Jutalomtáborban Erdélyben

„Cselekvő iskola Márton Áron püspökkel”

 

Nagy izgalommal várta augusztus utolsó hetét a karácsondi és a tenki katolikus általános iskola hat diákja és két felkészítő tanára: a karácsondi Észpörgetők, és a tenki iskola, Tenki Boys csapata.

A két csapat még februárban nevezett be egy vetélkedőre, amelyet a csikszentdomokosi Márton Áron Múzeum hirdetett meg a község nagy szülötte tiszteletére. A Cselekvő iskola – Márton Áron püspökkel címet viselő versengésben számos kreatív feladatot kellett megoldani, amelyeket a gyerekek nagy örömmel végeztek el. Óriási örömmel és meglepetéssel fogadtuk a hírt, hogy a több mint 70 induló csapat közül bekerültünk a legjobb tizenkettőbe, ezért egy jutalomtáborban vehetünk részt, Csíkszentdomokoson.

Augusztus 24-én a kora délutáni órákban közösen indultunk útra. Hála és köszönet fenntartónknak az Egri Főegyházmegyének, hogy lehetővé tették utazásunkat. Külön köszönjük Balog Gyula plébános úrnak a kisbuszt, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, és Barta Márton káplán atyának, hogy sofőrként, és lelki vezetőként elkísérte a csapatot és gondoskodott róla, hogy a Jóisten segítségével oda és vissza is épségben megérkezzünk.

A 10 órás út alatt összeismerkedtünk, s Csíkszentdomokosra már úgy érkeztünk, mintha régi barátok lennénk. A program 25-én kezdődött, Erdély minden szegletéből érkeztek a csapatok: kolozsvári, nagyváradi, tusnádi, gyimesi, csíki, gyergyói és a helyi gyerekek zsibongása töltötte be a tábort. Magyarországot, s benne az Egri Főegyházmegyét a mi két csapatunk képviselte.

Felsorolni is nehéz, hogy mennyi érdekes, hasznos és lélekemelő programban volt részünk: a gyerekek kincskereső játék keretében ismerkedtek a faluval, közben a kísérő tanárok a helyi általános iskolában vettek részt egy ismerkedő beszélgetésen; volt filmvetítés Márton Áron életéről, rendhagyó történelem óra, szekeres kirándulás, kürtőskalács sütés, nemezelés, néprajzi foglalkozás, szabadtéri szentmise, táncház és irodalmi műsor is.

Közösen megnéztük a Márton Áron Múzeumot. A jeles napra, Márton Áron születésének 125, évfordulójára elkészült Látogató és Zarándokközpontot, ahol a versenyben résztvevő csapatok makettjeiből nyílt kiállítás. A maketteket Áron püspök életének fontos helyszíneiről készítettek a gyerekek. Találkozhattunk Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek úrral, aki nagy szeretettel és örömmel beszélgetett a táborozókkal. A tábor csúcspontja és egyben utolsó programja augusztus 28-án, napra pontosan Márton Áron születésének 125. évfordulóján egy ünnepi szentmise volt, amelyen közösen vettünk részt: helybéliek és távolabbról érkezők több százan imádkoztunk együtt-felejthetetlen, lélekemelő pillanatok részesei lehettünk. A szentmisén külön köszöntötte érsek úr, a magyarországi csapatokat, nagy büszkeségünkre.

Újra cselekedtünk, játszottunk és tanultunk. Élmény, kreativitás, játék, öröm, tudás…és igen! Valóban egy életre szóló élmény, egy igazi jutalom volt mindkét csapatnak a tábor minden pillanata.  Az ajándékba kapott tábori pólónkon ez a jelmondat állt: „Összetartozás és tevékeny szeretet”. Ezt a mondatot mindannyian a szívünkbe írtuk. Ezzel a gondolattal, hitünkben megerősödve, lelkileg feltöltődve tértünk haza. Megtapasztalhattuk a hit, a szeretet és az összetartozás erejét. Isten áldását kérjük mindenkire, aki hozzájárult ahhoz, hogy ennek részesei lehettünk.

Résztvevők:

Észpörgetők csapata (Karácsond): Salgó Viktória, Szarvas Máté, Cserepes Ferenc-tanulók

Antal-Both Györgyi-felkészítő pedagógus

Tenki Boys csapata (Tenk): Mutnyánszki Donát, Somogyi Bence, Oláh Kristóf

Molnár Judit-felkészítő pedagógus, hitoktató

 

Antal-Both Györgyi, Molnár Judit

Felkészítő, és kísérő pedagógusok