Krisztus rajtunk keresztül gyakorolja papságát

Az Egri Főegyházmegye papságával közösen mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek 2022. április 14-én, Nagycsütörtökön.

06

A főpásztor a szentmise kezdetén köszöntötte a paptestvéreket és a bérmálkozásra készülő fiatalokat, elmondta, újra együtt tölthetjük a Nagycsütörtököt, erre az elmúlt két évben nem volt lehetőség. Hozzátette: a pandémia után most a háború árnyéka vetül életünkre, látjuk a szenvedőket, s azt, hogy mennyi veszély leselkedik ránk, ebben a modern világban is.

03

Mi azonban tudjuk, hogy örök hazánk a mennyben van, a feladatunk az, hogy magunkban és a hívő emberekben életben tartsuk, a keresőknek pedig felmutassuk a hit lángját, orvosoljuk a test és a lélek sebeit. Imádkozzunk az egyházmegyében élőkért, a háborús menekültekért és az egész szenvedő emberiségért!

01

A mai liturgia üzenete rendkívül gazdag, a Jelenések könyve bevezet bennünket ebbe – mondta szentbeszédében Ternyák érsek. A papságunkra emlékezünk, mely magának Krisztusnak a papságából részesedik. Most szenteljük majd meg a krizmát, megáldjuk a betegek és a keresztelendők olaját. A papszentelésben a szentelő püspök krizmával kent fel bennünket  lehívta ránk a Szentlelket.

001

A többi olaj a hivatásgyakorlásra emlékeztet, a szentségek révén. Ez a nap a többi szentség ünnepe is, melyekben a szent olajokat használjuk. A papság és az eucharisztia sajátosan nagycsütörtöki szentség, a keresztség, a bérmálás és a betegek kenete a krizmával, illetve a szent olajokkal való megkenés révén kapcsolódik a mai liturgiához.

Ez a krizma kegyelmek forrása lesz a keresztelteknek és a bérmáltaknak. A szent krizmával lesz megjelölve, felkenve áldozópappá júniusban hat diakónus testvér.Az ünnep kifejezi az egyházmegye egységét is, amikor a püspök a papsággal közösen misézik, az utolsó vacsorára emlékezve.

003

A papságban a Jézus Krisztus misztériumába való beavatás a lényeg, a legmélyebb titka, hogy a gyarló ember a szentség erejében, az ő nevében szólhat és tevékenykedhet. Krisztus rajtunk keresztül gyakorolja papságát. A szentelő püspök kezünket kente meg krizmával, mert a kezünkkel dolgozunk és a kéz a birtoklást is szimbolizálja. Az Úr is kézbe vett bennünket, s mi engedelmességet ígértünk.

Hisszük, hogy amikor ismét kifejezzük Istennek való teljes odaadottságunkat, akkor az Úr megindítja, megújítja bennünk azokat a kegyelmeket, amelyeket annak idején a papszentelésben kaptunk.

A főpásztor felidézte Szent II. János Pál pápa nagycsütörtöki levelét, melyben arról ír, hogy az embereknek joguk van a papokhoz fordulni azzal a reménnyel, hogy bennük Krisztust lássák. Erre különösen a fiataloknak van igénye, s bízunk abban, hogy papi életünk vonzó lesz a ministránsok, hittanosok, bérmálkozásra készülők, katolikus iskolások előtt, hogy ebből papi hivatások legyenek – adja Isten, hogy minél nagyobb számban legyenek ilyenek!

002

Ezután a jelenlévők megújították papi ígéreteiket, kifejezve Jézus Krisztus és egyháza iránti hűségüket. A főpásztor kérte a híveket, imádkozzanak a papságért, s kért mindenkit, hogy imádkozzanak érte, püspökükért, hogy hűségesen tudja teljesíteni az apostoli hivatást.

004

Ezután a főpásztor megáldotta a  keresztelendők, a betegek olaját és a szent krizmának való olajat.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert, Vozáry Róbert