Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021. októberi száma

A tartalomból:

Krisztus velünk van az Eucharisztiában - Szeptember 5-e és 12-e között tartották meg a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Egyházmegyénkből is sokan utaztak a fővárosba, hogy részt vehessenek a programokon. Az eseménysorozat a Hősök terén tartott nyitó szentmisével kezdődött, melyen 1300 gyermek vette magához először az Eucharisztiát. A félórás nyitóünnepség a Magyarország, Mária országa címet viselte. A Kárpát-medence keresztény néphagyományait bemutató műsorban 300 néptáncos és hagyományőrző művész a magyarság, a néphagyomány és a keresztény vallás különleges viszonyát, ezer évre visszanyúló gyökereit mutatta be. Erdő Péter bíboros, prímás az egyhetes esemény lényegét domborította ki köszöntő beszédében: „Krisztus velünk van az Eucharisztiában. Nem hagyja magára az Egyházat, a népeket, az emberiséget. Minden erőnk és reményünk belőle fakad. Az Eucharisztia az a forrás, amelyből keresztény életünk, küldetésünk táplálkozik.”

A Szentatya Budapesten - Az eucharisztikus kongresszus záró szentmiséje szeptember 12-én volt. A szentmise előtt Ferenc pápa a kialakított útvonalon a pápamobilból hosszan köszöntötte a megjelent híveket. Erdő Péter bíboros, prímás köszöntőjében megfogalmazta, a záró szentmise – Statio Orbis – nagyon erős szimbólum: kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utóda vezetésével, az egész világból ideérkezett püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, és valamennyi hívővel; az ökumenikus jelenlét pedig közös vágyunkat minden megkeresztelt ember egysége iránt. A szentmisén részt vett Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Üdvözlégy Mária - A katolikus egyházban október a rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban minden nap elimádkozzuk ezt a sajátos imádságot a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére és lelkünk épülésére, amely napjainkban is a katolikus hívek legkedveltebb és legismertebb imádsága. Szerzője a hagyomány szerint Szent Domonkos, a domonkos szerzetesrend alapítója, aki a 13. század elején élt. A rózsafüzér gerincét az 5×10 Üdvözlégy imádkozása alkotja oly módon, hogy a szövegben Jézus neve után beillesztünk egy gondolatot (titkot), amely Jézus életére, illetve üdvtörténeti szerepére emlékeztet bennünket. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-ban rózsafüzérrel a kezében jelent meg Bernadettnek és ismételten felszólította őt, hogy imádkozza a rózsafüzért, s intse arra az összesereglett népet. Hasonló módon a fatimai látnokoktól is azt kérte, hogy imádkozzuk a rózsafüzért a bűnösök megtéréséért. Lucia nővér, az utolsóként meghalt fatimai látnok gyakran hangoztatta, hogy a Boldogságos Szűz Mária ezekben a végső időkben, melyekben mi élünk, a rózsafüzér imádságnak új hatékonyságot adott: nincs olyan probléma, bármily nehéz is legyen, melyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk megoldani. A szentolvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni és számtalan lélek üdvözülését elérni” (Pater Fuentes 1957. december 26-i interjúja a Fatima-i Lucia nővérrel).

Fájdalmas Anya búcsú Egerben - Szeptember 19-én tartották Egerben a Fájdalmas Anya búcsút, amely „servita búcsúként” is ismert és a 18. század vége óta megtartanak. A szertartás kezdetén Dr. Csizmadia István a bazilika plébánosa köszöntötte az ünneplőket, valamint a szentmisét bemutató Füleczki István atyát, aki a római tanulmányait befejezve, mint szemináriumi prefektus, teológiai tanár szolgálja az Egri Főegyházmegyét a jövőben. Füleczki István szentbeszédében úgy fogalmazott: „amikor a Golgotán Jézus Máriára bízta Jánost, akkor az egész egyházat, bennünket is Máriára bízott”. XVI. Benedek emeritus pápa szavait idézve hangsúlyozta, Krisztus keresztje ugyan egy kivégzőeszköz, de azt nekünk a rajta függő Krisztussal együtt kell szemlélnünk. Ha így látjuk a keresztet, akkor az már nem a gyűlöletet fogja sugározni számunkra, hanem a szeretetet.