Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2023. májusi száma

A tartalomból:

A Szentatya apostoli látogatása hazánkban - „Krisztus a jövőnk” - ez volt a mottója Ferenc pápa április végi háromnapos magyarországi látogatásának. A Szentatya április 28-án, pénteken délelőtt, érkezett. Háromnapos látogatásáról részletesen beszámolunk lapunkban.

Egyházmegyei találkozó Sárospatakon - Főpásztorunk 2023. május 29-én, Pünkösdhétfőn Sárospatakra Egyházmegyei találkozóra hívja a papságot és a híveket a sárospataki bazilikába. A jelentkezési lapot május 15-ig küldjék vissza a plébániák az Érseki Hivatalnak a szervezés megkönnyítése és a zarándokok részére ebédként biztosítandó szendvicsek rendelése miatt. A program 9 órakor a zarándokok fogadásával, regisztrációval kezdődik. Ekkortól lesz gyónási lehetőség. Fél 10-től rózsafüzér imádság, 10 órától Katekézis lesz, Ft. Füleczki István szemináriumi prefektus vezetésével. Az Érseki szentmise 11 órakor kezdődik, mely körmenettel zárul. Az ebédet követően 14 óra 30 perckor szentségimádást tartanak. A találkozó 15 óra 30 perckor a zarándokok elbocsátásával fejeződik be. 

Mária hónapja - Május a Katolikus Egyházban a Máriának szentelt hónap. Templomainkban minden nap köszöntjük őt a Loretói-litánia imádkozása által. Ez az imádság tanít és nevel minket a Mária életpéldájára és szavaira való hivatkozások által.
Mária Bibliában lejegyzett utolsó szavai a kánai menyegzőn adott utasítása: „Tegyétek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5). Olyan ez, mintha végrendelet lenne mindazok számára, akik követni akarják Jézust. Mária nemcsak a szolgákat, hanem mindnyájunkat arra bátorít, hogy bízzunk Jézusban, miként Ő, az Úr alázatos szolgálója is egész életében Istenre bízta magát. Mária Jézushoz vezet bennünket, és azt várja tőlünk, hogy úgy éljünk, ahogyan azt a Megváltó Jézustól tanultuk. Az igazi Mária-tisztelet nem gyengíti, hanem megerősíti a Krisztust követő keresztény életünket.
Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Máriának a kánai menyegzőn a szolgákhoz intézett szavai a választott nép Istennek adott engedelmes válaszára is emlékeztetnek bennünket. A „tegyetek meg mindent, amit mond” felszólítás háromszor is megtalálható a Kivonulás könyvében, amikor Jahve a Sínai-hegyen szövetségre lép Izraellel. Amikor Mózes figyelmezteti az embereket, hogy Isten választott népeként kötelezettségeik vannak, a nép azt válaszolja: „Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol” (Kiv 19,8). A tíz parancsolat ünnepélyes kihirdetése után kétszer is kijelentik: „Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett!” (Kiv 24,3.7). Mária erre a hitvallásszerű ígéretre figyelmeztet bennünket is: tegyünk meg mindent, amit Jézus mond.