Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. júliusi száma

 

A tartalomból:

Péter és Pál - „Péter és Pál tudjuk nyárban, összeférnek a naptárban” – írja Arany János A fülemile című elbeszélő költeményében. Nyilvánvaló, arra is akar utalni a költő, hogy Szent Pétert, az apostoli közösség vezetőjét és Szent Pált, a népek térítő apostolát egy napon, június 29-én ünnepeljük a katolikus Egyházban. Már csak azért is, mert az egyik hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki 67-ben, Rómában. Pétert keresztre feszítették – saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon meg, mint a Mestere –, Pált lefejezték; ugyanis római polgárként ez a tisztes halálmód megillette. A szentmise egyik imádsága szerint „a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket”. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy az egri bazilika előtti téren, a lépcsősor két oldalán is ott látjuk a két fő apostolt. Péter apostol kezében két hatalmas kulcs van, amely a bűnbocsánattal kapcsolatban az oldás-kötés hatalmára utal, amit Jézus a következő szavakkal adott át neki. „Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a Földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a Földön, a mennyben is föloldott lesz.” (Mt 16,19) Pál apostol kezében pedig egy hatalmas kard van, ami az ő sajátos kivégzésére utal. A Szentírásból megismerhetjük az életüket, személyiségüket és apostoli hivatásuk történetét. Megcsodálhatjuk a hitüket, hitből fakadó szeretetüket és hivatástudatukat.  Azt is láthatjuk, hogy mindketten hűségesen teljesítették azt a hivatást, amelyre Jézus kiválasztotta őket. Az ünnepi szentmisén az Isten igéje és Egyházunk imádságai Péter hitére és Pál apostol Jézus iránti szeretetére emlékeztetnek bennünket.

Papszentelés Egerben - Az egri bazilikában június 20-án Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat áldozópappá szentelte Ternyák Csaba érsek. A főpásztor köszöntötte a megjelenteket, az idén jubiláló ezüst- és aranymisés papokat, külön kiemelve a vasmisés Kuklay Antal kanonok atyát, akit 1955-ben szenteltek pappá. Köszöntötte a szertartáson megjelent szülőket, kiemelve, hogy Thiago Costa szülei nem tudtak eljönni Brazíliából, de a világhálón, az interneten ők is bekapcsolódtak a szertartásba.

A járványhelyzet miatt idén korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. A bazilikában mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhettek, az előírások szerint összesen kétszázan. A papszentelés szertartása természetesen követhető volt online formában, a www.szentistvantv.hu oldalon, valamint hallgatható volt a Szent István Rádióban is. Az egri hívek a Dobó téri Szent Antal templomban kivetítő segítségével kapcsolódhattak be az ünnepi szentmisébe.

A főpásztor homíliájában arról szólt, hogy nem is olyan régen a misszió még azt jelentette, hogy Európa katolikus országaiból fiatal misszionáriusok indultak el távoli kontinensekre, Jézus Krisztus iránti lelkesedéssel. Azért, hogy az Ő evangéliumát távoli népeknek hirdessék. Isten kifürkészhetetlen akaratából megengedte, hogy azóta Európa is missziós területté váljon. Így egyre gyakrabban fordul elő nálunk is, hogy fiatal emberek idegen országban, vagy nem szülőhelyükön, nem egyházmegyéjükben szolgálnak. Aki missziós hivatást vállal, az meghallotta Jézus halk, de kitartó hívását és megértette azt, amire annakidején Benedek pápa, a Papság évének lezárásakor emlékeztetett.  „Ha tekintetünket a keresztre vetjük, megértjük – mondta a pápa -, hogy a szíve értünk van nyitva, és ezzel magának Istennek a szíve nyílt meg számunkra.” A szentelendőkhöz fordulva hangsúlyozta: „Mi most úgy tekintünk rátok, mint hozzánk küldött misszionáriusokra, akik készen álltok arra, hogy miután magatokat Krisztusnak adtátok, most arra kapjatok küldetést, hogy az élet vizét ajándékozzátok a szomjazó világnak. „Ti négyen az Egri Főegyházmegye szolgálatára jelentkeztetek, s öt különböző országhoz kötődtök. Márton egyházmegyénk szülötte, de édesanyja révén lengyel gyökerekkel is rendelkezik. Ferenc Felvidékről, Balázs Erdélyországból, Thiago pedig Brazíliából érkezett. 12 éve imádkozzuk egyházmegyénkben, hogy az Úr küldjön nekünk új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézus Szíve szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Hiszem, hogy ti ilyen misszionáriusok vagytok, akiket Ő küldött ide hozzánk imádságainkra válaszul. Ezért úgy tekintünk rátok, mint Isten különleges ajándékára.

Virtuális lesz a szalóki találkozó - Az idén is megtartja az Egri Főegyházmegye az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot július 16-19. között. Az idei találkozó különleges, mivel teljes egészében virtuális formában kerül megrendezésre. A résztvevők nem a helyszínen lesznek. Ezért a rendezők kérik, hogy senki ne induljon el Egerszalókra! Mindenki online formában tud az otthonából bekapcsolódni a találkozóba. A közvetítést a Szent István Televízió youtube csatornáján tudják élőben követni. A találkozó facebook oldalán olvashatók a részletek, hasznos információk.

