Közösségi házat áldottak meg Mádon

Ünnepi szentmisét mutatott be Mádon Juhász Ferenc kanonok, pasztorális helynök, abból az alkalomból, hogy elkészült a plébánia közösségi háza.

A lelkipásztor szentbeszédében elmondta: a borvidéken látta a szüreten szorgoskodókat. A Szentírásban is olvashatjuk, hogy a szőlősgazda újra és újra keresi, várja a munkásokat. Nyilvánvalóan az Úristenről van szó a jó gazda szerepében, aki az utolsó órában is felvett embereket. Szoktuk mondani, hogy már a 24. órában vagyunk, az utolsó pillanatban, ez egyben megkönnyebbülést is jelent, hogy, ha majdnem késve is, de sikerült megoldanunk. Itt, Mádon is az utolsó pillanatig húzzák a szüret időpontját, hogy a termés a lehető legjobb legyen. Az idő nemcsak elvesz az életünkből, hanem hozzá is ad valamit, ami érlel rajtunk, de ez nem halogatás, hanem az a sürgetés is, hogy egyszercsak lejár az időnk.  Nemcsak az élőknek van határidejük, hanem a tárgyaknak is. A Szent Erzsébet Közösségi házat felújítottuk, nem lebontottuk. Az újnak ugyan jobban tudunk örülni, de a régit jobban tudjuk szeretni.

A hitünkben is így vagyunk, egy ősi templom falai közé lépve szeretjük a múltunkat, az őseinket. Ami itt összegyűlt, azokat mind az ősök hagyományozták ránk, a hitünket is, amit védünk és nem hagyunk el, mert nemcsak jelenünk kapaszkodóit látjuk benne, hanem a múltat is. Ha szükséges, javítunk, újítunk, de nem bontjuk le, nem semmisítjük meg! Kérjük az Urat, hogy áldja meg a népet, amely ma is a szőlőben szorgoskodik és keresi a munkásokat és azokat is, akik az utolsó pillanatban is elvállalják a munkát és nem tétlenkednek.

A szentmise után a közösségi ház udvarán Szűcs Zoltán plébános köszöntötte a jelenlévőket, s úgy fogalmazott: hosszú idő és sok munka előzte meg ezt az ünnepet, összefogás kellett hozzá. Felidézte: korábban egy romos épület, istálló, konyha és garázs volt mindez.  Most közösségi ház, Szent Erzsébet Ház, mely zarándokszálláshelyként működő helyiséget is magában foglal. A tetőtér kialakítása a későbbiekben történik meg.

A rekonstrukcióhoz a forrást első ütemben az Egri Főegyházmegye és Mád község önkormányzata biztosította, majd egy településképi pályázat , illetve a Magyar Falu Program támogatása tette lehetővé, hogy teljeskörűen elvégezzék a munkálatokat.  Az egyházközség is vállalt önerőt mindebben. Nemcsak az épület, hanem a kert is megújult helyi civil szervezetek támogatásával és parkolókat is ki tudtak alakítani. A lelkipásztor köszönetet mondott azoknak is, akik sok önkéntes munkával szépítették, takarították az épületet és környékét. Arra kérte a jelenlévőket és a közösség tagjait, hogy használják, töltsék meg tartalommal a házat. Majd felkérte Juhász Ferenc pasztorális helynököt, hogy áldja meg az épületet.

A megáldás után Koncz Zsófia országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: egy felújított, régi épület sokszor többet ér, mint egy új, mert több mindent hordoz magában. Elmondta: követte, hogy időről időre hogyan változik, szépül a ház. Ide be tud térni bárki és ma ez talán a legfontosabb, hogy közösen töltsünk időt.

A templomfelújítási, településfejlesztési programok ezt szolgálják. Mád egy ékszerdoboz, ahol mindenki megcsodálja az értékeket. Történelmi lehetőség előtt áll a térség a sok fejlesztés a komfortérzetet és a vonzerőt növeli. A képviselő reményét fejezte ki, hogy élettel és szeretettel telik meg a Szent Erzsébet Ház.

Az ünnepséget szeretetvendégség zárta.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert