Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. júliusi száma

 

A tartalomból:

Papokat és diakónusokat szentelt az egri érsek - Pintér Bálint, Resch András, Resch Tamás, Riz Attila, Soltész Ádám diakónusokat áldozópappá, Barta Márton, Marosi Balázs, Nagy Ferenc, Thiago Jackson Pinheiro Costa akolitusokat pedig diakónussá szentelte Ternyák Csaba érsek június 22-én az egri bazilikában. Az ünnepi szentmisén részt vett a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívők sokasága.

Az érsek szentbeszédében elmondta, hogy a most papszentelésre váró öt diakónus három szemináriumban, az Egri Érseki Papnevelő Intézetben, a budapesti központi szemináriumban illetve a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban nevelődött, de az ideál, ami mindannyiuk szívét betölti ugyanaz: „ - Krisztushoz szeretnétek egyre jobban hasonlóbbá válni.” – hangsúlyozta a Főpásztor.  Majd rámutatott: erre a Krisztusra, a Mesterre mondtak igent, amikor elfogadták a hívását, ma pedig a szentelésük által Ő is igent mond rájuk. A Krisztushoz való hasonlóság elérése életre szóló feladat, hiszen mindannyian állandó fejlődésre szorulunk.

Papszentelés után - Két hete volt Egerben a papszentelés. Egyházmegyénk főpásztora öt papot szentelt Isten és az Egyház szolgálatára. A felszentelés által új papjaink lelki hatalmat és küldetést kaptak az emberek üdvösségének szolgálatára. Bennük és általuk folytatódik ebben a világban az a „nagy-küldetés”, amit annak idején a megváltó Jézus adott az apostoloknak (Mt 28,19). Az a küldetésük, hogy az evangéliumot hirdessék, a szentségeket kiszolgáltassák és a Krisztusban hívők közösségét vezessék. A legfőbb kötelességük pedig az, hogy Jézus Krisztust, az Egyház „fejét” és legfőbb pásztorát életformájukkal és szolgálatukkal jelenvalóvá tegyék ebben a világban.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír, hogy a július 7-i, évközi 14. vasárnap  evangéliuma arra emlékeztet, sőt figyelmeztet bennünket, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nemcsak a tizenkét apostolnak adott küldetést, hanem elküldött másik hetvenkét tanítványt is az evangélium hirdetésére (Lk 10,1-20). Az apostolok nevét ismerjük, a hetvenkét tanítvány megmaradt egy névtelen csoportnak. Ez egyértelműen arra utal, hogy nemcsak a papok Jézus küldöttei, hanem mindnyájan azok vagyunk, akik a hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk az életünket.

A pápa Erdélyben - A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, a párbeszéd, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa június 1-jén, szombaton homíliájában a Csíksomlyón százezer hívő előtt bemutatott szentmiséjén, amelyen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai is jelen voltak. A pápa szentbeszédében arra szólította a híveket: ne feledjék, s ne tagadják a múlt összetett és szomorú eseményeit, de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé. "Isten iránti örömmel és hálával vagyok jelen ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen" – hangoztatta Ferenc pápa olasz nyelven mondott szentbeszédében, amely román és magyar nyelvű fordításban is elhangzott. A pápa szerint a testvériség jele, hogy ezen a zarándoklaton több felekezet hívei is részt vesznek. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést arra, hogy "járjunk együtt az úton, és kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket, bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében". Arra biztatta a jelenlevőket, imádkozzanak közösen a Szűzanyához, hogy tanítsa meg őket "összevarrni a jövőt".

Szent Erzsébetet ünnepelték Sárospatakon - Szentté avatásának 784. évfordulóján, szabadtéri szentmisében emlékeztek meg Szent Erzsébetről Sárospatakon, június 10-én. Az ünnepi szertartás hagyományosan, a három napos Szent Erzsébet Ünnep záróeseménye is egyben. A főcelebráns Pál József Csaba temesvári megyéspüspök volt, akit a szentmise kezdetén a város polgármestere, Aros János, valamint Ternyák Csaba egri érsek köszöntött. Szent Erzsébet személye 800 év távlatában is példakép és nem csak nekünk magyaroknak, de az egész világon, sokaknak. Ő másokért élt, a családjáért, a betegekért, a rászorulókért – emelte ki beszédében a temesvári püspök. Ez jézusi stílus, hiszen Ő sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat – tette hozzá a főpásztor. Pál József Csaba emlékeztetett arra is, hogy Szent Erzsébet egyszerűségében Szent Ferencet követte, személye pedig példaként áll a mai fogyasztói társadalom embere előtt.

Kiemelte: élete a mi életünkről is beszél. Aki másokért él, azt nemcsak a cél, hanem maga az út is boldoggá teszi, Jézus tanítása szerint. Jézusért és Jézussal dolgozunk, az ő jelenléte erősít bennünket.

Te Deum az egri bazilikában - Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények közös tanévzáró Te Deumát június 12-én, az egri bazilikában.

Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntőjében elmondta: hálát kell adnunk mindazért, amit a tanév során kaptunk, s fel kell ismernünk az apróbb jelekből is Isten gondoskodását.

Mint hangsúlyozta, a jövőben az intézmények és az egyházközségek kapcsolatának elmélyítése a cél, s az, hogy a helyi közéletben is jelen legyen az egyház. Az ünnepi szentmisén Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott: a pünkösdi Lélek által új szívet kapunk, hogy szeretet legyen bennünk, ami pedig a legnagyobb energiaforrás. Amit szeretetből tesz az ember, annak eredménye a belső öröm, az igazi boldogság. Isten kedvében járni, őt és a másik embert helyezni életünk középpontjába azt jelenti, hogy végrehajtottuk életünk kopernikuszi fordulatát. Nem rólunk szól már a történet, hanem megtanulunk másokért élni, ezt jelenti a keresztény élet. Az ünnepi mise után Papler Pál füzesabonyi plébános tartott rövid előadást, majd ezt követően a kiemelkedően teljesítő tanárok, diákok, közösségek részesültek főpásztori elismerésben, s elbúcsúztatták a nyugalomba vonuló intézményvezetőket.

Ezüstmise Egerben - Huszonöt évvel ezelőtt szentelte pappá Seregély István érsek Ficzek Lászlót. Az ünnepi alkalomból Ficzek László általános helynök szentmisét mutatott be Egerben, a Jézus Szíve templomban. Az ezüstmisén megjelentek paptestvérei, közöttük azok is, akik Ficzek atya 15 éves plébánosi ideje alatt e templomban káplánként szolgáltak. A szentmise szónoka Ternyák Csaba érsek volt. A Főpásztor visszaemlékezett az ezüstmisés életútjára, aki 1968-ban született Jászberényben, Jászárokszálláson nevelkedett, majd Pannonhalmán, a Bencés Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait Budapesten, a központi szemináriumban végezte. Mezőkövesdi, tiszaújvárosi, majd egri kápláni szolgálat után, 1998-ban érseki titkár, majd érseki irodaigazgató. Később az Érseki Vagyonkezelő Központ igazgatója lett, aki az Egyházmegyei Hírek felelős kiadója is. Ternyák érsek 2015-ben általános helynökévé nevezte ki. Az ünnepi alkalomból hívei is köszöntötték, kérve életére Isten bőséges áldását.

Homa János