bátorságot, lelkesedést, hogy ugyanezzel a lendülettel megújítsuk életünket és egyházközségünk életét is – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba egri érsek.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert