Küldetés és Mária-tisztelet az encsi Szent László iskolában

A Máriás Lányok főként az imádságban jeleskednek. Minden pénteken arra szánnak egy óraközi szünetet, hogy elimádkozzanak egy tized rózsafüzért. Így fohászkodnak Szűz Máriához, kérvén közbenjárását az imaszándékokért. A missziós gyermekek sem tétlenkednek. A felsősök hetente, az alsósok havonta találkoznak, hogy „kis imával és kis áldozattal” segíthessenek azoknak a társaiknak, akik valamiben hiányt szenvednek vagy bajban vannak.

A kicsik szeptemberi foglalkozásának ez volt a mottója: „…Törekedj békességre!...” (Zsolt 34)

Missziós csoportvezetőink – Ferencziné Hajdu Mónika és Makranczi Sándorné – örömmel tettek eleget Benvin Sebastian atya meghívásának. A Szegedhez közeli Domaszéken eltöltött hétvégén kollégáikkal visszaemlékeztek a Szent Gyermekség Művének elmúlt 13 esztendejére, megvitathatták tapasztalataikat, lélekben töltekezhettek.

Nagy élmény volt számukra, hogy találkozhattak az újonnan kinevezett apostoli nunciussal, aki igen nagy érdeklődést mutatott a magyarországi gyermekmisszió iránt. A vezető pedagógusok irányításával mindkét közösség tagjai arra törekszenek, hogy a 10., ünnepi tanévünkben tovább erősödjenek hitükben, legyenek tevékenyek mások megsegítésében és szüntelenül járják a jó, a szeretet útját.

- beküldörr hír -