Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020 márciusi száma

A tartalomból:

Tízéves az Egyházmegyei Hírek - Tíz évvel ezelőtt, 2010 márciusában jelent meg először az Egri Főegyházmegye havilapja, az Egyházmegyei Hírek a Heves Megyei Hírlapban.
A lapot önálló kiadványként is kinyomtattuk és eljuttattuk az Egri Főegyházmegye templomaiba. Az induláskor arra vállalkoztunk, hogy minden hónap első szombatján betekintést adunk egyházmegyénk életébe.
Ahogy Ternyák Csaba egri érsek a lap alapításakor megfogalmazta: „Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy azok a katolikus hívők és családok is jobban megismerhessék egyházuk életét, akiknek a hétköznapokban csak laza kapcsolatuk van a helyi egyházközséggel, viszont kultúrájukban és hagyományaikban kötődnek a katolikus egyházhoz. Természetesen az itt olvasható írások minden nyitott és érdeklődő emberhez is szólnak, akik szeretnének tájékozódni a helyi katolikus egyház életéről és köznapjairól. Azóta az Egyházmegyei Hírek megjelenik a – Heves Megyei Hírlap mellett – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplapban, és a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Kulcs című magazinban is. Példányszámunk megközelíti a háromszázezret. A nyomtatott formán túl itt, az Egri Főegyházmegye honlapján is elérhető.

Missziós kereszt - Minden eucharisztikus kongresszusnak van egy szimbóluma, amely „körbejár” a szervező ország egyházmegyéiben és egyházközségeiben. A budapesti kongresszus jelképe egy három méter magas bronzborítással díszített kereszt, amit Ferenc pápa is megáldott. Ez a feszület nem csupán egy szép ötvösmunka, hanem ereklyetartó is, amelyen magyar szentek ereklyéi láthatók, középpontjában egy szent kereszt relikviával. Néhány hónappal a kongresszus előtt március 16-án az Egri Főegyházmegyébe is megérkezik ez a kereszt, és április 8-ig az egyházmegye 11 nagyobb plébániáján találkozhatunk vele. Ez a szentek ereklyéivel ékesített kereszt és a jelenlétéhez kapcsolódó szentmisék, szentségimádások és egyéb programok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy készüljünk egyre nagyobb lelkesedéssel az eucharisztikus kongresszusra.
Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a nagyböjti időben, egészen virágvasárnapig marad nálunk a missziós kereszt. Ezért kettős üzenettel érkezik hozzánk. Emlékeztet bennünket a megváltottságunkra és az Eucharisztiára. Gondoljunk tehát majd arra, hogy Jézus az ő szent keresztje által váltott meg bennünket, de arra is, hogy az értünk még a szenvedést és kereszthalált is vállaló Jézus csodálatos módon velünk és közöttünk maradt az Oltáriszentségben.

Átragyog Isten dicsősége - Az Eucharisztia az evangelizáció forrása és csúcspontja címmel az idén is folytatódik az elmúlt év első felében megkezdett elsőcsütörtöki közös szentmise, tanítás és szentségimádás Eger különböző templomaiban. A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülést szolgáló, az Eucharisztia jobb megismerését célzó program idei második állomása a Jézus Szíve templomban volt, ahol Ternyák Csaba érsek celebrált szentmisét.
Az eseményen megjelent hívek Ficzek László általános helynöknek, a templom plébánosának a tanítását hallgathatták meg, aki a benső részvétellel átélt ünneplésről elmélkedett. Elmondta, hogy katolikus hívőként minden szentmisén örömteli benső részvétellel akarunk ünnepelni. Ehhez meg akarjuk ismerni a szentmise minden részletét, amely közelebb visz bennünket ahhoz, hogy minél bensőségesebb kapcsolatot tudjunk kialakítani Jézus Krisztussal, aki az Oltáriszentségben valóságosan velünk van. Imádsággal fordulunk hozzá és a benső részvétel kiemelkedő pillanata az, amikor a szentáldozásban találkozunk vele. A szentáldozás benső öröm, személyesen átélt lelki élmény.
Az evangéliumból ismerjük az színeváltozás pillanatát. Jézus három kiválasztott tanítványával felmegy a hegyre és ott megmutatja nekik isteni természetét. Az emberi természeten átragyog Isten dicsősége. Az apostolok mindezt nem tudják szavakkal kifejezni. Péter apostol is keresi a szavakat: „Uram, jó nekünk itt lenni. Építsünk három sátrat, Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Péter szeretné az Isten-élményt úgy megőrizni az életében, hogy az valóságos legyen és sokáig megmaradjon.
Hangsúlyozta: minden egyes szentmise ezzel az Isten-élménnyel ajándékoz meg bennünket. A kenyér és bor színe alatt Jézussal való találkozással. Így a benső részvétellel átélt ünneplés magától értetődik.
Szólt arról is, hogy személyes hitünket szeretnénk átadni embertársainknak. A keresztény ember akkor hiteles, ha misszó jellemzi. Ha a másik embernek szeretné átadni Jézus Krisztus örömhírét, az Evangéliumot. Ez a keresztény ember küldetése.
Kiemelte: az Eucharisztia, a Krisztussal való találkozás mindig ünneplés. Ünnep, amely a hétköznapi teendők sorából felragyog és kiemelkedik.
Ezt követően pedig közös szentségimádást tartottak Drahos Dávid káplán vezetésével.

A példa nevel - A Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesült Ágoston Zsolt a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola pedagógusa, igazgatóhelyettese. A díjat a tavaly augusztus végi tanévnyitó ünnepségen adta át Ternyák Csaba egri érsek. A díjazottat méltató laudációból kitűnik, hogy Ágoston Zsolt a vasárnapi és hétköznapi szentmisék rendszeres látogatója. Tagja a plébániai képviselőtestületnek. Egyik kiemelkedő tevékenységi területe 20 éve a diáktáboroztatás. A gyerekekkel való kapcsolata oldott, de következetes. Igazgatóhelyettesként a rá bízott feladatokat maradéktalanul, határidőre elvégzi. Különösen nagy gondot fordít a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek ügyeinek intézésére és a kollégák továbbképzéseire.

Rendelkezzen adója 1 százalékáról! - A katolikus hívek ebben az évben is felajánlhatják a Magyar Katolikus Egyház javára személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-áról már az elmúlt években is a Magyar Katolikus Egyház javára rendelkeztek, amelynek technikai száma: 0011. Akik az elmúlt évben rendelkeztek az egyház javára adófelajánlásukról, és ezt az idén is fenntartják, nincs szükség újabb rendelkezésre.
Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Főegyházmegyénk híveitől azt kérjük, hogy támogassák a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt a 18578726-2-10 adószámon. Ez az alapítvány a Szent István Rádió fenntartója. További információk találhatók a www.katolikus.hu honlapon.