Pácini és karcsai hívek zarándoklata Füzéren és a felvidéki Radban

2022 augusztus 13-án a Pácini és Karcsai egyházközség hívei Matyi Péter plébános vezetésével zarándoklaton vettek részt a Füzéri várban, valamint a felvidéki Radon.

pácini

2022 augusztus 13-án a Pácini és Karcsai egyházközség hívei Matyi Péter plébános vezetésével zarándoklaton vettek részt a Füzéri várban, valamint a felvidéki Radon.. A zarándokcsoport első állomása a Füzéri várkápolna volt. A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt kápolnában közös szentmisére gyültek össze a hivek. A plébános atya elmélkedésében kifejtette: A keresztény hivek ősidők óta nagy tisztelettel és szeretettel tekintenek Jézus édesanyjára, Máriára. S Mária nem csak Erzsébethez megy el, hanem hozzánk is eljön, s elhozza legszentebb magzatát.

pácini mise

Ezért is jöttünk erre a szentmisére, hogy zarándokként köszöntsük Nagyboldogasszonyunkat Máriát. A zarándoklatunk igyekezetünket fejezi ki, vágyunkat, hogy Szűz Máriával és rajta keresztül Istennel találkozzunk. A szentmise befejeztével, tárlatvezetésen a vár történetével ismerkedtek meg a hívek és megtekintették a vár termeiben kiállitott tárgyakat is. A vár látogatása után ebéd következett, majd a délutánt már a felvidéki Radon töltötte a zarándok csoport, ahol a helyi plébános Böőr Roland atya fogadott bennünket. A minorita vértanúk sirjánál elmondta a régészeti feltárásoknak a folyamatát, a minorita kolostor történetét. Majd a plébánia templomban imádságra gyültünk össze, és a vértanuk ereklyéivel áldást kaptunk. Péter atya kifejtette: „ Az életünket találkozások alakítják, melyben Istennel és az ő küldötteivel a szentekkel találkozunk. Fontos, hogy fiataljainkat ezen igazi értékeket hordozó emberek, a szentek közelébe vezessük. Ilyen értéket hordozó ember volt Iglódy István Illés vértanú is, aki hittel, reménnyel és szeretettel tudott igent mondani az Úrnak" Majd hazafelé indultunk, kegyelmekkel és friss lelki élményekkel feltöltődve.

beküldött hír