Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. szeptemberi száma

A tartalomból:

Középpontban Krisztus - Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a főegyházmegyei tanévnyitóra, amelyet augusztus 28-án tartottak az egri bazilikában. A közel 1800 résztvevőt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte. A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Ternyák Csaba egri érsek mutatta be az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. A bíboros szentbeszédében, Szent Ágoston püspök ünnepén hangsúlyozta, hogy személyében az egyik legnagyobb egyháztanítót tiszteljük. A szentmise evangéliumában Jézus keményen bírálja a kor értelmiségét, az írástudókat és a farizeusokat, akik a nép szellemi vezetői voltak. Bírálta őket, mert elhanyagolták a belső meggyőződést és a szívbéli szeretetet. A bíboros utalt Julien Benda filozófus Az írástudók árulása című könyvére, valamint Babits Mihály ehhez kapcsolódó gondolataira, melyek szerint az értelmiség, az írástudók felelőssége abban áll, hogy csak az igaz értékeket vállalják fel és közvetítik. Hangsúlyozta: a keresztények Krisztust tekintik életük középpontjának. Tőle kiindulva, csakis hozzá viszonyítva jelenik meg a hiteles keresztény tanítás a történelemben, az egyház tanításában és életében. A szentmise után Erdő Péter, bíboros, Papp Miklós PhD, görögkatolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense és Molnár-Gál Béla állandó diakónus, a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium Gimnázium és Kollégium igazgatója tartott előadást. Ezt követően Ternyák érsek kitüntetéseket adott át.  A Szent Gellért-díjat 11-en vehették át, majd az egri érsek megnyitotta az egyházmegyei köznevelési, közoktatási intézmények számára a 2019-2020-as tanévet.

A kassai vértanúk - Szeptember 7-én ünnepli a Magyar Katolikus Egyház a kassai vértanúkat: Szent Márk, Szent István és Szent Menyhért áldozópapokat, akik 1619. szeptember 7-én, Kassán, a katolikus hit védelmében még a vértanúságot is vállalták. Ezt a három szent magyar mártírt alig ismerjük, annak ellenére, hogy Szent X. Piusz pápa 1905-ben boldoggá avatta őket. Tiszteletük valamelyest növekedett azóta, hogy Szent II. János Pál pápa 1995. július 2-án, Kassán a szentek sorába emelte a három boldog kassai vértanút. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora azt is leírja cikkében, hogy Szlovákiában történt a szentté avatásuk, bár nem szlovák származású papok voltak. Kőrösi Márk, a nagyszombati szeminárium rektora, esztergomi egyházmegyés pap volt, aki a katolikus hit védelmére ment Kassára, hogy az ott lelkipásztorkodó jezsuitáknak segítsen. Pongrácz István előkelő magyar erdélyi nemesi család sarja volt. Jezsuita lett. Ausztriában, majd Kassán tanított és lelkipásztorkodott. Grodecz Menyhért Sziléziában született; Ő jezsuita tábori lelkészként működött a városban. Úgy emlékezünk rájuk, mint a 16-17. századi reformáció és katolikus megújulás áldozataira. Ugyanis amikor Bethlen Gábor és Rákóczi György református hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármukat őrizetbe vették, és arra akarták rákényszeríteni, hogy a reformátusokká legyenek. Ezt megtagadták, még válogatott eszközökkel sem lehetett egyiküket sem hittagadásra rávenni. Ezért szeptember 7-én borzalmasan megkínozták, megcsonkították őket és a holttestüket egy szennygödörbe dobták. Vértanúságukkal a katolikus hit értékét, és a hittel kapcsolatos áldozatvállalás szükségességét hirdetik számunkra.

 

Egri búcsúk - Szeptember 1-jén 16 órakor búcsút tartanak a Rozália temető kápolnájában. Az ünnepi szentmisét Füleczki István atya mutatja be.

