"Örök jövőnk van Istennél" - szentmise az elhunyt főpapokért

 
Az Egri Főegyházmegye elhunyt főpapjaiért mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában, 2021. november 2-án, halottak napján.
A főpásztor a szentmise elején Mindenszentek ünnepére utalt vissza, elmondta, ezúttal azokra gondolunk, akik előttünk jártak, ugyanúgy éltek, mint mi, de aztán a másvilágra jutottak. Felajánljuk ezt a szentmisét az elhunyt főpásztorokért.

Az evangéliumhoz kapcsolódva az érsek homíliájában arról szólt: ma az elhunyt szeretteinkre és minden elhunytra emlékezünk. Értük imádkozunk, és kérjük, hogy részesüljenek az Úr végtelen szeretetéből. Az ember az egyetlen élőlény a Földön, aki tudja, hogy halál vár rá – mondta Ternyák Csaba. Ez a halált övező és az azutáni létet övező bizonytalansággal tölti el az embert, de Jézus szavai bevilágítják az ismeretlen utat, ő az, aki helyet készít a hívőknek bent a mennyek országában. Nekünk is mondja: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben és bennem is higgyetek – ismételte Jézus szavait Ternyák érsek, leszögezve, mi tudjuk, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ez a hit adott reményt az előttünk járó hívőknek is.


Az érsek hozzátette: amikor mi keresztények kijárunk a temetőbe, a halottainkért imádkozunk, akkor tanúságot teszünk, hogy hisszük és reméljük, átmentek a halálból az életbe és Istennél vannak. Ez az, ami bennünket vigasztalással és reménnyel tölt el, hogy örök jövőnk van Istennél. Az elhunyt főpásztorokért imádkozunk, hálával gondolunk rájuk, mert megőrizték és ránk hagyományozták azt a hitet, amit ők is elődeiktől kaptak. Egyben tanulni is akarunk a példájukból, tanulni elvégzett feladataikból, hogy mi is áthagyományozhassuk azt, ahogyan tanúságot teszünk, hogy mások is ebből a reményből élhessenek.
Czapik Gyula érsek 1943-ban került Egerbe, 1956 áprilisában hunyt el.

Az ő itteni korszakát a kommunista diktatúrával való küzdelem határozta meg. A letartóztatások után ráhárult a magyar katolikus egyház ügye. Az egyház ellenségei úgy vélték, alkalmas embert találtak a személyében, hogy megosszák az egyházat. Ő ugyan kész volt tárgyalni, de ezt az egyház helyzetének javításának érdekében tette. Ternyák Csaba Czapik érsek egykori körlevelének részletét idézte, amely az ő Rómához és a római pápához való hűségét igazolta. Szavai mellett ezt bizonyítja az egykori főpásztor instrukciói alapján készült freskó a bazilikában, amelyen alakja jól felismerhető: egy körmenetet vezet, amely az egri főtemplomból indul ki és Rómába, a Szent Péter bazilikába tart, hogy hűségéről tanúságot tegyen a pápának. Az ábrázoláson Czapik Gyula Péter apostol szavaira mutat: „Uram, kihez mennénk, az örök élet igéi nálad vannak”. Amikor egyházunkat el akarták szakítani Rómától, ő Péter szavaiban talált támpontot, ez ma is megerősít hitünkben és római katolikus identitásunkban – tette hozzá Ternyák érsek.
A főpásztor szentbeszéde végén úgy fogalmazott: imádkozunk a holtakért, egyúttal reméljük, hogy a halottak is imádkoznak értünk. A földi és égi liturgiában összetalálkozunk az angyalokkal és a megdicsőült lelkekkel – zárta a főpásztor.

 

Debnár Ádám

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert