Krisztus értünk támadt fel az új teremtésben

Tűzszenteléssel és a Krisztust, mint a népek világosságát szimbolizáló húsvéti láng szétosztásával vette kezdetét a nagyszombati szertartás az egri bazilikában. Ezután felgyúltak a fények felcsendült a dicsőség, Krisztus feltámadt!

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: Krisztus feltámadását ünnepelve a liturgia emlékeztet bennünket, hogy minden értük, a mi javunkért történik. A teremtéstörténetben Isten megállapítja, hogy amit alkotott, jó. Az ember teremtésekor pedig így zárul: „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” Ez az emberre vonatkozik, a teremtményre, melyet saját képére és hasonlatosságára teremtett. A főpásztor kiemelte: a világon minden az emberért van, az ember viszont Istenért. Krisztus is értünk támadt fel az új teremtésben.

A világban sok mindenért, a bajokért okolják sokan Istent. Pedig ezekért az ember a felelős, különösen, amikor Isten helyére akar lépni. „Itt minden az emberért van, az ember viszont Istenért”. Szabadságában áll ugyanis, hogy a világot ne rendeltetésszerűen használja. Isten viszont ezt is számításba vette, semmit nem bízott a véletlenre. Húsvétkor Ő hozta helyre, amit mi elrontottunk. A húsvéti örömének szavai szerint rendeléséből Szent Fia „lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán... Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.”

Jézusban a fény legyőzte a sötétséget, a szeretet győzött a gyűlölet felett, az irgalom a bűn felett. A halál erői még harcot folytatnak egészen a történelem végéig, de Krisztus győzelme végleges és visszavonhatatlan. Az élet minden árnyát bevilágítja a húsvéti gyertya fénye.

A keresztelendőkhöz fordulva a főpásztor úgy fogalmazott: részesültök a keresztségben, s ezt Pál apostol  szavaival lehet a legjobban kifejezni: "élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem" (Gal 2,20). Ezek a szavak bátorítanak mindenkit az új életre, hogy az Eucharisztiában Krisztust magukba fogadják. Az érsek arra bíztatta a jelenlévőket, hogy újítsák meg keresztségi ígéreteiket.

A szentbeszéd után, a keresztség liturgiájában 15 felnőttet keresztelt és bérmált meg Ternyák érsek.

A nagyszombat esti szertartás a székesegyházat megkerülő feltámadási körmenettel zárult.