Szeptember 8-án lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai plébános, a 16 órakor kezdődő szentmisét Czapkó Mihály teológiai tanár, szemináriumi prefektus mutatja be.

A többszáz éves múltra visszatekintő egri Fájdalmas Anya búcsú szeptember 14-én, szombaton 15 órakor a Fájdalmas rózsafüzér elimádkozásával kezdődik. 16 órától Keresztúti ájtatosságot végeznek. 17.30-tól Vízi János, a bazilika új káplánja mond szentmisét. Ezt az oltáriszentségről való elmélkedés követi a közelgő Budapest Eucharisztikus Kongresszus jegyében. 19.30-tól 21 óráig szentségimádás lesz. Vasárnap reggel 9 órakor végzik a reggeli zsolozsmát, majd 9.30-kor szentmise lesz a betegekért. 10 óra 30 perckor a rózsafüzér elimádkozására kerül sor. A 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét az aranymisés Szabó József Béla mutatja be. A búcsú a 14.30-kor kezdődő litániával ér véget, mely a kegyszobornál lesz.

Az egri bazilika védőszentje, Szent Mihály arkangyal tiszteletére idén szeptember 29-én 18.30-kor tartják a búcsút. Az ünnepi szentmisét és körmenetet Ternyák Csaba érsek celebrálja, az ünnepi szónok Orosz Atanáz, miskolci görög katolikus püspök lesz.

Az Egri Főegyházmegye káplánjainak zarándoklata - Augusztus 12-én a reggeli órákban tizenöt káplán Ternyák Csaba egri érsekkel és titkárával útnak indultak Kalocsára, egy közös zarándoklatra, csapatépítő, tanulmányi kirándulásra. Szeretettel fogadott bennünket Bábel Balázs érsek munkatársaival együtt. Már ekkor éreztük, hogy egy nagyon különleges légkörű zarándoklatra jöttünk. Egyrészt az érsek úr személyében, másrészt pedig a kalocsai érsekség és székesegyház, lelkünket Istenhez emelő pompájából. Egy közösen elfogyasztott ebéd után megtekintettük az érseki palotát, majd a liturgikus textíliákból és tárgyakból összeállított kiállítást. Utána a Főszékesegyház következett, ahol Leányfalusi Vilmos karnagy úr bűvölt el minket orgonajátékával és a Boldogasszony Anyánk kezdetű népénekre rögtönzött improvizációjával. A templom alatt feltárt múlt, az akkori hit megtestesült maradványai, a sírok üzenete megerősítette bennünk a bizonyosságot, hogy mennyire stabil alapokon állunk. Ezután az érseki könyvtár megtekintése következett. „Habent sua fata libelli”, vagyis minden könyvnek megvan a maga sorsa. A mi felelősségünk része is, hogy miképpen bánunk a könyvekkel és mit adunk át a jövőbeli nemzedéknek. Másnap Bajára indultunk, ahol a belvárosi és barátok templomát tekintettük meg. A polgármester úr szeretettel várt bennünket a hivatalában. A városnézésünket egy kisvonat is elősegítette. Majd megkóstoltuk a híres bajai halászlevet, mint hungaricumot. A délután folyamán két kegyhelyet látogattunk meg. Az egyik a Baja Vodica-Máriakönnye, a másik pedig Hercegszántó Vodica-Máriakert kegyhely, ahol ünnepi szentmisén vettünk részt sok megjelent keresztény hívővel együtt. Itt található az ország legnagyobb Mária szobra. Zarándoklatunk utolsó napján, Kiskőrösön megtekintettük a katolikus és az evangélikus templomot, Petőfi Sándor egykori szülőházát, a műfordítók szobraival díszített parkot. Majd Kiskunhalasra indultunk, ahol utolsó állomásként megtekintettük a Thorma János képeit bemutató múzeumot, majd a katolikus templomban közös szentmisével zártuk le a találkozót – írta Pintér Bálint káplán.