Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022. szeptemberi száma

2022szeptember

A tartalomból:

Szent István-napi érseki szentmise Egerben - Magyarország fővédőszentjének, egyházmegyénk alapítójának, Szent István királyunknak ünnepén az egri bazilika felújított részében mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek, az egri papsággal koncelebrálva. A főpásztor megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt 3 évben azon fáradoztak, hogy megszépüljön a székesegyház, s kifejezte reményét, hogy a teljes felújítás jövő év végéig befejeződik. Az új kenyér megáldásával vette kezdetét az egri ünnepi liturgia, melyen több száz hívő vett részt. A főpásztor homíliájában elmondta: szent királyunknak köszönhetjük, hogy őseink a keresztény hitre térve, életük vezérlő kalauzává tették az Evangéliumot. István királynak fiához, Imréhez intézett Intelmei révén ünnepe minket is újra és újra életünk megújítására, hitünk elmélyítésére hív.

Szent kereszt - Szeptember 14-e, Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe. Ezen a napon hálával gondolunk Szent Ilonára, Nagy Konstantin császár édesanyjára, aki megtalálta a megváltó Jézus keresztjének maradványait. Gondolhatunk arra is, hogy 335-ben ezen a napon szentelték föl azt a bazilikát, melyet Nagy Konstantin Jeruzsálemben, a Golgota hegyén emeltetett a Szentkereszt tiszteletére. Itt történt a keresztnek első nyilvános ünneplése és fölmagasztalása. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a számunkra, keresztények emberek számára a kereszt életünk legfontosabb szimbóluma. A kereszt, amely az ókorban a „szégyen fája” volt, Krisztus világot megváltó győzelmének lett a jelképe. Ott van a templomaink tornyán, az utak mentén és a határban is találkozhatunk vele. Talán ott van még a szobánk falán és a nyakláncunkon is. Hitből fakadó tisztelettel tekintünk fel a keresztre, mert arra emlékeztet bennünket, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk Jézus szenvedése és kereszthalála által megváltott bennünket.

Tanévnyitó Veni Sancte Sárospatakon - A sárospataki bazilikában tartották az Egri Főegyházmegye tanévnyitóját. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. A szertartás előtt a helyi közösségek, a katolikus iskola és a plébániai képviselőtestület tagjai köszöntötték a főpásztort.  Az érsek úgy fogalmazott: az egri bazilika felújítása miatt a főegyházmegye különböző templomaiban tartják a nagy rendezvényeket. Most Sárospatakon, Szent Erzsébet oltalma alatt imádkozhatunk, kérhetjük a Szentlélek közbenjárását egy olyan tanév elején, ami megpróbálhat bennünket. Szükségünk van arra, hogy feltöltődjünk, hogy erőforrásaink kitartsanak. A szentmise után Lóczi Tamás, az EKIF elnöke mondott köszönetet a jelenlévőknek, ezt követően Várszegi Asztrik c. püspök, emeritus pannonhalmi főapát tartott előadást „Közösségben vagyunk” címmel, majd Gloviczki Zoltán, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora „Pedagógia és/vagy vallás” címmel tartott ismertetőt.

Az előadások után adták át a Szent Gellért-díjakat, s a program végén Ternyák Csaba egri érsek megnyitotta a 2022-2023-as tanévet.

Egri búcsúk - Szeptember 4-én 16 órakor búcsút tartanak a Rozália temető kápolnájában. Az ünnepi szentmisét Füleczki István, az egri Szeminárium prefektusa mutatja be.

Szeptember11-én lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai plébános, a 16 órakor kezdődő szentmisét és a körmenetet Kovács József, az egri bazilika új káplánja celebrálja.

A többszáz éves múltra visszatekintő egri Fájdalmas Anya búcsú szeptember 17-én, szombaton 16.30-tól keresztúti ájtatossággal kezdődik. 17.30-tól Kovács József, a bazilika káplánja mond szentmisét. Ezt követően 21 óráig szentségimádásra várják a híveket. Vasárnap reggel 9 órakor szentmise lesz zsolozsmával. 10 óra 15 perckor a fájdalmas rózsafüzér elimádkozására kerül sor. A 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Lóczi Tamás, a Szeminárium spirituálisa mutatja be, melyet körmenet követ. A búcsú a kegytárgyak megáldásával fejeződik be.

Az egri bazilika védőszentje, Szent Mihály arkangyal tiszteletére idén szeptember 29-én 18.30-kor tartják a búcsúi szentmisét. Az egésznapos program már reggel 9 órakor a káptalani imaórával kezdődik, majd 10 órakor káptalani szentmisével folytatódik, 11 órától pedig az esti szentmiséig szentségimádást tartanak.