Nagyboldogasszony- búcsú Miskolcon

Augusztus 15. estéjén a miskolci Minorita, Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templomban tartották meg Mária mennybemenetelére emlékezve a búcsúi szentmisét. A szertartás elején Szalkai Zoltán József atya a templom plébánosa köszöntötte a búcsúi szentmisén résztvevő híveket és egyben köszöntötte a Lengyelországból érkezett minorita szerzetest. A búcsúra felkészítő esti szentmisék keretében hétfőn, kedden és szerdán (triduum) az elmélkedéseket, a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Artur Prenkiewicz minorita házfőnök tartotta. A búcsúi ünnepi szentmise szónoka, aki Krakkó-Zakopane-ből érkezett Piotr Stanislawczyk atya, minorita szerzetes, provinciális asszisztens volt. A szentmisét Artur Prenkiewicz minorita házfőnök mutatta be az ünnepre érkezett paptestvérekkel együtt. A zsúfolásig megtelt templomban a hívek mellett a szentmisén részt vett a miskolci önkormányzat néhány képviselője is.

A minorita templom Szent Ferenc kórusának színvonalas közreműködése Gergely Péter Pál karnagy irányításával tette még ünnepélyesebbé a szertartást. A szentmise után a vendéglátó plébánia agapéra várta a híveket a Kelemen Didák Fiúkollégium éttermébe.

 Fojtán László