Krizmaszentelés Egerben

kezdőképnek 622_1384_01-MP4_snapshot_00-05_[2023-04-06_10-48-34]

2023. április 6. 13:15

Nagycsütörtökön az egyház az utolsó vacsorára emlékezik, ezzel kezdődik a szent három napnak nevezett liturgikus idő, amelynek során a keresztény hívek Krisztus megváltó áldozatát ünneplik az egész világon.  A nagycsütörtöki liturgia a délelőtti krizmaszentelési, ünnepi szentmisével kezdődik, melyet a főpásztor mutat be a főegyházmegye papságával közösen.

érsek az oltárnál 622_1339_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-04-06_10-45-00]

Ma a krizma áll figyelmünk középpontjában, az a szent olaj, amivel megkentek bennünket keresztségünkkor, az a szent olaj, amivel a bérmálkozók homlokát megkenem – mondta Ternyák Csaba egri érsek a szertartás kezdetén. A főpásztor külön köszöntötte a szentség felvételére készülőket, úgy fogalmazott:  ez az első nagy lépés azon az úton, ami a hitben való megerősítés útja, s ez a papság ünnepe is, hiszen  krizmával kenik meg a papokat is szentelésükkor, s a templomok szentelésénél is jelen van a krizma.

sok papság 622_1342_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-04-06_10-45-13]

A főpásztor szentbeszédében rámutatott: mindannyian részesedtünk a keresztség által a királyi papságban, így beteljesedett rajtunk Krisztus ígérete. Jézus papsága két formában maradt fenn az egyházban: az egész megváltott nép a királyi papság részese, a testvéri szeretetből kiválasztottak pedig a kézrátétel által válnak szolgálata részeseivé. A felszentelt papok hálát adnak a kiválasztottságért, de ez nem rangot, hanem szolgálatot jelent!

prédikáció közeli 622_1354_01-MP4_snapshot_00-02_[2023-04-06_10-57-05]

A püspök körül a székesegyházban gyűlnek össze, mivel az áldozópapok a püspöktől részesültek a papi rendben,  szolgálatukat, hivatásukat ebben az egyházmegyei identitásban élik meg.

legtöbb papság 622_1344_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-04-06_10-45-21]

A  főpásztorok szentelésük révén és Szent Péter utódával való teljes közösségük által tagjai a püspökök testületének, amelyben az apostolok testülete folytatódik, ez a testület fejével a pápával együtt hordozója az egész egyházra szóló legfőbb és teljes papi hatalomnak. Ez  Krisztus hármas küldetésének,  a tanítói, papi és pásztori küldetésének a gyakorlására szól az idők végezetéig.

sok nép 622_1346_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-04-06_10-45-35]

Ternyák érsek hangsúlyozta: idén az ünnepnek és Szent Péter utódával ápolt egységünknek sajátos hangsúlyt ad az a tény, hogy rövidesen hazánkba látogat Ferenc pápa, hogy megerősítsen bennünket katolikus hitünkben és abban a személyes meggyőződésünkben, hogy a mi személyes jövőnk is Krisztus. Ekkor és a készület imádságában is kifejezésre juttathatjuk hűségünket a mindenkori pápa iránt, akiben Szent Péter utódát látjuk és tiszteljük.

A főpásztor felidézte: Czapik érsek idejében, 1950-bencsúcspontjára értek azok a politikai törekvések, melyek egy pápától elszakadt nemzeti katolikus egyház létrehozását célozták.

prédikáció akciós 622_1354_01-MP4_snapshot_09-00_[2023-04-06_10-57-40]

A bazilika akkor készült csodálatos freskója mutatja, hogyan tart az egri papság a néppel együtt Róma felé. A papi ígéretek megújítására utalva úgy fogalmazott az érsek: vigyáznunk kell saját magunk és híveink hitére és annak tisztaságára.

papság 622_1336_01-MP4_snapshot_00-01_[2023-04-06_10-44-52]

A szentbeszédet követően a lelkipásztorok megújították papi ígéreteiket, kifejezve hűségüket.

olajszentelés !622_1369_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-04-06_10-47-32]

Ezt követően a diakónusok az  edényeket a főpásztor elé vitték aki megszentelte a betegek, a keresztelendők olaját és a szent krizmához való olajat.

Nagycsütörtökön este az utolsó vacsora szentmiséjével folytatódik a szent három nap liturgiája.