Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022. májusi száma

2022majus

A tartalomból:

Főegyházmegyei szinodális találkozó - Főegyházmegyei szinodális találkozó lesz  2022. május 7-én – az egri bazilika felújítása miatt – Mezőkövesden, a Jézus Szíve templomban. A találkozó 10 órakor érseki szentmisével kezdődik, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be, majd előadások hangzanak el a szinodális folyamatról. Az összejövetel záróimádsággal, majd közös ebéddel zárul. Az összejövetelre a plébániák, katolikus iskolák, egyházi közösségek néhány fős küldöttségét várják.

Ez az összejövetel lesz az egyházmegyei lezárása a 2023. évi püspöki szinódust előkészítő szinodális folyamatnak. Mint ismert, a Szentatya kezdeményezése nyomán ezt a szinódust minden egyházmegyében széles körű konzultáció előzi meg. A soron következő szinódus címe: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés. Az Egri Főegyházmegyében ez év januárjában vette kezdetét a konzultációk szakasza. Február 28-ig minden plébánián megbeszélték azokat a témákat, amelyeket a képviselőtestületek, az imacsoportok, az ifjúsági csoportok és a családközösségek közösségi megbeszélésére szántak. Célcsoportokat hoztak létre: a papság, a szerzetesek, a plébániai közösségek, az ifjúsági csoportok, a lelkiségi mozgalmak és családi közösségek, karitász csoportok és karitatív szervezetek, hitoktatók, köznevelési intézmények, valamint a felsőoktatási intézmények tagjaiból. A szinodális folyamat segíti az Egyházat abban, hogy a dialógus révén közösségeinket építsük, és hitelesen éljük meg missziós küldetésünket.

Húsvéti idő - A húsvét-várás, a húsvét ünneplése a keresztény ember számára nem csupán néhány órás eufóriás állapot. Nemcsak néhány ünnepi hangulatban eltöltött nap, melynek során rövid időre elfeledjük mindazt, ami mögöttünk van, – gondok, megpróbáltatások, szenvedés – és nem gondolunk a bizonytalan jövőre. Jézus feltámadásának megünneplése, a húsvéti idő nem fejeződik be húsvéthétfőn, hanem egészen pünkösdig tart. Ötven napon át hitből fakadó örömmel énekeljük vagy mondjuk az alleluját és arra gondolunk, hogy Jézus szenvedése, halála és feltámadása által megváltott bennünket. Görögkatolikus testvéreink a húsvéti időben végig így köszöntik egymást: „Feltámadt Krisztus – Valóban feltámadt!” Liturgiájukban pedig minden nap hitből fakadó örömmel éneklik: „Feltámadt Krisztus halottaiból, halálával legyőzte a halált, és a sírban levőknek életet ajándékozott”. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkéban, hogy Húsvét a feltámadás ünnepe. Tartalma egyedül Krisztus halálból való dicsőséges feltámadása. Míg a karácsonyt lehet hit nélkül is ünnepelni, mint a család és a szeretet ünnepét, húsvét napjával a kevésbé vallásos ember nem tud mit kezdeni. Mindez nem azt jelenti, hogy a húsvétnak ne lenne egyetemes emberi mondanivalója, hiszen életünk legégetőbb kérdéseire hozza meg Isten üzenetét. Valamilyen formában mindannyian foglalkozunk létünk végső értelmével: Érdemes- különbséget tenni jó és rossz között? Van-e értelme áldozatok árán is törekedni az igazságra, a jóságra vagy az emberiességre? Tényleg van-e reményünk arra, hogy elérhető az a boldogság, amelyre szívünk mélyén annyira vágyakozunk? Mi lesz velünk, ha meghalunk? A halállal mindennek vége, vagy pedig tényleg van valami folytatás?

Az Egyház, a feltámadt és mindörökkön élő Krisztusban hívők közössége az apostolok óta ezekre a kérdésekre nem elméleti választ ad, hanem a feltámadás tanújaként van jelen a világban. Azt hirdeti, hogy Jézus életében, szenvedésében, halálában és feltámadásában feleletet kaptunk földi életünknek ezekre a nagy problémáira.

Szent Gellért-díjjal ismerték el munkáját - Csatóné Poczok Katalin az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola tanára, könyvtárosa a Szent Gellért-díj arany fokozatát vette át Ternyák Csaba egri érsektől az augusztusi egyházmegyei tanévnyitón. Ahogy a kitüntetésátadó ünnepségen elhangzott, a magyar-orosz szakos pedagógus, könyvtáros friss diplomával a kezében, Egerben, a gyermekvárosban, nevelőtanárként kezdte pályáját, majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és 21 évvel ezelőtt a Sancta Maria Általános Iskolába került, mely mára összeforrt a Szent Imre Katolikus Iskolával. Éveken át ünnepségek, rendezvények szervezője és tevékeny lebonyolítója volt. Az idei tanévtől nyugdíjba vonult tanárnő családi életével, higgadtságával, tanúságtevő hitével, szelídségével, édesanyaként és nagymamaként példát mutatott kollégáinak. Mindig nagy alázattal végezte a rábízott feladatokat. A kitüntetettről szóló cikket az Egyházmegyei Hírek májusi számában olvashatják.