Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 decemberi száma

A tartalomból:

Isten szeret bennünket és a válaszunkra vár - Az Egyházmegyei Hírek interjút készített Ternyák Csaba egri érsekkel. A főpásztor cikkünkben beszámol a leköszönő egyházi év történéseiről, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról és a pápai záró szentmiséről. Az idei adventi és karácsonyi készülődéssel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy idén, hasonlóan a tavalyi ünnepi előkészületekhez, a járvány mindenre rátelepszik, családi és közösségi kapcsolatainkon túl, még az Istennel való kapcsolatunknak is része lett. Ennek hatására sokan visszataláltak Istenhez, újra elkezdtek imádkozni, mások jobban figyelnek embertársaikra. Persze vannak olyanok is, akik bezárkóznak, begubódznak és depresszióval küzdenek. A karácsonyi várakozás, Jézus születésének örömhíre azonban most is képes átmelegíteni a szívünket és kinyitni Istenre és a transzcendens világra. Hangsúlyozza: Isten szeret bennünket és a válaszunkra vár. Azt kívánja minden olvasónknak, hogy az idei szent időszak töltse fel a lelkét derűvel, az Isten és az emberek iránti szeretettel.

Üdvtörténet - Az adventi időben Karácsonyra, Jézus születésének ünnepére készülünk. Egyházunk liturgiája emlékeztet bennünket az ószövetségi adventre is. Azokra az évszázadokra, amikor a választott nép fiai, főként az ószövetségi igazak és a próféták várták a Megváltó eljövetelét. Az ószövetségi advent már a bűnbeesés után megkezdődött, hiszen az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten az ősbűn elkövetése után rögtön megígérte a Megváltó eljövetelét. Ez az ősevangélium: a megváltás ígérete, amelyből megtudjuk, hogy egy asszony és ivadéka megtöri majd a sátán hatalmát (Ter 3,15). Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy az ősszülők nem-je, az ember bűne tehát nem hiúsította meg Isten üdvözítő tervét, csak módosította annak végrehajtását. Az üdvözítés így vált történetivé, az emberiség története pedig az üdvözítés történetévé, „üdvtörténetté”. Ezt írta le számunkra az Ó- és Újszövetségi Szentírás. Az Ószövetség, a választott nép története igazában üdvösségtörténet. Ez a történet azzal kezdődik, hogy az Isten kiválaszt egy népet, amelyen keresztül meg akarja valósítani az emberiség megváltását. Az Egyiptomból való kivonulás után a Sinai hegynél került sor a szövetség megkötésére. A nép megígérte, hogy megtartja a parancsokat, Isten pedig megígérte, hogy segíti és oltalmazza őket. A választott nép őseinek, először Ábrahámnak ígérte meg Isten, hogy családjából fog származni a Megváltó, akiben áldást nyer a föld minden népe. Nekik adja Kánaán földjét, és Dávid családjából származik majd a világ Megváltója. Ő majd Isten uralmát, a szeretet országát valósítja meg, új és örök szövetséget köt népével. Erről jövendöltek a próféták, hogy ráismerjenek az emberek, amikor majd megérkezik.

Jézus születése a templomablakon - Csobádon Ficzek László általános helynök ünnepélyes szentmisét mutatott be a templombúcsú alkalmával, melyben megáldotta az öt helyi család általi adományból elkészült színes ablakokat. A Mária életét bemutató alkotásokat az Encsen élő Megulesz Magdolna – Schultz Gábor művészházaspár készítette. A házaspár ólomüveg ablakai elsősorban az észak-magyarországi templomokat ékesíti.

Megáldották a felújított templomokat - Felújított templomokat és plébánia épületet áldott meg Ternyák Csaba egri érsek az elmúlt hónapban. November 6-án, szombaton. Rudabányán a Szent István Plébánia két ütemben, több mint 22 millió forintból újulhatott meg. Rendbe tették a falakat, a tetőt, a padlót, a fűtést és a fürdőszobát is. A Rudabánya közelében található Felsőtelekesen a templom korábban beázott. Az Egri Főegyházmegye 5 millió 682 ezer forintos támogatással, a helyi egyházközség 1 millió 262 ezer forintos önerővel járult hozzá a munkálatokhoz, a felújítás részeként pedig egy előtető is épült a bejárathoz.

Szintén november 6-án, áldotta meg a főpásztor a megújult a Miskolc-Martin-kertvárosi Jézus Szíve plébániatemplom. A Magyarország Kormánya által meghirdetett Magyar Templomfelújítási Programban 15 millió forintot sikerült elnyerni az épület rekonstrukciójára, emellett a város önkormányzata, önkormányzati képviselője és a hívek adománya is segítette a felújítást. Javították és festették a külső homlokzatot, a színes üvegablakok elé új, hőszigetelt nyílászárókat építettek be, korszerűsítették a fűtést, megújították a sekrestye tetőhéjazatát, új bútorokat szereztek be.

Tiszapalkonyán a Magyarország Kormánya által meghirdetett Magyar Templom-felújítási Program - Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások keretében elnyert 15 millió forint támogatásból újult meg a templom tetőszerkezete. Az Egri Főegyházmegye 14 millió Ft támogatásából valamint a hívek 1 millió forintos adományából új vörösréz borítást kapott a torony és az azon magasodó kereszt. Ezt a templomot a főpásztor november 7-én áldotta meg.