Megújult a szilvásváradi templom

szilvas_5

Borromeo Szent Károly Püspök tiszteletére szentelték a Szilvásváradi templomot, melynek nagy szabású felújítását követően Ternyák Csaba egri érsek mutatott be hálaadó szentmisét november 5-én.

Borromei Szent Károly (1538-1584) milánói érsek a katolikus egyház nagy reformátoraként a trienti zsinat határozatait követően sokat tett a liturgia, a papképzés, a vagyonkezelés, az anyakönyvek megújításáért és az egyházi jótékonyság ellenőrzéséért. Kivételesen sokat látogatta egyházmegyéjét, hogy személyesen győződjön meg a reformok haladásáról. Meg volt róla győződve, hogy csak személyes jelenlétével, buzdításaival és példájával tudja kiirtani a visszaéléseket, és csak így tudja a papokat és a híveket a megújulás útján elindítani és vezetni. Az 1567. évi évi  pestisjárvány idején, amikor a város valamennyi vezetője elmenekült Milánóból, ő a helyén maradt, és ápolta a betegeket. Részben saját javaival, részben a gazdagok adományaival segített: ruhát, élelmiszert, gyógyszert adott az embereknek. V. Pál pápa avatta szentté1610-ben, 1613 óta ünnepét november 4-én tartják.

szilvas_4

Miután a főpásztor megáldotta a felújított templomot, prédikációjában elmondta, hogy az egyházmegyében csak két hely van, ahol Borromeo Szent Károlyt ünneplik, Szilvásváradon és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hiszen ő a védőszentje az egyetemnek is. Példáját követnünk kell belső, lelki megújulásban. A főpásztor a józan, racionális gondolkodásra buzdította a híveket.

szilvas_3

Rövid földi életünkben sok negatív eseménnyel találkozunk, mégis fontos, hogy a félelem helyett az örök élet reménye és öröme járja át a szívünket. Amit a Szentírás lapjain keresztül Isten üzen számunkra, azt higgyük, ismertessük meg környezetünkkel és tegyünk róla tanúságot. Vigyázzunk a bennünk égő hit lángjára, folyamatosan tápláljuk és adjuk tovább másoknak. Ez a hit vezet át bennünket az örök életbe, amelyre meghívást kaptunk Istentől.

A szentmise végén Kovács László apát, plébános megköszönte a főpásztornak, hogy biztatta a híveket a keresztény hit megélésére és hozzájárult a templom felújításához.

szilvas_6

A templom festése, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetésének kiépítése összesen 12,5 millió forintba került, melyből 10 millió forintot az Egri Főegyházmegye biztosított, 500.000 forinttal az önkormányzat járult hozzá, 2 millió forintot pedig a hívek adományoztak.

szilvas_1

A felújítási munkálatok mellett egy Szűzanya szobrot is elhelyeztek a templom bejáratánál, mely Debreczeni Zsóka iparművész alkotása. A templom mellett álló keresztet a Domaép Kft. újította fel, melyért Kisbenedek Vilmos ügyvezető igazgatónak mondott köszönetet a plébános.

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert