Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. szeptemberi száma

A tartalomból:

Tanévnyitó és új óvoda Törökszentmiklóson - Főegyházmegyei tanévnyitót tartottak augusztus 30-án a Szentháromság tiszteletére szentelt törökszentmiklósi római katolikus templomban. Az ünnepi összejövetelen a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, az idén 10 éves Pánthy Endre Általános Iskola tanárai, diákjai valamint a Szent Kristóf Óvoda pedagógusai és kicsinyei vehettek részt a járványügyi előírásoknak megfelelő módon és létszámban. A járvány miatt az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai a Szent István Rádió és Televízió YouTube csatornáján keresztül követhették az ünnepi eseményt. A résztvevőket Bordás Péter plébános és Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte. Az összejövetelen részt vett Soltész Miklós államtitkár, aki a Kormány képviseletében gratulált a törökszentmiklósiak új óvodájához és sikeres új tanévet kívánt az egyházmegye pedagógusainak.
A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, a jelenlévő lelkipásztorok koncelebrálásával. A főpásztor szentbeszédében az új tanév mottójáról beszélt: „Van itt egy gyermek...” (Jn 6,9).

A szentmise után az érsek az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőinek és lelkipásztorainak javaslata alapján kitüntetéseket adott át.

A Szent Gellért-díj arany fokozatában részesült: Pércsi Edit, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese, Gáspárné Ali Júlia, a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra, a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Lovász Tiborné, a nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Óvoda óvodapedagógusa, hitoktatója.

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át: Kóródi Benedek, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola karbantartója, Tési Ildikó, a jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola tanára, hitoktatója és Juhászné Nyusti Klára igazgatóhelyettes, a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Pánthy Endre kanonok sírjának megkoszorúzása után Ternyák érsek megáldotta az új óvodát, amely 475 millió forintból épült fel uniós és kormányzati támogatással. Tervdokumentációját a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. készítette Rudolf Mihály vezető tervezővel az élen, az építési munkákat a Stílusterv Kft. végezte. A régi, rossz állapotban lévő épület helyére került az új óvoda, amely 90 gyermek befogadására alkalmas.

Az új épületben helyet kaptak szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek, kialakításra került tornaszoba, játszóudvar és parkoló is.
A programot az óvodások műsora zárta.

Többféle jelenlét - Az elmúlt hónapokban a böjtnek egy sajátos formáját ismertük meg, amit eucharisztikus böjtnek is nevezhetnénk. A járványhelyzet miatt még vasárnap sem vehettünk részt a szentmisén és nem járulhattunk szentáldozáshoz. Csak rádión és közösségi portálokon keresztül hallgattuk a szentmisét. Ezzel kapcsolatban az egyik püspök atyánk így nyilatkozott. „Ne azt kérdezzük, hogy miért engedte meg ezt a Jó Isten, hanem azt, hogy mire akar ezzel tanítani bennünket.” Például arra, hogy a föltámadt és megdicsőült Krisztus többféle módon is jelen van az Ő Egyházában. Nem kizárólag a szentmisében és a szentáldozásban, másféleképpen is találkozhatunk Vele.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is írt cikkében. hogy a Biblia és Egyházunk tanítása szerint a feltámadt és megdicsőült Krisztus ötféle módon is jelen van az Egyház közösségében (vö. SC, 7. p.). Jelen van közöttünk, az imádkozó közösségben, hiszen ő azt ígérte, hogy „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Azután jelen van az Isten igéjében, ugyanis az evangélium sorai által maga az Úr Jézus az, aki szól hozzánk, aki hirdeti számunkra az Isten országának örömhírét. Gondoljunk csak Jézusnak azokra a szavaira, amikor a következőt mondotta az apostoloknak. „Aki titeket hallgat, az engem hallgat.” (Lk 10,16) Ez a magyarázata annak, hogy tiszteletünk jeléül, amikor a szentmisén az evangéliumot hallgatjuk, fel szoktunk állni. Az ünnepélyes szentmiséken pedig megtömjénezzük az evangéliumos könyvet és körmenetben végighordozzuk a templomban. Jelen van közöttünk az Úr Jézus papjaink személyében, akik Jézust a jó pásztort teszik jelenvalóvá számukra az Egyház közösségében.

