Megnyitotta tanévét az Egri Hittudományi Főiskola, Érseki Papnevelő Intézet

01

A szeptember 11-i ünnepségen Michał Muszyňsky, a Redemtoris Mater Missziós Szeminárium rektora köszöntötte a jelenlévőket.

Beszédében arra emlékeztetett, a Szeminárium isteni alapítású intézmény. Miként ugyanis Jézus kiválasztotta 12 tanítványát hogy vele legyenek, úgy a Szeminárium is arra hív mindnyájunkat, hogy Vele legyünk, ez a legfontosabb feladatunk. A pap Jézus Krisztus követe, szavaival képes reményt adni, buzdítani – fogalmazott a rektor, hozzátéve – ezért nekünk magunknak is találkozni kell e falak között Jézus Krisztus szavaival.

03

Isten legfontosabb üzenete, egy esemény, amely új életet ad nekünk. Ez pedig Jézus Krisztus halála, a bűneinkért, győzelme a halál fölött a feltámadásban, és a Szentlélek, amely bűnös és gyenge mivoltunk ellenére is be tudunk fogadni.

Michał Muszyňsky bevezető gondolatai után Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora szólt a megjelentekhez.

04

Azt reméljük, hogy a Szentlélek Isten segítő kegyelmeiben bízva jó elhatározásokkal és megújult elkötelezettséggel kezdjük meg az új tanévet. Ma azt ünnepeljük, hogy a megszerzett ismeretek, illetve az a sajátos munka, amit végzünk, bennünket is formál és gazdagít. És reméljük, hogy mindazokat is, akikkel a későbbiekben, hivatásunk gyakorlásában, mint papok majd találkozhatunk - hangsúlyozta.

Csak akkor érezhetjük jól magunkat ebben a házban, csak akkor érthetjük meg a papi hivatás lényegét, ha fenntartások és ilyen-olyan feltételek nélkül teljesen átadjuk önmagunkat, illetve egész életünket Isten és az egyház szolgálatára. Ha csak a se hideg, se meleg, illetve a langyos elkötelezettség jellemző ránk, mint a Jelenések könyve szerint a laodicei egyházra, akkor biztos, hogy nem leszünk elégedett kispapok és jópapok.

05

Dolhai professzor kiemelte, a tanárok és elöljárók, igyekeznek mindent megtenni a hallgatókért, a ő szellemi-lelki fejlődésükért, de semmit sem tesznek meg helyettük – világított rá ezzel az önképzés és önnevelés fontosságára a rektor, aki egyúttal komoly szellemi és lelki munkára is buzdított.

Dolhai Lajos bemutatta az Egri Hittudományi Főiskola három új tanárát is, így Lóczi Tamást aki az egri Érseki Papnevelő Intézet új spirituálisa, valamint Dr. Novák István és Versler Sándor atyákat, akik teológiai tanári kinevezést kaptak.

A rektor elmondta, négyféle képzési formában 91 aktív hallgatóval kezdik meg az új szemesztert a 2022-2023-as tanévben. Ebből tízen az Érseki Papnevelő Intézet, nyolcan pedig a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium növendékei, valamint Hunor minorita szerzetes.

Elhangzott továbbá, levelező tagozaton 29 katekéta alapszakos, 34 hittanár szakos hallgatója van az intézménynek valamint kilenc pedagógust vettek fel a katolikus hit és erkölcsoktató szakirányú továbbképzésre.Beszéde végén a Szentlélek és a teológia kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott, csak a Lélek erejében vagyunk képesek tanítani és tanulni a teológiát. Hittel valljuk, hogy a Szentlélek megtanít bennünket az igazságra. Ami számunkra nem egy megfoghatatlan valami, amiről esetleg lehet, vagy érdemes vitatkozni, hanem valaki, Jézus Krisztus.

Az ünnepség keretében Dr. Novák István, Versler Sándor és Lóczi Tamás atyák, akik az idei évtől a szemináriumban és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen fognak teológiai tárgyakat oktatni, esküt tettek, hogy ezt a feladatot az egyház tanításával összhangban fogják végezni. Ezt követően az első évesek tettek ígéretet, hogy minden igyekezetükkel arra törekednek, hogy Krisztus jó papjaivá tudjanak válni. Majd a köztársasági ösztöndíjat az idei évben Czárán Bálint diakónus vette át.

Federics Róbert