„Ki olyan, mint az Isten?” - Szent Mihály- búcsú Egerben

2020. szeptember 27-én az esti szentmisében tartották az egri főszékesegyház búcsúját.

Dr. Löffler Erzsébet, a plébániai képviselőtestület nevében köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, szűkebb körben kell most ünnepelni a plébánia védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak ünnepét az ismert okokból, de ugyanúgy kérik Isten kegyelmét, mint a korábbi, nagyobb szabású búcsúkon.

Az ünnepi szónok, Michał Bartosz Muszyňsky, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora volt, aki reményének adott hangot, hogy a nemsokára egy felújított épületben ünnepelhet majd a közösség. Szentbeszédében a lelkipásztor elmondta: 8 éve szolgál Egerben, nagyon szereti Magyarországot, noha a magyar nyelvet még tanulja.

Szentbeszédében elmondta: Dániel próféta könyvéből vett olvasmányban egy liturgiát látunk, sok-sok lélekkel Isten körül. Ezzel  a Szentírás a mennyországról tanít, megmutatja, hogy tele van élettel. Az angyalok hierarchiáját Areopagoszi Szent Dénes írta le. A nyolcadik rendben vannak az arkangyalok, vagyis főangyalok: Mihály, Gábriel és Rafael, akik Isten legfontosabb küldetéseit végzik el. Isten, aki a szeretet, nagyon sok lényt teremtett, akik szeretetből élnek, befogadva Isten terveit. Isten mindenki létét a kezdetektől akarja. A Szentírásban és sok más régi műben is megjelenik egy kritikus pillanat, amikor iríggyé válnak egyes angyalok, az ember teremtésekor.  Amikor Lucifer látta, hogy Isten mit tesz, megtagadta a szolgálatát, így lett a mi ellenségünk is. Gyűlöli az embert, ellenáll Isten akaratának, lázad ellene. Ekkor jelenik meg egy arkangyal, akinek a neve azt jelenti: „Ki olyan, mint Isten?”, vagyis Mikhael, Mihály,  aki szereti és védi az embert is. Értünk is harcol és imádkozik.

A földi hierarchiában az Egyház minden ember üdvösségét szolgálja Isten akaratából. A mai ünnep is arra hív bennünket, hogy kimondjuk: „Ki olyan, mint az Isten?”, aki szeret engem, jót akar nekem. És ezért hálát kell adnunk Istennek, s kérnünk, hogy a mi lázadásunk, a rossz gondolataink ne győzedelmeskedhessenek. A gonosz azt akarja, hogy elveszítsük az életet, de az Isten küldötte seregek harcolnak értünk, s új reményt adnak nekünk napról-napra.

 

Bérczessy András