Lóczi Tamás az EKIF új elnöke - Ternyák Csaba egri érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnöki tisztjével bízta meg Lóczi Tamást, Sátoraljaújhely plébánosát.

– Köszönöm Ternyák Csaba érsek úr bizalmát – nyilatkozta Lóczi atya. – A szemináriumba való jelentkezésem előtt kémia-teológia tanári szakos egyetemi diplomát szereztem. Az elmúlt 16 papi évem alatt folyamatosan hitoktattam, hetedik éve kémiát is tanítok. Tíz évet pedig közvetlenül iskolai állományban tölthettem a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban, ahol érseki biztosi majd igazgatói munkakört láttam el. Sokat köszönhetek munkatársaimnak, akik bevezettek az iskolai élet mindennapjaiba és segítették munkámat. A tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal végzett együttműködés minden oldalról elém tárta a köznevelés helyzetét és benne sajátosan a katolikus iskola küldetését, amely hitünk alapján az egész embert szolgálja, annak testi-lelki-szellemi kibontakozásában. Célunk, hogy hitükből erőt merítő, Egyházunkban aktívan tevékenykedő, közösségeiket szolgáló, jó állampolgárokat neveljünk. Fontos, hogy boldog, kiegyensúlyozott, életüket tudatosan irányító felnőttek kerüljenek ki intézményeinkből, akik meghatározó tényezőkké tudnak válni környezetükben. Látva a világban való elbizonytalanodást, kiemelt szerepet kívánok szánni katolikus iskoláinkban a hivatások felismerésének és a családi életre való felkészítésnek.

– Hálásan köszönöm a szülők bizalmát az egyházmegye katolikus intézményei irányában. Hiszem, hogy évszázados tapasztalatunk a nevelés terén, párosulva a modern kor kihívásaira adott válaszokkal, egészséges és teljes személyiségek kialakulásában adhat segítséget a családoknak!

Egri búcsúk szeptemberben - Szeptember 6-án 16 órakor búcsút tartanak a Rozália temető kápolnájában. Az ünnepi szentmisét Vízi János, az egri bazilika káplánja mutatja be.

Szeptember 13-án lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai plébános, a 16 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Ailer Gáspár budafoki plébános vezeti.

A több száz éves múltra visszatekintő egri Fájdalmas Anya búcsú szeptember 19-én, szombaton 16 órakor a Keresztút végzésével kezdődik, ezután a Fájdalmas rózsafüzér elimádkozására kerül sor, 17.30-kor szentmise, majd szentségimádás lesz. Vasárnap reggel 8.30-kor végzik a reggeli zsolozsmát, 9 órakor pedig szentmise lesz. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezdődik.

Az egri bazilika védőszentje, Szent Mihály arkangyal tiszteletére idén szeptember 27-én, vasárnap 18.30-kor tartják a búcsúi szentmisét. Szeptember 29-én, Szent Mihály napján pedig Szentségimádási napot tartanak a bazilikában. A káptalani imaóra 9 órakor kezdődik.

Hittantábor Sarudon - Az egyházmegye sok plébániáján rendeztek idén is ifjúsági és hittanos táborokat.  Köztük az egri Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia Ifjúsági hittanosainak és zenekarának nyári táborára is sor került, a Sarudi Genezáret Katolikus Lelkigyakorlatos Ház-, Ifjúsági- és Sportüdülőben. A tábor kormányzati támogatásból valósulhatott meg. Nagy öröm volt számunkra, hogy együtt lehettünk, hiszen az elmúlt hónapokban a vírushelyzet miatt sajnos szüneteltettük a péntek esti ifjúsági hittanokat és az ifjúsági zenekar próbáit. Az együtt töltött idő jó hangulatban telt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen a programokat, melyeket elterveztünk meg tudtuk valósítani. Szinte minden nap sikerült a Tisza-tó egyik-másik strandjára elbicikliznünk. Ebbe a pár napba belefért a közös bowlingozás, a fiatalok szülei elleni focimeccs és a főzőcskézés. Ami igazán meghatározó volt a tábor napjaiban, hogy minden este együtt ünnepelhettük a szentmisét, melyen a zenekar tagjai biztosították a zenei szolgálatot. Nagy élmény volt számunkra ez az együtt töltött pár nap. Hiszem azt, hogy a későbbiekben ezekből az élményekből sokat merítünk majd. Drahos Dávid káplán

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő