Megáldotta az érsek a felújított templomot Tenken

10

Hálaadó szentmisét mutatott be Tenken, a Jézus Szíve templomban Ternyák Csaba egri érsek és megáldotta a felújított épületet 2022. május 22-én.

Örömmel jöttünk össze, azért, hogy az Úristent dicsérjük, hálát adjunk azért, hogy ez a templom kívül és belül megújulhatott. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy nekünk is meg kell újulnunk! – mondta a főpásztor a szertartás elején.

tenkmegáld2

Ezt követően meghintette szenteltvízzel a falakat és az oltárt.

07

Szentbeszédében elmondta: az egyház és a templom szó a legtöbb nyelvben ugyanaz, ez azt mutatja, hogy egy templom szentelése, ünnepe egyúttal az egyház ünnepe. A templom nem csak kövek összessége, egy szép épület, igazi szépségét a hívek adják. Az evangéliumra utalva rámutatott, Jézus a Szentlélek ígéretével nyugtatja meg aggódó tanítványait, akiket  - hozzánk hasonlóan – egyenként is nagyon szeret. Isten néven szólít bennünket, kifejezve, hozzá tartozunk.

02

A Szentlélek közösséggé formálja az apostolokat és minket is, ez a Pünkösd igazi csodája, az egyház születésnapja. „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!” – hangzik a legfontosabb parancs, mely kifejezi, hogy Istent csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni, ha a másik emberben is meglátjuk Isten gyermekét.

06

A templomszentelés sok mindenre tanít bennünket, elsőként arra, hogyan legyünk közösséggé. A fiatalok jelenléte garancia arra, hogy a jövőben is lesznek olyan emberek Tenken, akik Jézus Krisztust követik, egymást szeretve.

János evangélista a Jelenések Könyvében a megdicsőült egyházat látja, a mennyei Jeruzsálemet, a mennyországot, ahová mindannyian készülünk. A mostani egyház csupán előképe ennek. Templomot nem láttam benne – írja János. Ez azért van, mert maga a mennyország a templom.

13

Mi is ezt a földi templomot szemlélve láthatjuk a mennyei Jeruzsálemet. Hibáinkat felismerve képeseknek kell lennünk újrakezdeni, ha megromlott valami; megbocsátani, ha megbántottunk valakit. Ehhez igazi nyitottság, igazi szeretet kell, melyre Jézus tanított bennünket. Mi szeretjük az Istent és hisszük, hogy egyszer majd mi is megtapasztaljuk a mennyei Jeruzsálemet és Isten nekünk készített ajándékát – zárta tanítását a főpásztor.

12

A szertartás végén dr. Lengyel Gyula plébános köszönetet mondott a főpásztornak a szentmise bemutatásáért. Elmondta: évek óta tervezték meghívását, s most a járványhelyzet elmúltával a felújítás kapcsán nyílt erre lehetőség.  15 millió forintot nyert az egyházközség a munkálatokra, mely révén megújult a 37 évvel ezelőtt emelt templom tetőzete, a belső festés és az oltár. A pályázati pénzt a főpásztor és a főegyházmegye egészítette ki.

14

A templom belseje is megújult – mondta el a plébános és köszönetet mondott az ebben közreműködőknek, Halasi Csillának a „Népek asszonya”  dombormű alkotójának, Kiss István egri fafaragónak, aki  Alexandriai Szent Katalin és Szent Sebestyén vértanú szobrait készítette.

15

Lengyel Gyula köszönetet mondott minden hívőnek, akik a plébánia és a templom megújulásán folyamatosan szorgoskodnak, köztük Szopkó Tamás polgármesternek.

Bérczessy András