Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. augusztusi száma

A tartalomból:

Megújult a Pyrker-szárny - Négy évvel ezelőtt kezdődött el az Egri Érseki Palota Pyrker – szárnyának felújítási munkálatai. Az eltelt időben megszépült az épületrész homlokzata, új tetőt kapott az épület. A beruházás kormányzati támogatással valósult meg.

Ficzek László általános helynök elmondta, hogy Eger belvárosának egyházi épületei nagyon rossz állapotban voltak. A Pyrker-szárny külső felújítása készült most el, melynek során az Eszterházy tér felé eső főbejárat visszakapja eredeti funkcióját. Innen közelíthető majd meg az Érseki Hivatal. Ügyintézés esetén innen érhetőek el az irodák.

Újra kinyitotta kapuit az Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont is, melyben az állandó és időszakos egyházi kiállítások ismét megtekinthetők.

Mónika és Ágoston - Augusztus hónap két legismertebb szentje Szent Mónika és Szent Ágoston, akik mint szentéletű anya és szentté vált fia annyira összetartoznak, hogy az Egyház liturgikus naptára összekapcsolta emlékezetüket is. Augusztus 27-én emlékezünk Mónika életszentségére, 28-án pedig az ő szentéletű fiára, az első keresztény évezred legnagyobb hittudósára. Szent Ágoston Vallomásaiból, illetve számtalan más írásából is megismerhetjük az életüket és lelkiségüket, de napjainkban „A végső igazság nyomában” című játékfilm segítségével is felfedezhetjük nagyságukat.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Szent Mónika a keresztény édesanyák példaképe lett. Keresztény családban született. Fiatalon feleségül adták a pogány Patriciushoz, akit hitével és türelmes szeretetével végül megtérített: férje a halálos ágyán megkeresztelkedett. Nagyon bántotta őt, hogy a legidősebb fia, Ágoston kezdetben nem úgy élt, ahogyan szerette volna, sokáig nem részesült a keresztség szentségében. Könnyek között, rengeteget imádkozott fiáért – szüntelenül Istenhez, és soha sem kételkedett abban, hogy az imái meghallgatásra fognak találni. Bizalmában álomlátomások erősítették meg, és Szent Ambrusnak, Milánó püspökének jól ismert szavai. „Lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen!” Tudjuk, hogy nem hiába fohászkodott, mert megérhette Ágoston megtérését és megkeresztelkedését.

Jubiláló papjaink - Az Egri Főegyházmegyében az idén hét pap jubilált. Kuklay Antal kanonok vasmiséjét június 20-án mutatta be Mátramindszenten.

Somodi János címzetes kanonok, nyugalmazott plébános, akit 1960-ban szenteltek pappá, június 21-én, vasárnap ünnepelte gyémántmiséjét, volt hívei körében Horton.

Négyen aranymiséjüket celebrálták. Póta Ferencet, Rácz Bertalant, dr. Sedon Lászlót és Veres Józsefet 1970. június 14-én szentelte pappá Brezanóczy Pál egykori egri érsek. Póta Ferenc Szentistvánban, dr. Sedon László Hejőcsabán, Veres József Mezőcsáton, jelenlegi szolgálati helyén, míg Rácz Bertalan Monokon és szülőfalujában, Ináncson is tartott aranymisét a szép számban megjelent hívek előtt.

Ócsai József Barnabást 25 évvel ezelőtt szentelték pappá. Az ezüstmisés pap a Szent Ferenc Kistestvérei Közösség tagja, harsányi plébános híveivel közösen ünnepelte papszentelésének jubileumát.

Szeretni Jézust és vele járni az úton - Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora az idei tanévzárón 25 éves tanári működése elismeréseként, a tanári kar döntése alapján a Pro Seminario Agriensi kitüntetést vehette át Dr. Dolhai Lajostól, az Egri Hittudományi Főiskola rektorától.

A kitüntetett a következőket mondta lapunknak a kitüntetést követően:

–Szurdokpüspökiben nevelkedtem, majd a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. Ezután következett az akkor kötelező másfél év katonaság, Marcaliban. Az Egri Szemináriumot 1986-ban kezdtem el, ezt követően 1987-től a budapesti Központi Szemináriumban, majd 1988 és 1994 között a római Collegium Germanicum et Hungaricumban, illetve a Pápai Gergely Egyetemen tanultam teológiát és egyháztörténelmet. Dr. Seregély István egri érsek 1992-ben szentelt pappá 1992-ben, szülőfalumban. Az egyetem befejezése után, 1994-ben Erdőtelken voltam káplán. 1994-ben tértem haza és első kápláni helyként Erdőtelekre kerültem. A következő évben az egri Jézus Szíve plébániára helyeztek és kineveztek az Egri hittudományi Főiskola tanárává, ahol egyháztörténelmet, ókeresztény irodalomtörténetet és keresztény művészettörténetet tanítok mind a mai napig. Közben 6 évig prefektus voltam a szemináriumban, illetve plébános-helyettes Egerszalókon. Ezt követően Egerbaktán, majd Egerben, a Nagyboldogasszony Plébánián tevékenykedtem plébánosként. Hét éve nevezett ki Ternyák Csaba egri érsek a Szeminárium rektorává. Tanárként és rektorként arra törekszem, hogy tanult, imádságos papokat neveljünk az egyházmegyének.

Nekem három példaképem is van. Mint volt piarista diáknak, Kalazanci Szent József a Piarista Rend alapítója. A második Szent Benedek, a bencés rend alapítója, ugyanis Rómában egy bencés püspök szentelt diakónussá. S természetesen példaképem Szent Péter apostol is, akinek a nevét kaptam. A Szentírásban különösen szeretem azokat a részeket, amelyek Jézusról és Szent Péterről szólnak. Nekem is az a célom, ami Szent Péternek: szeretni Jézust és vele járni az úton.

 

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő