Katolikus iskolák igazgatóinak értekezlete

Hagyományosan szentmisével kezdődött a Főegyházmegye katolikus intézményvezetőinek őszi értekezlete október 9-én Egerben. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején köszöntőjében elmondta: Isten segítségét kérjük szolgálatunkhoz, s azt, hogy tanítson bennünket.

A főpásztor szentbeszédében az evangéliumra utalva úgy fogalmazott: Isten nevének megszentelése a legfontosabb az ember életében, s az, hogy ráálljunk Isten gondolkodására, elszakadva saját magunktól. Így tudjuk megszentelni az Ő nevét, mert meg kell tudnunk, hogy velünk és a ránkbízottakkal  mi a szándéka. Az olvasmányban Jónás próféta történetében Isten kiválasztottja, akit Ninivébe küldött, nem ismeri fel Isten gondolatát, szándékát, várja, hogy lesújtson a bűnös városra, s ő maga túlságosan elbizakodott, nem érti az Úr üzenetét.

Ez a történet válasz azoknak, akik büntető Istent látnak az Úrban. Jónás méltatlankodik az irgalom miatt, azt gondolja, hogy az csak a jókra vonatkozik. Pedig Isten minden embert egyetemesen üdvözíteni akar, felnyitni a szemüket, hogy megtérjenek. Hitünk szerint erre az utolsó pillanatig adott a lehetőség, nem jogos tehát Jónás haragja. Az evangéliumban az apostolok azt kérik, hogy Jézus tanítsa meg őket imádkozni, hogy Istenhez fordulhassanak. Az embernek szüksége van a hitre, a megismerésre, hogy közelebb kerüljön a Teremtőhöz, s különösen igaz ez a vezetőkre, akiknek bölcsen, igazságosan és irgalmasan kell döntéseket hozniuk. Eredményeink nem tehetnek bennünket önteltté, hiszen úton vagyunk, melyen bármikor el is botolhatunk, hinnünk kell Isten irgalmában, mellyel segít bennünket. Ezért kérjük az Urat,  tanítson bennünket imádkozni, hogy dicsőíthessük az Ő nevét – zárta homíliáját Ternyák érsek.

A szertartás utáni értekezleten Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke megköszönte a főpásztor szentmisében mondott tanítását, s köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: új és új kihívások jönnek sorra, melyeknek meg kell felelnie a vezetőknek.  Hozzátette: a szentmise megerősítette a közösséget, s reményének adott hangot, hogy a szakmai előadások, beszámolók segítik majd az iskolai munkát.

Az első előadásban a hejőkeresztúri modellt ismerhették meg a jelenlévők. Ennek lényege, hogy a heterogén tudással rendelkező osztályok tanulóit egyformán motiválják, s gyarapítsák tudásukat. Több mint száz intézményben működik a módszer, s szép eredményeket hoz.

A program résztvevői előadásokat hallhattak a teremtésvédelemről, a tehetséggondozásról, gyermekvédelemről, tájékozódhattak az aktuális feladatokról, gazdasági kérdésekről, pályázatokról és a beruházásokkal kapcsolatos tudnivalókról. Több intézményvezető osztotta meg tapasztalatait az énektanítás vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az idei tanév mottója: „aki énekel, kétszeresen imádkozik”.

 

Bérczessy András