Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. novemberi száma

A tartalomból:

Megkezdődött a Szinódus egyházmegyei szakasza - A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat. Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában a 10 órai szentmisén hirdette meg a 2023-ig tartó folyamat kezdetét. Szentbeszédében elmondta, hogy Ferenc pápa 2023-ra hívja össze a püspöki szinódust. A Szentatya úgy rendelkezett, hogy erre a nagy egyházi összejövetelre minden egyházmegyében készüljenek. Ternyák érsek rámutatott: a Szentatya azt akarja, hogy nyíljunk meg a Szentlélek indítására, és vállaljuk fel azt a küldetésünket, amely minden megkeresztelt emberé, vagyis felelősség az evangéliumért, a misszióért, az egész egyházért. Így lehetünk aktív részesei az egyház életének. A plébániákon, kisebb közösségeinkben, és a lelkiségi mozgalmakban, nők és férfiak, fiatalok és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy emberi erőfeszítéseinket irányítsa, életet és életerőt leheljen az egyházba, és közösségeinket megerősítse. Egy meghívót küldött az egész egyháznak a pápa, amely fel akar rázni bennünket megszokott vallásosságunkból és közös gondolkodást, egyfajta pezsgést akar elindítani.

Memento mori - A történészek szerint a középkorban voltak olyan trappista kolostorok, amelyekben ezt a köszöntést használták: memento mori, gondolj a halálra. Számunkra furcsa és bizarr ez a szokás. A modern kor embere, ha csak teheti, nem gondol a halálra. Manapság az emberek többsége már kórházban hal meg, az egészségügyi személyzeten kívül alig van tanúja halálának, legföljebb az a beteg, aki a szomszédos ágyon fekszik. A temetés gondját is átvették a temetkezési vállalatok. Egyes országokban már külön iparággá fejlődött a halottakról való gondoskodás, de valójában ennek is az a célja, hogy az élők figyelmét elterelje a halálról. November a halottak hónapja. Nemcsak Mindenszentek ünnepén és Halottak napján, hanem az egész hónapban talán gyakrabban gondolunk elhunyt szeretteinkre, és egyúttal a halálra, az emberi élet mulandóságára. A temetőben nem nyugtat meg bennünket a sokszor elhangzó, szokásos sztereotípia: ez az emberi élet rendje, előbb vagy utóbb mi is mindnyájan sorra kerülünk. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy november hónapja nemcsak a halálra és a mulandóságra, hanem az örök élet lehetőségére is emlékeztet bennünket. Arra, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk Jézus Krisztus által mindnyájunkat meghívott az örök életre.

Új templom Mocsolyáson - Érseki szentmise keretében szentelték fel október 16-án a Kisgyőrhöz tartozó Mocsolyás új templomát – a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település védőszentje után – Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A templom építésére a Mocsolyástelepről származó Nemcsák Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója és keresztlánya indított gyűjtést. A közadakozás mellett egyházi és állami támogatás tette lehetővé, hogy elkészüljön a templom.
Ternyák Csaba egri érsek így fogalmazott: „Örömmel jöttünk össze, hogy felszenteljük az új templomot, hallgassuk hittel Isten igéjét, hogy a közösség lelki templommá növekedjen és az oltár körül összegyűlve gyarapodjon az égi szeretetben.” Ezután meghintette a híveket és a templom falait szenteltvízzel.
A főpásztor homíliájában a Szentleckére, Pál apostol szavaira utalva rámutatott: mi is templom vagyunk, az élő egyház élő kövei, egymásra épülve. Nagy dolog, amikor egy falu templomot épít, hiszen a templom az első és legszebb ház minden településen. Itt Mocsolyáson szó szerint így van, hiszen ez az első épület, amikor megérkezünk a faluba – emelte ki az érsek. – Ritkán adatik meg egy püspök életében is, hogy templomot szentelhet, egy közösség életében pedig egyedi, örökre megmaradó emlék.
Ez nem egy imaház, ennek lakója van: a templomszenteléssel Krisztus beköltözik és itt marad közöttünk. Ő, az örök élet kenyere, mellyel élve gyarapszik bennünk minden, ami krisztusi – hangsúlyozta Ternyák érsek.
A főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik a templom építésén munkálkodtak: Nemcsák Károly színművésznek, aki élére állt a kezdeményezésnek, melynek nyomán a kormány is támogatta az építkezést. Köszönetet mondott Tállai András miniszterhelyettesnek a segítségért; a híveknek az imádságokért; a Szent Ferenc Kistestvéreinek pedig, mint templomépítő lelkipásztoroknak.

Érseki szentmise a Karitász évfordulóján - Kazincbarcikán mutatott be szentmisét a Don Bosco Sportközpontban október 2-án Ternyák Csaba egri érsek a Karitász ünnepségén. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a kettős évfordulón, a Karitász alapításának 90., újjá alapításának 30. évfordulóján megjelenteket. Köszönetet mondott az egyházmegye főpásztorának, mint a Karitász legfőbb támogatójának a jelenlétért és a sok segítségért.
Az érsek szentbeszédében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára – „minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) – utalva rámutatott: most itt vagyunk a forrásnál, az Eucharisztiánál, a szentmisében Jézus Krisztust ünnepeljük, neki adunk hálát és tőle kérünk segítséget az előttünk álló évtizedekhez.  A Szentatya arra emlékeztetett bennünket, hogy merítsünk bátran ebből a forrásból, és ha már egyszer merítettünk belőle, adjunk azoknak, akik szomjaznak. A világban rengeteg szomjazó van, nem csak azért, mert az ivóvizet tönkretettük, hanem van egy másfajta szomjúság is, ami ott él az emberekben és ezt Jézus Krisztus evangéliuma és az Eucharisztia tudja csillapítani. Ezt segíti a tevékeny szeretet gyakorlása, mely a Karitász munkatársak s mindannyiunk sajátos hivatása.  Az evangélium hirdetését, a szentségek erejét az hitelesíti a világ előtt, amit a szeretet cselekedeteivel képesek vagyunk megvalósítani. Ezt értik, látják, felfogják az emberek, ez csillapítja leginkább a szomjúságot. Bátorítalak benneteket arra, hogy legyetek hűségesek ebben a segítő munkában! Karoljátok fel a rászorulókat, abból a forrásból, amiből ti is isztok, merítsetek ti is a rászorulóknak.” Jézus Krisztus ebben példa számunkra, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon. A szentek példája is ezt igazolja, kiváltképpen Szent Erzsébet, egyházmegyénk nagyszerű szülötte. Lelkesítsen bennünket az ő példája, hogy megadjuk mindenkinek azt, amire szüksége van. Hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk, hogy meghívott bennünket szolgálatára. Legyünk jó emberek Szent Erzsébet, Teréz anya, Boldog Batthyány-Strattmann László és a többi segítő szent mintájára.