Krisztus feltámadása új horizontokat nyit az egész emberiségnek

01 

Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt! E szavakkal köszöntik ma egymást a keresztények szerte a világon, hiszen ez az öröm áthatja életünket! Jézus Krisztus feltámadásának öröme meghozta a mi feltámadásunk örömét is! – ezekkel a gondolatokkal kezdte meg a húsvétvasárnapi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek és köszöntötte az egri Bazilikában jelenlévő és a Szent István Rádió és Televízión keresztül bekapcsolódó híveket.

04

Életre szóló emlék számomra – kezdte homíliáját a főpásztor-, amikor Jáki Teodóz atya elvitt bennünket a Győr közeli Kunszigetre egy hajnali Krisztus-keresésre. Az asszonyokhoz csatlakoztunk hajnali imádságra a templomtól egészen a temetőig. Ott égő gyertyával vonultak végig a falun és a temetőben aztán mindenki a saját hozzátartozói sírjához ment, hogy elvigyék Krisztus feltámadásának örömhírét. Ez az örömhír mindenkinek szól, élőknek és holtaknak egyaránt. Ez az ősi szokás Mária Magdolnára emlékeztet minket, hiszen ő is azért futott, hogy elvigye az örömhírt: Feltámadott! Ezt teszik a kunszigeti asszonyok is, amikor a halottaiknak elviszik a feltámadott örömét, hiszen Krisztus feltámadása nem lehet a világtörténelem elszigetelt, egyedi eseménye. Ha egy Valaki visszajött a halálból ez azt jelenti, hogy van feltámadás! Ha van feltámadás, akkor az mindenkire érvényes. Ez az, ami életünk minden napján örömünk igazi oka. Ez a keresztény öröm forrása: bármi történhet velünk, bármilyen nagy tragédia ér bennünket, ez az alapvető öröm ott van az életünkben!

05

Szomorkodni és gyászolni lehet egyedül is, de örvendezni és vigadozni nem igazán lehet egyedül. Ezért van az, hogy együtt vagyunk itt a templomban. Hiszen ezt meg kell osztani mindenkivel! Ennek a feltámadásnak vagyunk mi mindannyian tanúi. Mária Magdolna volt az első aki felfedezte az üres sírt, s azóta emberek millióihoz jutott el ez a hír. A názáreti Jézust Isten feltámasztotta! Mi sem hallgathatunk róla! –hívta fel a figyelmet az érsek. Legyünk mi is a feltámadott Krisztus tanúi, vigyük el mindenkinek a hírt, aki csak kész arra, hogy befogadja! Szilárd talaj helyett szinte vízen kell járnia annak, aki vállalkozik egy ilyen tanúságtételre. Bátornak kell lennnie, aki ilyet állít, hiszen ellentmond a mindennapok tapasztalatainak. A Szentlélek ad bátorságot egy ilyen jelenségről beszélni!

06

Ma lélekben mi is az asszonyokkal Krisztus keresésére indultunk, de az üres sírt találtuk. Együtt örvendezünk és rátekintünk a feltámadt Krisztusra, aki belépett az örökkévalóságba, ott nincs többé múlt, se jövő, csak az örök jelen létezik. És megértünk valamit az Isten nagyságából!

Majd az érsek az ukrajnai háború borzalmairól és a világ többi szenvedéséről elmélkedett. Elmondta: az a világ, amelyet Isten készített számunkra, a Jelenések könyvének látomásában tárul elénk az Ő világában nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fáradtság!

03

Jézus győzött a halálon, de látjuk, a régi világ követeli a jussát: a gonosz erők, a bűn, az árulás továbbra is jelen vannak a világban. Mit tehetünk mi? Választanunk kell nap, mint nap. Mi Jézust választjuk, mert hisszük, hogy egyedül az ő feltámadása nyit új horizontokat az egész emberiségnek. Benne találjuk meg a keresztény remény igazi alapját. Hisszük, hogy a mi reményünk túlmutat a földi élet keretein, az idők végén megvalósuló új égre és új földre, az új Jeruzsálemre vonatkozik-zárta homíliáját Ternyák Csaba egri érsek.

Domán Vivien

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert, Vozáry Róbert