Kitüntetést kapott Ternyák Csaba egri érsek és több lelkipásztor

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából számos egyházi személyt tüntetett ki.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg dr. Ternyák Csaba metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, az Egri Főegyházmegye korábbi segédpüspöke több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült az Egri Főegyházmegye és a helyi közösségek szolgálata, különösen a szegények felkarolása iránt elhivatott lelkipásztori pályája, valamint keresztény kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként Mikolai Vince pápai prelátus, címzetes prépost, főszékesegyházi kanonok, a Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus Plébánia plébánosa.

Közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházközség-szervezői tevékenysége, a miskolci egyetemi hitoktatói képzés elindítása, valamint az Egri Főegyházmegye érdekében végzett odaadó mukája elismeréseként Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek, illetve fiatalok felkarolása, nevelése és hitoktatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Galsi János római katolikus lelkipásztor, egyházmegyénk papja a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.

Gratulálunk, további életükre és szolgálatukra a Jóisten áldását kérjük!

Az egyházi személyek kitüntetéseiről a Magyar Kurír közöl részletes beszámolót:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/egyhazi-szemelyeket-tuntettek-ki-nemzeti-unnepunk-alkalmabol-20210315

Forrás: Magyar Kurír

kép: Szent István Televízió - Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyházmegye óvodai tanévnyitó ünnepségén