A nyitó előadást csütörtökön 17 órakor Kerényi Lajos atya tartja. Ezután kerül sor 18 órától a nyitó szentmisére, melyet Marosi Balázs újmisés celebrál. Majd szentségimádással zárul a nap, melyet Árvai Zoltán plébános atya vezet.

Pénteken a reggel fél kilenckor kezdődő imát Szent Ferenc Kisnővérei vezetik.

9 órakor Kerekasztal beszélgetés lesz a Jószolgálati díjasokkal, 10 órakor kiscsoportos beszélgetésre kerül sor. 15 órakor Keresztút imádságot végeznek az egri Jézus Szíve Plébánia Ifjúsági- Ének- és Zenekarának közreműködésével. 16 órakor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 18 órától pedig ő mond szentmisét. A 19 órakor kezdődő szentségimádást Szent Ferenc Kisnővérei vezetik.

Szombaton a reggeli imát Varga Béla sajóládi plébános atya vezeti. 9 órakor Zsuffa Tünde író, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke tart előadást, 15 órakor a Rózsafüzér imádságot Vízi János, az egri bazilika káplánja vezeti, míg 16 órakor  Csépányi Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye spirituálisa tart előadást, s ő lesz a 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa is. 19 órákor Szentségimádás kezdődik az Imperfectum együttessel. A napot 19.45-kor a Shalom zenekar koncertje zárja. A vasárnapi zárónapon is fél 9-kor kezdődik a reggeli ima, 9-kor pedig Kerényi Lajos atya záróelőadása. Fél 12-kor záró szentmisével fejeződik be a virtuális találkozó és lelkigyakorlat, a szentmise főcelebránsa: Ternyák Csaba egri érsek lesz, a zenei szolgálatot a Chords együttes adja. Kiscsoportos beszélgetésekre is nyílik lehetőség, viszont ez előzetes regisztrációhoz kötött. Kérik, hogy csak olyanok jelentkezzenek a kiscsoportokba, akik egész héten részt tudnak venni a beszélgetésekben. A létszám korlátozott, ezért a szervezők kérése, hogy vegyék komolyan a jelentkezést, melyet a www.szalokitalalkozok.hu oldalon, vagy a találkozó facebook oldalán tehetik meg.

Tanévzáró a hittudományi főiskolán - Az Egri Hittudományi Főiskolán és az Érseki Papnevelő Intézetben június 18-án tartották a tanévzáró ünnepséget és a hálaadást.  Dolhai Lajos, a főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket: Ternyák Csaba érseket, Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly egyetem rektorát, Ficzek László általános helynököt, Buda Pétert, az Érseki Papnevelő Intézet és Michał Bartosz Muszyńskit, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektorait, a tanárokat, a szentelendőket és a kispapokat.

Dolhai Lajos rektor elmondta: „A 2019/2020-as tanév fő jellegzetessége a koronavírus járvány volt. Március 16-től megváltozott az életünk. A kormányrendelet értelmében be kellett zárni az egyetemeket és a főiskolákat. Át kellett térni a távoktatásra, vagy valamilyen más formában kellett folytatni az előadásokat. A szemináriumi életrend is megváltozott. A Szent István Rádió mindennap a Szeminárium kápolnájából közvetítette a reggel és a délután 5 órai szentmisét. Délután a rózsafüzért, és május elsejétől a litániákat is. Hála Istennek, a vizsga időszakot már a megszokott formában tudtuk megtartani.”

Beszámolt arról, hogy a tanévet 149 hallgatóval kezdték. 37 kispap és 9 fiatal hittanárszakos hallgató a nappali tagozaton tanult, levelező képzésben 103-an végeztek teológiai tanulmányokat: 27-en katekéta szakon, 66-an hittanári szakon, 10 pedagógus pedig katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú képzésben vettek részt. Hatan fejezték be tanulmányaikat. Hittanár-nevelő mesterszakon 25-en kapnak diplomát. Köszöntötte Buda Péter rektort abból az alkalomból, hogy 25 éves tanári működése után, a tanári kar döntése alapján neki ítélték a Pro Seminario Agriensi emlékérmét, illetve kitüntetést. Csizmadia István főiskolai tanárt pedig azért, mert a 30 éve tanít az Egri Szemináriumban.

Ezután az intézmény kápolnájában került sor a hálaadásra, ahol Ternyák Csaba érsek az elmúlt néhány hónap nehézségeiről szólva rámutatott, hogy Isten a rosszat is arra használja, hogy bennünket a jóra sarkalljon. Minden próbatétel alkalom lehet arra, hogy hitünkben is megerősödjünk. A legnagyobb rosszból, Jézus szenvedéséből és kereszthalálából hatalmas kegyelem fakadt számunkra. A Mindenható Istennek ezt a gondviselő szeretetét kell hirdetnünk minden ember felé. A kispapokat arra biztatta, hogy maradjanak meg egész életükben abban a hivatásban, amelyre meghívta őket az Úr.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő