Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. áprilisi száma

A tartalomból:

Húsvéti ünnepe Egerben - Amint lapzártakor megtudtuk, a koronavírus okozta járvány miatt a lelkipásztorok az idén is hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Ternyák Csaba egri érsek nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken 15 órakor, és nagyszombaton 18 órakor zárt körben vezeti a szertartásokat. Húsvét vasárnapján, az ünnepi szentmisét 10 órakor mutatja be a főpásztor. A szertartásokat és az ünnepi szentmisét a hívek élőben követhetik a Szent István Rádió, és a Szent István Televízió Youtube csatornája segítségével. Kérjük a híveket, hogy ők otthonaikban kapcsolódjanak be az ünneplésbe.

Feltámadás - Húsvétkor Jézus feltámadására emlékezünk, és feltámadásunk lehetőségét ünnepeljük. Hitből fakadó örömmel gondolunk arra, hogy a megváltó Jézusnak köszönhetően a mi életünkben is jelen van, és jelen lehet a feltámadás. Mind a kettő nagyon fontos számunkra. Erre figyelmezteti Szent Pál apostol a korinthusi híveket és bennünket, amikor azt mondja: „Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, és hiábavaló a mi igehirdetésünk” (1Kor 15,14). „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden teremtménynél” (1Kor 15,19). A húsvét mindnyájunké, hiszen a feltámadás lehetősége mindenki számára valóságos lehetőség, és már most ebben a földi életben is. Tehát nemcsak életünkben, hanem földi életünk végén is! Főként két szentség, a keresztség és a bűnbocsánat szentsége által tapasztalhatjuk meg a feltámadás reális valóságát. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy olyan természetes és magától értetődő számunkra, hogy tavasszal a halottnak tűnő téli táj szinte „feltámad”, a napfény és a meleg következtében. Szinte az egyik napról a másikra megújul, mert a Teremtő megadta a természetnek a megújulás képességét. Mi pedig a megváltó Jézusnak köszönhetjük, hogy a mi életünkben reális lehetőség a feltámadás. Húsvéti örömünk forrása Jézus feltámadása és az ő ígérete: „Én vagyok a feltámadás és az élet, és mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg örökre.”

Megújulnak egyházmegyei épületeink - Több mint tíz éve folyik az egri Érseki Palota épületegyüttes külső és belső rekonstrukciója. Immáron két éve folyik az Egri Bazilika felújítása is, és a napokban kezdődött az Egri Szeminárium rekonstrukciója. Ficzek László általános helynök, az Érseki Vagyonkezelő Központ igazgatója egyebek között elmondta, hogy az Érsekség épületegyüttesének műszaki állapota teljes felújítást igényelt, hiszen voltak olyan épületrészek, amelyek 50-100 éve, vagy akár megépítésük óta nem kerültek felújításra. Eger belvárosának egyik emblematikus épületéről van szó, amelynek központi épületrésze 2016-ra, az érseki irodát magába foglaló Pyrker-szárny pedig az elmúlt évben készült el, az egriek által Érsek-udvarként ismert épületrész felújítása pedig most van folyamatban. Teljes körű felújítást jelentenek ezek a munkák, amelyek magukban foglalják a tetőcserét, külső homlokzatok megújítását, nyílászárók, belső burkolatok, épületgépészet cseréjét, a falak utólagos szigetelését.

A közös imádságok ereje - Juhászné Nyusti Klára igazgatóhelyettes, a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át a tanévnyitó ünnepségen Ternyák Csaba egri érsektől. Ahogy a kitüntetett méltatásából kiderült tanító képesítést testnevelés-pedagógia szakkollégiumon a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán, majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, testnevelő tanár szakon szerzett diplomát.
Az Apáczai Kiadó Módszertani műhelyében több éven át jelentek meg publikációi. 2015-ben az Egri Eszterházy Károly Főiskola testnevelő tanár mesterszakot is elvégezte. Rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken, ahol szolgálatot vállal. Évek óta bekapcsolódik a plébánia szervezésében a nyári napközis táborba, ahol a családórák szervezési feladatait látja el. Férjével szentségi házasságban élnek, életszövetségük szeretetteljes.

Átveszi az egyházmegye az egri egyetemet - Az Eszterházy Károly Egyetem szenátusa 2021. február 17-én egyhangú döntéssel támogatta, hogy az egyetem fenntartója az Egri Főegyházmegye legyen. Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta: a kormány célja, hogy a fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért versenyképesebbé kell tenni az oktatást és a felsőoktatást is. Az államtitkár megjegyezte: "A nagy múltú magyar felsőoktatásban az egyházaknak mindig is kitüntetett szerepe volt, sok száz éves gyakorlatuk van az oktatási intézmények fenntartásában. Bár sajnos a hazai történelemben volt négy évtized, amelyben a nemzet- és keresztényellenes hatalom ellehetetlenítette az egyházakat felelős és áldásos tevékenységük végzésében". Az Eszterházy Károly Egyetem átadása az Egri Főegyházmegyének a kormány azon tervének része, hogy az egyháznak a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet adjon a pedagógusképzésben. Ezzel egyidőben folyamatban van számos felsőoktatási intézményben az ún. modellváltás, amely az egyetemek alapítványi fenntartásba adását jelenti.