Óvodavezetők értekezlete

LM_8571

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában március 30-án. Az évenként kétszer esedékes program szentmisével kezdődött, melynek homíliájában Ternyák Csaba érsek az Isten emberrel kötött szövetségéről beszélt. Isten nemcsak Ábrahámmal, hanem utódaival, vagyis mindannyiunkkal szövetséget kötött. A történelem folyamán voltak időszakok, amikor ez a szövetség meglazult, most azonban lehetőség van erősíteni. A bűn jelen van az ember életében, de Jézus kereszthalála és feltámadása azt üzeni, hogy Isten a bűneink ellenére is szeret és meg akar menteni minket. Ez a pedagógia lényege, a rosszaság, a bűnök mögött is meg kell látni a jót a gyerekekben. Erre hívta az óvodavezetőket, hogy vágyat tudjanak ébreszteni a gyerekek szívében az Istennel kötött barátságra, bensőséges kapcsolatra, vagyis szövetségre.

A szentmisét követően Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke köszöntötte a jelenlévőket és nagyböjti idő lévén a böjt, az ima és az alamizsna lényegéről tartott előadást.

Palásthyné Horváth Andrea, a Miskolc-hejőcsabai Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Szent Erzsébet Tagóvoda intézményvezetője bemutatta az óvoda hitéleti nevelésének jó gyakorlatait. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában 10 éve működő intézmény számos módszert alkalmaz és programot szervez, amellyel a gyerekek életkorának megfelelően igyekeznek átadni a Szentírás üzenetét.

Tátrai Vanda, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója az óvodások körében végzett meseterápia lehetőségeiről beszélt. Bemutatott egy mesejáró térképet, mely alkalmas arra, hogy a gyerekek érzelmi állapotát szemléltessék. Hangsúlyozta, hogy a tévé és a digitális tartalommal szemben a mesék olvasására kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A mesék megválasztása nagyon fontos, hiszen a mesehősök megmutatják, hogyan lehet a nehéz helyzetekből kijönni, mindig tanulnak, fejlődnek, egységben vannak a természettel, tisztelik a teremtett világot, felelősséget vállalnak tetteikért, a jó cél érdekében a félelmetes dolgokkal, akár a halállal is szembenéznek és az egész világ javára munkálkodnak. Az önmagukba és a Teremtőbe vetett hitet tanítják meg a mesehősök. A népmesék olvasására ösztönözte a jelenlévőket.

A katekézis az embert egész életében elkísérő folyamat, így már kis kortól el kell kezdeni a Jézussal való kapcsolatra vezetni a gyermekeket. Ezt már Bárdos Krisztián, a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatója mondta előadásában. A hitre nevelés lehetőségei között megemlítette a lelki egészség jelentőségét, a templommal, liturgiákkal, imádsággal való ismerkedést, és a missziós lelkület kialakítását, hiszen az óvodások saját családjuk körében igehirdetőkké válhatnak azáltal, hogy megosztják az óvodában szerzett élményeiket.

A lelki nevelés mellett a nap folyamán szó esett gyakorlati kérdésekről, adminisztrációs rendszer használatáról, aktuális jogszabályi változásokról valamint óvodák építéséről és fejlesztéséről is.

 

Pap Ildikó

kép: Lénárt Márton