„Ne féljetek!” – szobrot kapott Szent II. János Pál pápa Miskolcon

Október 22-én, csütörtökön Ternyák Csaba egri érsek leleplezte és megáldotta Szent II János Pál pápa szobrát a diósgyőri templomkertben

 

Mikolai Vince diósgyőri plébános a szertartás elején köszöntötte a főpásztort, Juhász Ferenc esperes, pasztorális helynököt és a miskolci papság megjelent tagjait valamint Kovács Jenő művészt, a szobor alkotóját, Varga Andrea alpolgármestert, Molnár Pétert, a miskolci KDNP vezetőjét, az önkormányzati képviselőket, a megjelenteket.

A házigazda elmondta: Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója ünnepéhez kapcsolódva, liturgikus emléknapján van ez az esemény, melynek számos előzménye van.  2013. novemberében az önkormányzat elfogadta, hogy a közelben lévő teret II. János Pál pápáról nevezzék el. Ekkor kezdődött a további tervezés és az anyagi feltételek előteremtésének indítása; kezdettől fogva az volt a szándék - kisebb-nagyobb viták után - , hogy a templomkertben kapjon helyet a szobor. A plébános úgy fogalmazott:  a szobor áldó kezével befogja az egész teret. Kovács Jenő szobrászművész kapta a megbízást, akinek már Egerben több alkotása díszít tereket.

2014-ben a miskolci plébániák gyűjtést szerveztek a szobor felállítására, a szoborállítás költségének mintegy kétharmadát az érsekség vállalta és a diósgyőri hívek adományaival együtt jött össze a szükséges összeg.

A plébános felkérte Ternyák Csaba egri érseket a szobor megáldására. Mint fogalmazott: alkalmasabb személyt nem találhattak volna, hiszen a főpásztort II. János Pál pápa nevezte ki és szentelte püspökké és közvetlen munkatársak voltak.

Ternyák érsek elmondta: nagy örömmel tölti el, hogy az önkormányzat a templommal szemben álló teret II. János Pál pápáról nevezte el. Ennek nyomán fogalmazódott meg az igény, hogy egy műalkotás emelkedjen a közelben. Így került ez a szobor ide, Miskolc város örömére.

A főpásztor megköszönte az alkotó művésznek, Kovács Jenőnek, hogy megformálta ezt a remek szobrot, mely a remények szerint a miskolciak örömére szolgál majd. A szobor főpapként ábrázolja a szent pápát, kezében a pásztorbottal, fején a püspöksüveggel, nyakában a palliummal. „Valóban, mi is a hit szemével tekintünk rá. Katolikusként benne a pápát, Krisztus földi helytartóját látjuk. A személye iránt megmutatkozó érdeklődés, lelkesedés mégis inkább az ember, Karol Wojtyłára irányult, aki szimpatikus, barátságos, humoros, szerethető ember volt. Ő pedig mindent megtett azért, hogy ezt a feléje irányuló szeretetet Krisztus felé irányítsa, akinek ő a szolgálatába állította életét. Jó időpontban van ez a szoboravatás, amikor az emberek az egész világon saját maguk és a többiek életéért aggódva tekintenek a jövőbe, akkor nagy szükség van a pápa bátorítására.  Figyelemmel kísérjük a járványról, a vakcináról, a gyógyszerekről szóló híreket.” A főpásztor elmondta még: amikor a jövőért aggódunk, a pápa szobra emlékeztessen bennünket Jézus szavaira: „ne féljetek!”.  A szertartáson Szent II. János Pál pápa prédikációjában, szolgálatának kezdetén, 1978. október 22-én elhangzott szavait idézte:  „fivéreim és nővéreim! Ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát! Legyetek segítségére a pápának és mindazoknak, akik Krisztusnak akarnak szolgálni és Krisztus hatalmával akarják szolgálni az embert és az egész emberiséget! Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat! Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy »mi lakik az emberben«. De egyedül ő tudja ezt! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme. Kételyek árasztják el az embert, és kétségbe is tud esni. Engedjétek tehát – kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek –, hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az emberekhez. Egyedül nála vannak az élet, az örök élet igéi!”

A tanítást követően Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a szobrot, kérte: áldja meg az Isten mindazokat, akik itt összegyűltek, adja, hogy a város lakói és vezetői őrizzék az emberi és a keresztény kultúra alapvető értékeit, melyeket a Megváltónk hirdetett meg nekünk.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió: Federics Róbert, Vozáry Róbert