Megújult a templom és az iskola Kenderesen

14

A Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén elhelyezkedő 4500 fős településen, Kenderesen álló Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomot 1783-ban kezdte építtetni gróf Haller Antal. Az építész Rábel Antal volt. Az egyhajós templomot 1923-ban kibővítették, a két mellékhajó ekkor épült hozzá. Az oltárképet Falkonúri József festette, a mellékoltárok Rovátkai Lajos munkái. A mellékoltárok festményeit a Horthy család adományozta 1938-ban, az Eukarisztikus Világkongresszus alkalmából. A bal oldali mellékoltár képe Európában egyedülálló, mivel nem csak szenteket ábrázol, hanem Szent István, Szent Imre és Gellért püspök mellett Horthy Miklósnét is felismerhetjük rajta. Mellettük neves magyar történelmi építményeket is látunk: a Lánchidat és a Budai Várat. Az utolsó 1987-es felújítás óta olyan állapotba került a templom, hogy szükségessé vált mind statikailag, mind pedig esztétikailag a teljes felújítása. A magyar kormány 616 millió forintot biztosított erre, melyből statikailag megerősítették az épületet, felújították a homlokzatot, a tetőszerkezetet, a nyílászárókat, fal és padlószigetelést kapott az épület, restaurálták a liturgikus berendezési tárgyakat és a templom környezetét is rendbe tették - mondta el Koltavári Attila plébános.

05

A felújított templomot Ternyák Csaba egri érsek szentelte meg március 22-én. Prédikációjában a főpásztor megújulásra szólította az egybegyűlteket. „Generációk nőttek fel úgy, hogy az Istent második vagy harmadik vagy még későbbi helyre tették az életükben. Ez a megújulás, ami most itt a városban történik, az épületek megújulása, felhívás mindannyiunk számára, hogy az életünket is meg kell újítanunk, hogy vissza kell találni az Istenhez, mert egyedül őbenne találjuk meg életünk békéjét. Ki kell űznünk az életünkből bálványainkat, meg kell tennünk az első lépést egy nagy lelki megújulás felé! 

06

Tegyünk egy fogadalmat, hogy új életet akarunk kezdeni, amelyben része van az imádságnak, a szentgyónásnak, az áldozásnak, a többi szentségekhez való járulásnak azért, hogy valóban új életet kezdjünk! Ehhez kérjük az Úristen bőséges támogatását és áldását.”

02

A szentmise végén elsőként Pádár Lászlóné korábbi polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, aki amellett, hogy ismertette a templom történetét, köszönetet mondott a támogatóknak és rámutatott a település lakóinak nagylelkűségére.

15

„Ez a felújított templom is azt jelzi, hogy mi bízunk Istenben és hittel tekintünk a jövőbe. Hálát adunk azért, hogy mi itt békében ünnepelhetünk akkor, amikor szomszédunkban háború dúl, ártatlan emberek, gyermekek esnek áldozatul, vagy menekülnek más országokba, többek között hazánkba is. Mi is bekapcsolódunk a segítségnyújtásba, adománygyűjtés szervezésével és egyénenként anyagi támogatással is. Még inkább megmutatkozik az összefogás ereje, hisz a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra készülünk. A nagyböjti időszak több jócselekedetre sarkall bennünket, a rászorulók segítése érdekében is szükség van a lemondásra, elesett, bajba jutott embertársaink segítésére.”

16

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára örömét fejezte ki, hogy megújultak a város középületei, a katolikus valamint a református templom, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola is. Mindez nagyságrendileg kétmilliárd forintért. De nem ez a lényeg, hanem a belső tartalom. – mondta az államtitkár.  Szerte a világban tapasztalható a rombolás, pusztítás, háború. Nekünk keresztény szellemben az építést kell választanunk. „Ennek szellemében az elmúlt 10-12 évben megújult a Kárpát-medencében 3000 templom, hazánkban 360 oktatási-nevelési intézmény. Több, mint 200 templom épült a Kárpát-medencében, és 200 óvodát, iskolát építettünk Magyarországon egyházi fenntartásban.”

17

Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, volt vidékfejlesztési miniszter rámutatott a templom építése óta eltelt több száz évre, mely alatt imával és történelmi pillanatokkal itatódtak át az épület falai. „Megjelennek előttünk régi földművelő őseink, akik ide jártak imádkozni, azok a vezetői az országnak, nemes urak, arisztokraták, a kormányzó és a családja, akik ünnepeken, vasárnap és amikor a szívük szorította helyzetbe kerültek, itt imádkoztak. A jó Istenbe vetett hit itatta át ezeket a falakat. Egy lelki megújulás, egy közösségi megújulás része a templom megújulása is, és bízhatunk abban, hogy olyan erős folyamat ez, amely hozzásegíti a magyarságot, hogy a XXI. század kihívásainak megfeleljen, hogy megmaradjunk magyarnak, hitünkben kereszténynek, és legyünk olyan emelkedő nemzet, amely valamennyiünk számára biztonságot, békét, lelki és anyagi gyarapodást is jelent.”

18

Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselő csodáról beszélt a város és a templom megújulása kapcsán. mikor a Jóisten megteremtette az embert, akkor háromféle dolgot legalább adott neki, adta a testi mivoltot, adta a szellemet és adta a lelket. „Testi mivoltunkban itt vagyunk, a szellem ápolására is lehetőség van Kenderesen az óvodában, iskolában, hogy okosabb, műveltebb legyen a következő generáció. A harmadik, amit Isten adott, az a hit. Kell a hit, amely minden nehézség ellenére továbbvisz bennünket. Kell akarat és kell erő, hogy dolgozzunk, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani. A templom, az iskola megújulásával nemcsak a kenderesiek, hanem mindannyian gazdagabbak lettünk.” – zárta szavait a képviselő.

19

A szentmise után az ünneplő közösség tagjai átvonultak a Szent Imre Katolikus Általános Iskola udvarára, mely 2015 óta működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Az iskolások rövid műsorát követően Bogdán Péter polgármester ismertette a két iskolaépület felújításának elemeit és köszönetet mondott a munkálatok megvalósulásáért valamennyi résztvevőnek. Magyarország kormánya által nyújtott támogatásból megtörtént a homlokzat, a tető és bádogos szerkezet felújtása, a nyílászárók, bútorok, oktatási és informatikai eszközök cseréje, kültéri sport- és játszóeszközök telepítése.

20

Nagyné Lenge Margit igazgatónő háláját fejezte ki, hogy a felújítással a környék legjobban felszerelt intézményében végezhetik munkájukat a pedagógusok. Hangsúlyozta, hogy az intézmény pedagógusai otthonossá, gyermekbaráttá teszik az iskolát, ahol a gyermekek megtanulják, mit jelent embernek lenni, hogyan kell emberhez méltón élni.

Az ünnepség a település művelődési házában szeretetvendégséggel zárult.

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő