Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. márciusi száma

A tartalomból:

Kísértéseink - Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak, a szent negyven nap, a húsvétra való lelki előkészületnek az ideje. „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel!” Ezeket a szavakat mondja Hamvazószerdán és Nagyböjt első vasárnapján a katolikus templomokban a pap, miközben hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. 1091-ben rendelte el II. Orbán pápa, hogy a papok a nagyböjti idő kezdetén hamuval kenjék meg a keresztények homlokát e napon, amihez az előző évi szentelt barka hamuját használják. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Nagyböjt első vasárnapján Jézus megkísértének története is ennek a sajátos időszaknak a fontosságára tanít bennünket. Az evangélium szerint a megváltó Jézus nyilvános működése előtt kivonult a pusztába, ott negyven napig böjtölt, imádkozott és elmélkedett. Azt is megtudjuk, hogy közben Jézust megkísértette a sátán, de Ő határozottan visszautasítja sátán kísértéseit. A sátán elleni küzdelemben Jézus győzött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézust nemcsak a mennyei Atya és az ő küldetéséhez való hűség tette képessé a határozott Nem-re, hanem az Ő „nagyböjtje” is. Ha még a Megváltónak is szüksége volt a pusztai böjtre és imádságra, akkor nyilvánvaló, hogy még inkább fontos számunkra.

Az MKPK közleménye a Szentatya csíksomlyói látogatása kapcsán - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai örömmel fogadták az erdélyi püspökök meghívását a Szentatya, Ferenc pápa romániai látogatása alkalmából. A meghívásnak hálás szívvel teszünk eleget. Bátorítjuk a magyarországi híveket és minden jóakaratú embert, hogy minél többen köszöntsük együtt a Szentatyát a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyen, azon a földön, amely nekünk is kedves, és ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. Imádkozzunk együtt a Szentatyával Csíksomlyón, június 1-én, azon a napon, amelyet idén fogadalmi búcsúnak is nyilvánítottak. Kérjük mindnyájunk számára a Segítő Szűz Mária közbenjárását.

Másokra is átragad a megváltottság öröme - Február 2-án ünnepli az Egyház Urunk bemutatását a templomban. Gyertyaszentelő Boldogasszonyt 1997-ben nyilvánította a megszentelt élet napjává Szent II. János Pál pápa. E napon Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét Egerben, a ciszterci templomban.  A szentmisén, amelynek kezdetén a főpásztor gyertyaszentelési szertartást végzett, részt vettek az Egri Főegyházmegyében élő szerzetesközösségek tagjai is, hogy hálát adjanak szerzetesi hivatásuk kegyelméért és újra felajánlják életüket Isten szolgálatára.
Az érsek szentbeszédében arról szólt, hogy az Egyház mindig ajándékként tekintett a szerzetességre. Elmondta, hogy az egyházmegye központjában mindig voltak szerzetesek. Ez is közrejátszott abban, hogy az idei találkozót ne az egyházmegye főtemplomában, hanem egy szerzetesi templomban tartsák meg. Rámutatott, hogy jelenleg nincs itt képviselője a cisztercita rendnek. Nem feledhetjük, ennek a rendnek a szerzetesei milyen sok jót adtak az egyházmegyének. Valaha népes cisztercita közösség tevékenykedett a csodálatos bélapátfalvi kolostorban és templomban. Kérte a jelenlévőket, hogy a mostani könyörgő napon imádkozzanak, hogy az Úristen küldjön új hivatásokat a ciszterci rendbe, hogy az egri és a bélapátfalvi templomban is legyenek olyan szerzetesek, akik az Urat dicsérik.

Magyar fiatalok a panamai Ifjúsági Világtalálkozón - Január 22. és 27. között Panamavárosban rendezték meg a katolikus fiatalok Ifjúsági Világtalálkozóját, melynek mottóját Ferenc pápa választotta Lukács evangéliumából: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Az idén 34. alkalommal megrendezett Ifjúsági Világtalálkozót a Szentatya nyitotta meg, majd ezt követően több programon is részt vett.  A magyar delegáció tagjai a Katolikus Shalom Közösség által Costa Ricában szervezett 5 napos előtalálkozó után érkeztek Panamavárosba, ahol a San Pedro Plébánia közössége látta vendégül őket. A magyar fiatalok a Böcskei László nagyváradi megyéspüspök által vezetett romániai küldöttséggel együtt vettek részt a katekéziseken, közös imádságokon, amelyeket a nagyváradi főpásztor tartott román és magyar nyelven. Az Egri Főegyházmegyét két egyetemista, Németh László és Németh Péter ikertestvérek képviselték, akik február 5-én, az egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont Erdődy-termében élménybeszámolót tartottak.  Németh László szerint nagy élmény volt megtapasztalni a találkozás és az önfeledt közösségi élet örömét.

Homa János