„Nem tudományos karriert, hanem szolgálatot ünneplünk” – kötetekkel köszöntötték Erdő Péter bíborost

Két tanulmánykötet jelent meg Erdő Péter bíboros, prímás 70. születésnapja alkalmából „Iustitia duce, caritate comite” címmel magyar és a „Sacrorum Canonum Scientia” címmel idegen nyelven. A könyvben az Egri Főegyházmegye két tudós papja, dr. Dolhai Lajos és dr. Artner Péter tanulmányai is megtalálhatóak.

sch

 Schanda Balázs alkotmánybíró, alkotmányjog és egyházjog professzora ismertetőjében elmondta: több évtizedes tudományos munka elismerése a két vaskos, tartalmas kötet. A  Sacrorum Canonum Scientia című kiadványban 42 tanulmány szerepel, 18 olasz, 9 spanyol, 9 angol, 5 francia és 1 német nyelven. Ezen írások az élő tudományos párbeszéd nemzetközi horizontján helyezik el a jubilánst, akit nemcsak főpásztorként ismernek, hanem tudományos munkássága révén is.

szpét

Szabó Péter, az Erdő Péter bíboros alapította  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének elnöke úgy fogalmazott: az ünnepelt írásainak széles palettája, életműve a kánonjog egészét lefedi.

gájer

A magyar nyelvű írásokat tartalmazó kötet a tudományok közötti párbeszéd kifejezése. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Keresztény Bölcseleti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a tudományos egyetemi közösség ünnepének nevezte a kötet megjelenését, s ebben az összekötő kapocs Erdő Péter személye. Ez a könyv 25 teológiai, 5 jogi, 4 bölcsészeti és 8 kánonjogi témájú tanulmányt vonultat fel, s méltán mondható, hogy a gazdag szakmai élet mellett a jubiláns kapcsolatrendszerének is tükre.

prektor

Nem tudományos karriert, hanem szolgálatot ünneplünk – fogalmazott Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

ep

Az ünnepelt köszönetnyilvánításában elmondta, az idegen nyelvű kötet címe (Sacrorum Canonum Scientia – a szent kánonok tudománya) a szentszéki alapító dokumentum kezdőmondata. A bíboros felidézte: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának előkészületekor megfogalmazódott, hogy a hit és a tudomány elszigetelődése miatt szükség van intézményesen egy egyetemre, s a magyar nyelvű kötet bizonyítja, hogy ez a párbeszéd valósággá vált.

A Szent István Rádió kérdésére válaszolva a bíboros elmondta, a papi hivatás és a tudományos munka kiegészíti egymást életében.

Bérczessy András