Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. januári száma

A tartalomból:

Vízkereszt, házszentelés - Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, melynek elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége, Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. Az Egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.

Hazánkban e napon kezdődött meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. Ilyenkor a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat. Ezután az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 21. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat!”).

Mózes bokra - Tavalyelőtt rendelte el Ferenc pápa, hogy a katolikus Egyházban minden esztendőben az évközi idő 3. vasárnapja (az idén január 24) legyen az „Isten igéjének vasárnapja”. Nyilvánvaló, azért választotta ezt az időpontot, mert ez a vasárnap rendszerint követi a januári ökumenikus imahetet, amikor egy héten keresztül együtt hallgatjuk az Isten igéjét keresztény, de nem katolikus testvéreinkkel. Ez a vasárnap arra is emlékeztet bennünket, hogy a protestáns egyházi közösségekkel összeköt bennünket a Biblia, és az Isten igéjéhez igazodó Krisztust követő keresztény élet. Mindnyájan hittel valljuk, hogy hitünk, vallásosságunk legfőbb forrása és normája az Isten igéje. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy egyházi körökben gyakran hivatkozunk Isten igéjére, de megfogalmazásainkból nem mindig derül ki, hogy mire is gondolunk. Isten igéjének régóta ismert klasszikus megkülönböztetése szerint három formája van: a megtestesült Ige (verbum incarnatum), a hirdetett ige (verbum predicatum) és az írott ige (verbum scriptum). Számunkra, keresztények számára az „ige” elsősorban az „örök Ige”, a Fiú, a második isteni személy, aki Jézus Krisztusban „testté lett” (Jn 1,14), hogy benne és általa megkapjuk Istentől a kinyilatkoztatás teljességét. A hirdetett ige egyrészt a próféták és az apostolok tanúságtétele, akik szem- és fültanúi voltak a kinyilatkoztatásnak, másrészt az Egyházban folytatott igehirdetés (például a vasárnapi szentmisében), amely által a feltámadt és megdicsőült Krisztus folytatja megváltói tevékenységét. Az írott ige a Biblia, a prófétai és apostoli igehirdetés írásba foglalása a Szentlélek segítségével. A testté lett örök Igével napjainkban a Szentírásban is találkozhatunk, többek között az Egyház liturgiájában. Erre a jelenlétre emlékeztetett bennünket a II. Vatikáni Zsinat, amikor hangsúlyozta, hogy a feltámadt Jézus „jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák” (SC 7). „A liturgiában ugyanis Isten szól a népéhez és Krisztus most is hirdeti az örömhírt” (SC 33). Ez a magyarázata annak, hogy a katolikus, evangélikus és református keresztények hittel veszik kezükbe a Bibliát. Ez pedig azt jelenti, hogy számunkra a Szentírás az Istentől sugalmazott szent könyvek összessége. A sugalmazás ténye minden más emberi könyv fölé emeli, hiszen a hozzánk szóló kinyilatkoztatást adó Isten szavát, Isten igéjét tartalmazza, mégpedig tévedés nélkül.

Meg kell éreznünk mások baját - A Katolikus Karitász az Egyház nevében és az Evangélium szellemében teszi a jót. Nem csupán humanitárius okból, hanem az evangéliumi felebaráti szeretet alapján. Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegye karitász-igazgatója elmondta, hogy egyházmegyénkben 65 plébánián működik karitász csoport közel ezer önkéntessel. 2020-ban - 4.000 családot élelmiszer segéllyel, tisztítószerrel támogattak. A karitász rendkívüli esetekben segített közüzemi számlatartozásban, gyógyszer vásárlásában, lakbértartozás rendezésében. Ahol pedig szükség volt, ott tartós élelmiszert, ruhát, bútort adtak a rászorulóknak. Vetőmag csomagot, palántát 33 településen osztottak, 37 családnak kályhát és tűzifát adtak. Az egri karitász központba novemberben egy tízmillió forintos ózongenerátor érkezett, a felajánló a Porsche Hungaria jóvoltából. A járvány alatt a készülék belső terek fertőtlenítésére használható, melyet idősotthonok, iskolák, óvodák igényelhetnek a karitásztól.

Homa János