Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 májusi száma

A tartalomból:

Munkás Szent József - Május elsején Szent Józsefet, mint a munkások védőszentjét ünnepli a katolikus Egyház. XII. Piusz pápa rendelte el ezt az ünnepet 1955-ben, hogy példaképül állítsa Jézus nevelőapját a munkások elé. Máté és Márk evangélista is megemlíti, hogy Szent József foglalkozását tekintve ácsmester volt. Az ácsokra jellemző munkával kereste a kenyerét és gondoskodott a Szent családról.

Bár Szent József nem szólal meg az evangéliumokban, de szavak nélkül is tanít bennünket. Május 1-jén, a munka ünnepén, a munka szeretetére. Személye és példája arra emlékeztet bennünket, hogy földi életünkhöz, a teremtett, a bűnbeesett és megváltott ember életéhez hozzátartozik a munka, a fizikai, vagy a szellemi munka. Tudatos életünk nagy részét munkában töltjük. Boldogságunk és boldogulásunk nagyrészt attól függ, megtaláljuk-e munkánk értelmét és célját. Nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk a munkához. Vannak olyanok, akik szerint a munka valamiféle szükséges rossz, amit kedvetlenül, ímmel-ámmal végzünk, de vannak olyanok is, akik örömmel végzik a munkájukat.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Szent Pál apostol az, aki legtöbbet tanít a munka keresztény értelmezéséről.  Ő maga is dolgozott: nemcsak az evangéliumot hirdette, hanem fizikai munkát is végzett, hogy biztosítsa a megélhetését. A tesszalonikiakhoz írt levelében elég keményen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy „aki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2 Tessz 3,10). A korinthusiakhoz írt levelében pedig arra biztat bennünket, hogy munkánkat, mindennapi tevékenységünket Isten dicsőségére végezzük: „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyétek” (1Kor 10,31), vagyis minden tisztességes munkát felajánlhatunk Isten dicsőségére. Ha erre gondolunk, akkor rögtön megértjük, hogy egy keresztény háziasszony a következő feliratot helyezte a mosogatója fölé: „Itt naponta háromszor istentisztelet van.”

Elkészült a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programja - Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) szervező titkárság elérhetővé tette honlapján a kongresszus hetének teljes programját, amelyet PDF formátumban is letölthetünk. A program mellett megismerhetjük azokat az előadókat is, akiket a világ minden tájáról várnak a szeptemberi találkozóra.

A szeptember 5. és 12. között megrendezendő kongresszus szervezői bíznak abban, hogy a járványhelyzet enyhülésével, a szükséges óvintézkedések betartásával személyesen vehetünk majd részt az eredetileg négyévente sorra kerülő találkozón. A szervezés a koronavírus-járvány árnyékában is töretlenül halad előre és zajlik a háttérben.

A találkozó egyes napjait a Lélek ajándékainak dedikálják, így szeptember 5-én, az öröm napján 15 órakor a Hősök terén veszi kezdetét a kongresszus ünnepélyes megnyitója szentmise keretében. Az egyhetes találkozó programjai között szerepel szeptember 8-án, a türelem napjára tervezett bizánci rítusú liturgia a Szent István-bazilikában 16 órai kezdettel. Ezen a napon 17 órától Budapest plébániái várják a híveket, hogy együtt imádkozzanak a különböző nyelveken bemutatott szentmisék keretében. A fiatalok számára szervezett kiemelkedő program a szeptember 10-én, pénteken 19 órától, a hit napján sorra kerülő Forráspont a Papp László Sportarénában, amelynek keretében Ákos is a színpadra lép.

Szeptember 11-e a hűség napja, egyben a katekéták alkalma is lesz. Szombaton a családok számára a Margit-szigeten kínálnak programokat, majd 17 órától várják a híveket a Kossuth téri szentmisére, amelynek főcelebránsa Erdő Péter bíboros lesz. A szentmisét követően eucharisztikus gyertyás körmenetet tartanak a Hősök teréig. A szeretet napján, szeptember 12-én vasárnap 11 órakor kezdődik a kongresszus záró szentmiséje a Hősök terén, a szervezők reményei szerint Ferenc pápa részvételével. A NEK programja, illetve az előadók teljes névsorával a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján érhető el.

Pünkösd ünnepéről - Húsvét és Karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep a Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, melyet idén május 23-án ünneplünk. Neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered, s a Húsvét utáni ötvenedik napot jelenti.

Pünkösd napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első Pünkösdkor az Egyház.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő rendezvénye lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden Pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól is. Bár az idén, a járvány miatt csak szűkebb körben ünnepelnek Székelyföldön.

„A hit, a kapott szeretet tapasztalatából növekszik…” - Tési Ildikó tanítónő 1984 óta oktatja a jászalsószentgyörgyi gyerekeket az írás-olvasás tudományára és szépségeire. 2018-tól az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülő óvodában végzi áldozatos hitoktatói munkáját. Az óvódapedagógusoknak rendszeresen készít saját költségen imafüzeteket, bevezetve őket a keresztény élet alapigazságainak ismeretébe. A Rózsafüzér Társulat és az egyházközségi képviselőtestület megbecsült tagja. Amint az intézmény vezetőjétől megtudtuk, a vírushelyzet alatt saját Facebook oldalán imádkozza, és közvetíti minden este a rózsafüzért. Hetente megszervezi a vasárnapi misén a felolvasói szolgálatot, hétköznap is jelen van minden szentmisén, ő maga is szívesen felolvas. Minden májusi litánián és októberi ájtatosságon részt szokott venni, valamint az elsővasárnap délután tartott litánián is. Szívesen segít a plébánia irodájában, a templom takarításában, a hajnali misék után megrendezésre kerülő reggeli elkészítésénél, felszolgálásánál, és más egyházközségi rendezvények szervezésénél.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő